Line Husjord, ILP
Foto: Torje Jenssen
Line Husjord, ILP
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk line.husjord@uit.no 77660436 Tromsø MV.110 C 304B

Line Husjord


Arbeidstittel

Universitetslektor mat og helse

Stillingsbeskrivelse


 • Husjord, Line; Bjørndal, Kristin Emilie W. Skolemåltidet i ungdomsskolen - et mulighetsrom for gode helsevalg. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215034508.s 135 - 150.
 • Haugseth, Bengt; Husjord, Line. Mat og Musikk for livsmestring. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215034508.s 201 - 223.
 • Husjord, Line. Er det behov for kompetanse i ernæring, kosthold og helse i barnehagens helsefremmende arbeid med mat og måltider?. Psykologi i kommunen (PIK) 2018 (5). ISSN 1892-3364.
 • Haugseth, Bengt; Husjord, Line; Bergan, Veronica. Mat og musikk for livsmestring. Video-blogg (data) 2021-08-23 - 2021.
 • Biseth, Heidi; Øyehaug, Anne Bergliot; Husjord, Line; Haugseth, Bengt; Aamaas, Åsmund; Reite, Andrea Kjekshus; Mardal, Ingri Elise. Individuelle og kollektive tverrfaglige perspektiver i utdanning: Om å bygge broer mellom fag og utdanningsnivåer for bærekraftig omstilling. Seminar om utdanningens rolle i bærekraftig omstilling (data) 2021-11-23 - 2021.
 • Husjord, Line; Meidell, Annette. The Nutrition Project - a Pilot Study SARex Svalbard spring 2019. 2019 ISBN 978-82-691928-0-3.s 60 - 70.
 • Husjord, Line; Danielsen, Karin Helene. Rapport til Result - Fysisk aktivitet og kosthold i barnehagen. Sluttrapport Result 2018-06-26 - 2018-06-26 2018.
 • Husjord, Line. Promotering av Master i lærerutdanning - UiT. Karrieredager i videregående skole - Promotering av høgere utdanning 2018-01-16 - 2018-01-16 2018.
 • Husjord, Line. Faglig bidrag om master i femårig faglærerutdanning i praktisk estetiske fag. Master i femårig faglærerutdanning i praktisk estetiske fag 2018-10-29 - 2018-10-29 2018.
 • Danielsen, Karin Helene; Husjord, Line. Mer fysisk aktivitet i barnehagen. 2015.
 • Husjord, Line. Om Lærerutdanningen. Promotering - Karrieredager for elever i videregående skole 2015-01-13 - 2015-01-13 2015.
 • Husjord, Line. Barn og ernæring - Lørdagsuniversitetet. Lørdagsuniversitetet - UiT 2015-03-07 - 2015-03-07 2015.
 • Husjord, Line. Barnehagen - fremtidens folkehelse. Avisa Nordland 2014.
 • Husjord, Line. Om lærerutdanningen v UiT. Promotering - Karrieredager i videregående skole 2014-01-14 - 2015-01-14 2014.
 • Husjord, Line. Friskere 2014 - Om matallergi, sunn mat og fysisk aktivitet. Kurs 2014-03-09 - 2014-03-09 2014.
 • Husjord, Line. Mat og drikke - hvordan praktisere og gjennomføre retningslinjene for mat og drikke i barnehagen?. Mat og drikke - hvordan praktisere og gjennomføre retningslinjene for mat og drikke i barnehagen? 2014-02-18 - 2014-02-18 2014.
 • Husjord, Line. Friskere 2014 - om matallergi. Friskere 2014 - matallergi 2014-03-29 - 2014-03-29 2014.
 • Husjord, Line. Betydningen av gode vaner og sunt kosthold. Seminar 2014-02-18 - 2014-02-18 2014.
 • Husjord, Line. Barnehagen - fremtidens folkehelse. Finnmark Dagblad 2013.
 • Husjord, Line. Om barnehagen - fremtidens folkehelse. Fremover 2013.s 8 - 9.
 • Husjord, Line. - fremtidens folkehelse. Lofotposten 2013.
 • Husjord, Line. BMI - også en sikkerhetsrisiko i nåtid og fremtid for skip og offshore?. For maritime faglærere ved landets høgskoler og fagskoler 2011-06-14 - 2011-06-16 2011.
 • Husjord, Line. mat og helse i barnehagen - for foreldre og tilsatte. Seminar 2011-10-12 - 2011-10-12 2011.
 • Husjord, Line. Mat og helse i barnehagen - et seminar for tilsatte. Seminar 2011-09-26 - 2011-09-26 2011.
 • Husjord, Line. utfordringer og praktiske tiltak i barnehagekostholdet. fagseminar for barnehageansatte 2011-10-12 - 2011-10-12 2011.
 • Husjord, Line. Mat til glede og besvær. Kvinnehelseseminar 2011-03-11 - 2011-03-12 2011.
 • Husjord, Line; Husjord, Stine. Om mat og prestasjoner i dagliglivet. For ansatte over 60 2011-06-27 - 2011.
 • Husjord, Line. Mat i mørketida. MAT I MØRKETIDA 2010-11-09 - 2010-11-09 2010.
 • Husjord, Line. Treningsglede og ernæring. Krefforeningen. Rosa sløyfe aksjonen. 2010-10-06 - 2010-10-06 2010.
 • Husjord, Line. Fiskesprell - viktig og nødvendig med fisk i norsk kosthol. Eksportutvalget for fisk - Fiskesprell 2009-01-27 - 2009-01-27 2009.
 • Husjord, Line. Om nasjonale retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. Folkehelse - ernæring 2009-09-02 - 2009-09-02 2009.
 • Husjord, Line. Om nasjonale retningslinjer for mat og måltider i barnehager. Folkehelse - ernæring 2009-09-01 - 2009-09-01 2009.
 • Eksportutvalget, for fisk; Husjord, Line. Fiskesprell. Om viktigheten av fisk som mat, jf helsemyndighetenes anbefalninger. fiskesprell. En forelesning for studenter i faget Mat og helse og idrettsfag 2009-02-03 - 2009-02-03 2009.
 • Eksporutvalget for fisk, Eksportutvalget for fisk; Husjord, Line. 'Fiskesprell. Om viktigheten av økt inntak av fisk som mat, jf helsemyndighetenes anbefalninger. Fiskesprell 2009-02-18 - 2009-02-18 2009.
 • Eksporutvalget for fisk, Eksportutvalget for fisk; Husjord, Line. Fiskesprell. Om viktigheten av økt inntak av fisk som mat, jf helsemyndighetenes anbefalninger. Fiskesprell 2009-03-04 - 2009-03-04 2009.
 • Eksporutvalget for fisk, Eksportutvalget for fisk; Husjord, Line. Fiskesprell. Om viktigheten av økt inntak av fisk som mat, jf. myndighetenes anbefalninger. Fiskesprell 2009-01-07 - 2009-01-07 2009.
 • Eksporutvalget for fisk, Eksportutvalget for fisk; Husjord, Line. Fiskesprell. Om viktigheten økt bruk av fisk som mat. Fiskesprell 2009-01-20 - 2009-01-20 2009.
 • Husjord, Line. Forebyggende ernæring - folkehelse. Kurslederkurs - Bra mat for bedre helse 2009-02-16 - 2009-02-17 2009.
 • Husjord, Line. Mat - til glede eller besvær. Barnehagen : tidsskrift for barnehagefolk 2008 (5). ISSN 1501-9667.
 • Husjord, Line. Barnehagebarns kosthold; utfordringer - for tilsatte og foreldre. Seminar 2008-10-21 - 2008-10-21 2008.
 • Husjord, Line. Utfordringer i barns kosthold - for tilsatte og foreldre. Seminar 2008-10-08 - 2008-10-08 2008.
 • Husjord, Line. Barns kosthold og helse - for tilsatte. seminar 2008-04-25 - 2008-04-25 2008.
 • Husjord, Line. Om kosthold og helse for barnehagebarn - for tilsatte. Seminar 2008-08-21 - 2008-08-21 2008.
 • Husjord, Line. Mat og måltider i barnehagen - for tilsatte. seminar 2008-05-22 - 2008-05-22 2008.
 • Husjord, Line. utfordringer i barnehagekostholdet - for tilsatte. Seminar 2008-01-30 - 2008-01-30 2008.
 • Husjord, Line. Om mat og måltider i barnehagen - for tilsatte. Seminar 2008-05-09 - 2008-05-09 2008.
 • Husjord, Line. Skolemåltidet -noen matfaglige alternativ - for tilsatte. Kurs 2008-05-08 - 2008-05-08 2008.
 • Husjord, Line. Måltid i skole og SFO - for tilsatte. kurs 2008-05-15 - 2008-05-15 2008.
 • Husjord, Line. Utfordringer i barnehagekostholdet - for tilsatte og foreldre. Seminar 2008-04-29 - 2008-04-29 2008.
 • Husjord, Line. Innemat og utemat i barnehagen - matfaglig kurs for tilsatte. kurs 2008-04-22 - 2008-04-22 2008.
 • Husjord, Line. Anbefalt kosthold i barnehagen - for tilsatte. Seminar 2008-11-25 - 2008-11-25 2008.
 • Husjord, Line. Om mat og drikke i barnehagen - for tilsatte og foreldre. Kurs 2008-02-20 - 2008-02-20 2008.
 • Husjord, Line. Om mat og måltider i barnehagen - for tilsatte og foreldre. hvem sitt ansvar?. Kurs for foreldre 2008-10-08 - 2008-10-08 2008.
 • Husjord, Line. Om mat og måltider i barnehagen - hvem sitt ansvar?. Seminar 2008-10-08 - 2008-10-08 2008.
 • Husjord, Line. Om mat, helse og myter. Kreftforeningen - mat, helse og myter 2008-02-06 - 2008-02-06 2008.
 • Husjord, Line. Ernæring, helse og røykeslutt. Røykeslutt. Kreftforeningen 2008-04-30 - 2008-04-30 2008.
 • Eksportutvalget, for fisk; Husjord, Line. Fisk i 100. Om viktigheten av fisk i kostholdet. Fisk i 100. For studenter i bachelorgraden i idrett. 2008-10-14 - 2008-10-15 2008.
 • Eksportutvalget, for fisk; Husjord, Line. Fisk i 100. Om viktigheten av fisk i kostholdet. Fisk i 100. For studenter i faget Mat og helse v/Høgskolen i Oslo 2008-09-23 - 2008-09-25 2008.
 • Eksportutvalget, for fisk; Husjord, Line. Fisk i 100. Om viktigheten av økt inntak av fisk i kostholdet. Fisk i 100. For studenter i faget Mat og helse ved Høgskolen i Trondheim 2008-10-07 - 2008-10-07 2008.
 • Eksportutvalget, for fisk; Husjord, Line. Fisk i 100. Om viktigheten av nok fisk i kostholdet. Fisk i 100. For studenter som studerer; Folkehelse ved høgskolen i Akershus 2008-02-28 - 2008-02-29 2008.
 • Husjord, Line. Om kompetanseheving i ernæring i Troms fylke. Folkehelse. Handlingsplan for et bedre kosthold i befolkningen 2007 - 2011 (data) 2008-10-27 - 2008-10-27 2008.
 • Husjord, Line; Dalsbø Korsberg, Merete. For dårlig mat i SFO. (data) 2008.
 • Husjord, Line. Utfordringer i barns kosthold. Barnehagen : tidsskrift for barnehagefolk 2008 (10). ISSN 1501-9667.
 • Fredriksen, Stein S; Husjord, Line. Lei av Findus og Fjordland. 2007.
 • Husjord, Line. Om ernæringskunnskap. Follkehelse 2007-03-01 - 2007-03-01 2007.
 • Husjord, Line. Om Mat og helse - utemat som utfordring. Kurs 2007-11-06 - 2007-11-06 2007.
 • Husjord, Line. Barns kosthold - for tilsatte. Seminar 2007-11-13 - 2007-11-13 2007.
 • Husjord, Line. Hva bør skole-/sfo måltidet bestå av? - for tilsatte. Seminar 2007-11-06 - 2007-11-06 2007.
 • Husjord, Line. Barn, kosthold og helse i barnehagen - for tilsatte. Seminar 2007-09-05 - 2007-09-05 2007.
 • Husjord, Line. Måltider i Sfo - for tilsatte. Seminar 2007-11-27 - 2007-11-27 2007.
 • Husjord, Line. sfo og skolemåltidet; noen alternativer i praksis - for tilsatte. Seminar 2007-09-06 - 2007-09-06 2007.
 • Husjord, Line. Kosthold i barnehagen, praktiske alternativ - for tilsatte. Seminar 2007-11-29 - 2007-11-29 2007.
 • Husjord, Line. Skole og SFO - alternative måltider i praksis. Seminar 2007-06-07 - 2007-06-07 2007.
 • Husjord, Line. Om kosthold i praksis - for tilsatte. Seminar 2007-04-25 - 2007-04-25 2007.
 • Husjord, Line. Alternative måltider i skole og SFO i praksis - for tilsatte. Seminar 2007-10-24 - 2007-10-24 2007.
 • Husjord, Line. Om skolemåltidet for skole og SFO - for tilsatte og foreldre. Seminar 2007-10-17 - 2007-10-17 2007.
 • Husjord, Line. Utfordringer i barnehagens kosthold - for foreldre og tilsatte. Seminar 2007-11-15 - 2007-11-15 2007.
 • Husjord, Line. Utfordringer i barnehagebarns kosthold - for tilsatte. seminar 2007-10-09 - 2007-10-09 2007.
 • Husjord, Line. Kosthold i barnehagen - for tilsatte. seminar 2007-07-03 - 2007-07-03 2007.
 • Husjord, Line. Et pilotprosjekt i nord - kunnskapsløft i ernæring / folkehelse. Folkehelse 2007-04-17 - 2007-04-17 2007.
 • Olsen, Jan R; Husjord, Line. Satser på ernæring i Kåfjord og Lyngen. 2007.
 • Husjord, Line; Arne, Teigen. Storsatsing på ernæring. 2007.
 • Steinberg Bless, Espen; Husjord, Line. Studerer sunt kosthold. 2007.
 • Steinberg Bless, Espen; Husjord, Line. - Sett sammen kostholdet riktig. 2007.
 • Husjord, Line. Om bakgrunn for utvikling av studiet Barn, kosthold og helse 15 stp, og gjennomføring av denne kompetansehevingen for Bardu og Målselv kommune. Dette som en del av folkehelsearbeidet i Troms fylke. Folkehelse - fysisk aktivitet og måltider i skolen 2007-02-05 - 2007-02-05 2007.
 • Husjord, Line. Folkehelse. Ernæring og tannhelse. Folkehelse - tannhelse 2007-03-01 - 2007-03-01 2007.
 • Husjord, Line. Sammenhengen mellom kosthold, helse og livsstil. Folkehelse og ernæring for Nord Troms 2007-11-19 - 2007-11-19 2007.
 • Husjord, Line. Trygg mat og økologisk mat. Folkehelse og ernæring. 2007-01-27 - 2007-01-28 2007.
 • Husjord, Line. Ernæring og fysisk aktivitet. Folkehelse og FYSAK 2007-05-10 - 2007-05-10 2007.
 • Husjord, Line. Viktig med riktig ernæring. For tilsatte i psykiatrien ved UNN Aasgård 2007-03-13 - 2007-03-13 2007.
 • Husjord, Line. Læreplanforankring. Om legitimering av undervisning i faget Mat og Helse gjennom forankring i K-06. Gården og kysten som læringsrom 2007-02-23 - 2007-02-25 2007.
 • Husjord, Line. Mat og avmakt Ytring. Nordlys 2007. ISSN 0805-5440.s 48 - 48.
 • Wessel, Sissel; Husjord, Line. Skal gjøre Troms sunn på 1-2-3. Nordlys 2007. ISSN 0805-5440.s 18 - 19.
 • Noreng, Susanne; Husjord, Line. Vil lære barna å spise riktig. Nye Troms 2006.s 17 - 17.
 • Husjord, Line. Generelt om ernæringsstatus blant barn, med utgangspunkt i 4-åringen. Folkehelse. Ernæringsseminar for foreldre og tilsatte i barnehage, SFO 2006-10-16 - 2006-10-16 2006.
 • Se alle arbeider i CRIStin →  MV.110 C 304B

  Klikk for større kart