Tove Elinor Holmbukt
Foto: Torje Jenssen
Tove Elinor Holmbukt
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk tove.holmbukt@uit.no 77660764 Tromsø ILP 5.050

Tove Elinor Holmbukt


Arbeidstittel

Førstelektor i engelsk språk og didaktikk

Stillingsbeskrivelse

 

Jeg arbeider med undervisning, forskning og utvikling, og veiledning innen engelsk språk og språkdidaktikk.


 • Holmbukt, Tove Elinor; Son, Minjeong. Towards reconceptualising teacher education for English: Benefits and challenges of implementing a third space. Acta Didactica Norden (ADNO) 2020; Volum 14 (2). ISSN 2535-8219.s doi: 10.5617/adno.7924.
 • Holmbukt, Tove Elinor. Interdisciplinary approaches for deep learning. Nordic Journal of Modern Language Methodology (NJMLM) 2018; Volum 6 (1). ISSN 1894-2245.s 3 - 24.s doi: 10.46364/njmlm.v6i1.425.
 • Holmbukt, Tove Elinor; Son, Minjeong. Praksisnær lærerutdanning - et eksempel fra engelskfaget. FoU i praksis 2017 (2). ISSN 1504-6893.s 75 - 93.
 • Holmbukt, Tove Elinor; Larsen, Annelise Brox. Interdisciplinary teaching as motivation: An initiative for change in post-16 vocational education. Nordic Journal of Modern Language Methodology (NJMLM) 2016; Volum 4 (1). ISSN 1894-2245.s 67 - 82.s doi: 10.46364/njmlm.v4i1.325.
 • Holmbukt, Tove Elinor. Hva forskerstudenter lærer om elev- og lærerrollen gjennom et tverrfaglig prosjekt. Cappelen Damm AS 2016 ISBN 9788202491451.s 64 - 77.
 • Holmbukt, Tove Elinor; Son, Minjeong. Enhancing theory-practice integration in teacher education for English through a third space. Læringsfestivalen 2021 2021-05-10 - 2021-05-11 2021.
 • Bjørk, Thea Kristiansen; Pedersen, Helene Skogvang; Holmbukt, Tove Elinor. : “Give a man a fish, and you feed him for a day. Teach a man to fish…” A qualitative study of the promotion of the principle “Learning to Learn” in new English textbooks for lower secondary school. 2021.
 • Rajala, Tim André; Holmbukt, Tove Elinor. "To find yourself, think for yourself". The concept of autonomy and its manifestation: a qualitative documentary study of the Norwegian national core curriculum and the English subject curriculum. (fulltekst) 2020.
 • Holmbukt, Tove Elinor. Improving theory and practice integration in teacher education: An example from the subject of English. Forskergruppeseminar 2019-03-18 - 2019-03-18 2019.
 • Holmbukt, Tove Elinor. Teaching Portfolio. (data) 2018.
 • Holmbukt, Tove Elinor; Olsen, Kjetil Bjørner; Johansen, Åse Jannie Meyer. Assessment for Learning of Oral Skills in the English Subject. (fulltekst) 2018.
 • Son, Minjeong; Holmbukt, Tove Elinor. Improving theory and practice integration in teacher education: An example from the subject of English. Læringsfestivalen 2017 2017-05-08 - 2017-05-09 2017.
 • Molværsmyr, Torgeir; Holmbukt, Tove Elinor. Teachers textbook use in English. Newly qualified teachers’ use of textbooks in planning and execution of English lessons. (fulltekst) 2017.
 • Holmbukt, Tove Elinor. Kap. 5: Hva forskerstudenter lærer om elev- og lærerrollen gjennom et tverrfaglig prosjekt. Boklansering 2016-06-09 - 2016-06-09 2016.
 • Holmbukt, Tove Elinor; Skotnes, Gøril bergliot; Steen, Iver. Tverrfaglighet i skolen; teoretiske, organisatoriske og praktiske sider. FYR fylkessamling Troms 2016-03-07 - 2016-03-08 2016.
 • Holmbukt, Tove Elinor; Skardal, Ida-Mari. Using pre-speaking activities to increase pupils’ oral confidence in English. 2015.
 • Holmbukt, Tove Elinor; Solvang, Kjellrid. Bruk av kunstbilder i fremmedspråksundervisningen. FoU i praksis 2013 2013-04-22 - 2013-04-23 2013.
 • Holmbukt, Tove Elinor; Stien, Kirsten; Hull, Glynda; DiZio, Jennifer; Booten, Kyle. "Collabosphere" som online læringsarena. Læring for framtiden. Nasjonal konferanse 2013-10-22 - 2013-10-23 2013.
 • Solvang, Kjellrid; Holmbukt, Tove Elinor. Bruk av kunstbilder i fremmedspråksundervisning. FoU i Praksis 2013 2013-04-22 - 2013-04-23 2013.
 • Holmbukt, Tove Elinor. Tverrfaglighet og læring. FoU i praksis 2012 2012-04-23 - 2012-04-24 2012.
 • Holmbukt, Tove Elinor; Johnsen, Steffen Zahl. It’s not how smart you are, it’s how you’re smart: An MI-theory focussed study on the English Subject. (fulltekst) 2012.
 • Holmbukt, Tove Elinor; Olufsen, Magne. Arbeidskrav i engelsk og naturfag. Fagdag 2012-09-25 - 2012-09-25 2012.
 • Holmbukt, Tove Elinor. Tverrfaglighet i læringsarbeid.. Seminar i forskningsgruppe 2012-10-02 - 2012-10-02 2012.
 • Holmbukt, Tove Elinor. Interdisciplinarity in teaching and learning. CARN/IPDC Conference 2012 2012-11-22 - 2012-11-25 2012.
 • Holmbukt, Tove Elinor. Tverrfaglig undervisning. Studenten i praksis. Noralf-konferansen 2012 2012-05-15 - 2012-05-16 2012.
 • Holmbukt, Tove Elinor; Skotnes, Gøril bergliot. Tverrfaglighet. Noralf-konferansen 2009 2009-05-18 - 2009-05-19 2009.
 • Holmbukt, Tove Elinor. Teachers' Perceptions of Interdisciplinarity and the Extension of Literacies. 2006.
 • Holmbukt, Tove Elinor. Chain Compounding and Premodification in 20th century English. 1995.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Mitt FoU-arbeid har over flere år vært innenfor praksisnær profesjonsforskning, da det i stor grad har tilknytning til egen undervisning og studentsentrert og studentaktiv læring. Arbeidet hittil kan grovt sett kategoriseres i tre hoveområder:

  1.      Integrasjon mellom teori og praksis i lærerutdanning for engelsk

  2.      Studentsentrert undervisning og læring

  3.      Tverrfaglighet

  Jeg er for tida involvert i NFR-prosjektet Learning, Assessment and Boundary crossing in Teacher Education (LAB-Ted) sammen med flere kolleger ved UiT og NTNU. Prosjektet forener teori- og praksisfeltet, og mitt engasjement i prosjektet dreier seg bl.a. om hvordan vi som underviser i faget engelsk kan utvikle lærerutdanninga i engelsk ved å styrke integrasjonen mellom teori- og praksisfeltet.

  Jeg er også involvert i prosjektet Teaching and Learning English (TALE) sammen med kolleger ved lærerutdanninga, UiT. Formålet er å utvikle varierte og engasjerende undervisningsmetoder i engelsk, og inkluderer studier som bl.a. fokuserer på studentsentrert undervisning, læring og læringslyst.

  Undervisning

  Jeg underviser i engelsk språk (grammatikk, fonetikk), språkdidaktikk, språktilegnelse, og akademisk skriving og veileder studentene på deres FoU-oppgaver og masteroppgaver.