Dummy personkort bilde

Arne Ketil Gjengedal

Universitetslektor Institutt for teknologi og sikkerhet
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

 • Gjengedal, Arne Ketil; Schive, Tor. A New Introductory Course in the Engineering Education at the University of Tromsø. (http://www.hrpub.org/journals/article_info.php?aid=3819) (Fulltekst: http://www.hrpub.org/download/20160530/UJER26-19506288.pdf Universal Journal of Educational Research 2016; Volum 4(6). ISSN 2332-3205.s 1464 - 1470.s doi: 10.13189/ujer.2016.040626.

 • Gjengedal, Arne Ketil; Schive, Tor. Restructuring higher education in Norway – consequences for engineering education. 2016 ISBN 978-0-646-95724-1.

 • Gjengedal, Arne Ketil; Schive, Tor. A new introductory course in the engineering education at the University of Tromsø. 2015 ISBN 978-953-246-232-6.s 271 - 278.

 • Gjengedal, Arne Ketil. PRACTICAL WORK IN ENGINEERING EDUCATION AT THE UNIVERSITY OF TROMSØ. Begell House 2014 (2014) ISBN 978-0-9818868-5-5. ISSN 1553-9911.s 199 - 208.

 • Gjengedal, Arne Ketil; Alvarstein, Vidar; Fossheim, Bjarne; Pedersen, Sven Arne R; Rudi, Alf Petter. Entrepreneurship for Engineering Students at University of Tromsø. 2009 (1) ISBN 978-0-9741252-9-9. ISSN 1553-9911.s 287 - 298.

 • Gjengedal, Arne. Successful Innovation and Establishment of High-Tech Industry in Tromsø. (Omtale: http://www.ineer.org/iNEERPapers/2007_nnovations_v20_ront_aterials.pdf) Begell House 2007 ISBN 9780974125268.s 43 - 54.

 • Gjengedal, Arne. FORNY-programmet ved Høgskolen i Tromsø. Infrastruktur ved Høgskolen i Tromsø. Årsrapport 2002. 2001.

 • Gjengedal, Arne. FORNY-programmet ved Høgskolen i Tromsø 2001. Infrastruktur ved Høgskolen i Tromsø. Sluttrapport 2001. 2001.

 • Gjengedal, Arne. FORNY-programmet ved Høgskolen i Tromsø 2001. Infrastruktur ved Høgskolen i Tromsø. Årsrapport 2001. 2001.

 • Gjengedal, Arne. Administrativ databehandling - I 10 vekttall høgskoleutdanning. 2000.s 171 - 173.

 • Gjengedal, Arne. Project Based Learning in Engineering Education at Tromsoe College. (Omtale: http://ericir.syr.edu/plweb-cgi/fastweb?getdoc+ericdb-adv+ericdb+1081807+0+wAAA+²8G engedal²9²6³AAuthor) ERIC Database of Educational Documents 2000. ISSN 1062-5577.s doi: ERICNO:ED454076.

 • Gjengedal, Arne Ketil; Schive, Tor. Restructuring higher education in Norway – consequences for engineering education. International Conference on Engineering Education & Research 2016 2016-11-21 - 2016-11-24 2016.

 • Gjengedal, Arne Ketil; Schive, Tor. A new introductory course in the engineering education at the University of Tromsø. International Conference on Engineering Education 2015 2015-07-20 - 2015-07-24 2015.

 • Gjengedal, Arne Ketil. Practical work in the engineering education at the University of Tromsø. International Conference on Engineering Education and Research (ICEER 2013) (http://www.ineer.org/Events/ICEER2013/iceer13Proceedings.pdf) 2013-07-01 - 2013-07-05 2013.

 • Gjengedal, Arne; Alvarstein, Vidar; Rudi, Alf-Petter; Pedersen, Sven Arne Rokvam; Fossheim, Bjarne. Entreprenørskap i ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Tromsø. Entreprenørskap i ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Tromsø 2008-11-13 - 2008-11-13 2009.

 • Gjengedal, Arne; Alvarstein, Vidar; Rudi, Alf-Petter; Pedersen, Sven Arne Rokvam; Fossheim, Bjarne. Entreprenørskap i ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Tromsø. Nordisk entreprenørskapskonferanse 2008 (Omtale: http://www.hibo.no/index.php?ID=13323) 2008-08-11 - 2008-08-13 2009.

 • Gjengedal, Arne; Alvarstein, Vidar; Rudi, Alf-Petter; Pedersen, Sven Arne Rokvam; Fossheim, Bjarne. Entrepreneurship for engineering students at Tromsø University College. International Conference on Engineering Education 2008 (ICEE 2008) (Omtale: http://icee2008hungary.net/) 2008-07-28 - 2008-07-31 2009.

 • Gjengedal, Arne. Industrial clusters and establishment of MIT FabLab at Furuflaten, Norway. ICEE 2006: International Conference on Engineering Education (Omtale: http://fie.engrng.pitt.edu/icee2006/) 2006-07-23 - 2006-07-28 2006.

 • Gjengedal, Arne. Successful innovation and establishment of high-tech industry in Tromsø. ICEE2004 International Conference on Engineering Education (Omtale: http://succeednow.org/icee/ http://succeednow.org/icee/Abstracts/238?CEE2004AbstractV2_(1).pdfhttp://succeednow.org/icee/ apers/238?CEE04PaperV27_(1).pdf../icee/Presentations/Pres_238_342.pdf) 2004-10-16 - 2004-10-21 2004.

 • Gjengedal, Arne. Prosjektbasert læring i ingeniørutdanningen ved HiTø - Verdiskapning fra prosjekter. Forskeropplæringa ved Høgskolen i Tromsø 2001-10-22 - 2001-10-22 2002.

 • Gjengedal, Arne. Value of students projects. ICEE2002 International Conference on Engineering Education 2002-08-18 - 2002-08-22 2002.

 • Gjengedal, Arne. Prosjektbasert læring i ingeniørutdanningene ved HiTø: Studenter lager EDB-system for MIDNIGHT SUN MARATHON. (Omtale: http://www.hitos.no/haja/nr01_2001/19a.html) Håja 2001 (1). ISSN 0805-9519.

 • Gjengedal, Arne. Project Based Learning in Engineering Education at Tromsoe College. ICEE2000 International Conference on Engineering Education 2000-08-14 - 2000-08-16 2001.

 • Gjengedal, Arne. Prosjektbasert læring i utdanning av dataingeniører. Norsk Informatikkonferanse 2000 2000-11-20 - 2000-11-22 2001.

 • Gjengedal, Arne Ketil; Schive, Tor. Restructuring higher education in Norway – consequences for engineering education. International Conference on Engineering Education & Research 2016 2016-11-21 - 2016-11-24 2016.

 • Gjengedal, Arne Ketil; Schive, Tor. A new introductory course in the engineering education at the University of Tromsø. International Conference on Engineering Education 2015 2015-07-20 - 2015-07-24 2015.

 • Gjengedal, Arne Ketil. Practical work in the engineering education at the University of Tromsø. International Conference on Engineering Education and Research (ICEER 2013) (http://www.ineer.org/Events/ICEER2013/iceer13Proceedings.pdf) 2013-07-01 - 2013-07-05 2013.

 • Gjengedal, Arne; Alvarstein, Vidar; Rudi, Alf-Petter; Pedersen, Sven Arne Rokvam; Fossheim, Bjarne. Entreprenørskap i ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Tromsø. Entreprenørskap i ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Tromsø 2008-11-13 - 2008-11-13 2009.

 • Gjengedal, Arne; Alvarstein, Vidar; Rudi, Alf-Petter; Pedersen, Sven Arne Rokvam; Fossheim, Bjarne. Entreprenørskap i ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Tromsø. Nordisk entreprenørskapskonferanse 2008 (Omtale: http://www.hibo.no/index.php?ID=13323) 2008-08-11 - 2008-08-13 2009.

 • Gjengedal, Arne; Alvarstein, Vidar; Rudi, Alf-Petter; Pedersen, Sven Arne Rokvam; Fossheim, Bjarne. Entrepreneurship for engineering students at Tromsø University College. International Conference on Engineering Education 2008 (ICEE 2008) (Omtale: http://icee2008hungary.net/) 2008-07-28 - 2008-07-31 2009.

 • Gjengedal, Arne. Industrial clusters and establishment of MIT FabLab at Furuflaten, Norway. ICEE 2006: International Conference on Engineering Education (Omtale: http://fie.engrng.pitt.edu/icee2006/) 2006-07-23 - 2006-07-28 2006.

 • Gjengedal, Arne. Successful innovation and establishment of high-tech industry in Tromsø. ICEE2004 International Conference on Engineering Education (Omtale: http://succeednow.org/icee/ http://succeednow.org/icee/Abstracts/238?CEE2004AbstractV2_(1).pdfhttp://succeednow.org/icee/ apers/238?CEE04PaperV27_(1).pdf../icee/Presentations/Pres_238_342.pdf) 2004-10-16 - 2004-10-21 2004.

 • Gjengedal, Arne. Prosjektbasert læring i ingeniørutdanningen ved HiTø - Verdiskapning fra prosjekter. Forskeropplæringa ved Høgskolen i Tromsø 2001-10-22 - 2001-10-22 2002.

 • Gjengedal, Arne. Value of students projects. ICEE2002 International Conference on Engineering Education 2002-08-18 - 2002-08-22 2002.

 • Gjengedal, Arne. Prosjektbasert læring i ingeniørutdanningene ved HiTø: Studenter lager EDB-system for MIDNIGHT SUN MARATHON. (Omtale: http://www.hitos.no/haja/nr01_2001/19a.html) Håja 2001 (1). ISSN 0805-9519.

 • Gjengedal, Arne. Project Based Learning in Engineering Education at Tromsoe College. ICEE2000 International Conference on Engineering Education 2000-08-14 - 2000-08-16 2001.

 • Gjengedal, Arne. Prosjektbasert læring i utdanning av dataingeniører. Norsk Informatikkonferanse 2000 2000-11-20 - 2000-11-22 2001.

 • [Loading...]