Bilde av Skrøvset, Siw
Bilde av Skrøvset, Siw
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk siw.skrovset@uit.no +4777660506 41273323

Siw Skrøvset


Instituttleder


 • Anne Eriksen, Tove Leming, Siw Skrøvset :
  Shaping professional identity in the early days of teacher education
  Routledge 2024
 • Åse Slettbakk, Siw Skrøvset :
  Verdsettende lederskap - en etisk dimensjon ved ledelse av skolens profesjonsfellesskap
  Fagbokforlaget 2021
 • Carl Fredrik Dons, Nils Ole Nilsen, Siw Skrøvset :
  Å lede innenfra
  Fagbokforlaget 2020
 • Erlend Dehlin, Siw Skrøvset :
  Den autonome læreren?
  Fagbokforlaget 2020
 • Siw Skrøvset, Eli Moksnes Furu, Åse Slettbakk :
  Lærere i nye roller som oversettere: Hvilket handlingsrom har de for utvikling?
  Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis 2020 ARKIV / DOI
 • Siw Skrøvset, Åse Slettbakk :
  Læringsmiljø og relasjoner
  Cappelen Damm Akademisk 2019
 • Siw Skrøvset :
  Verdsettende ledelse i fremtidens skole
  Fagbokforlaget 2017
 • Siw Skrøvset :
  En lærende rektor
  Universitetsforlaget 2017
 • Kjell Atle Halvorsen, Siw Skrøvset, Eirik J. Irgens :
  Learning for Leadership
  Acta Didactica Norge 2016 ARKIV / DOI
 • Siw Skrøvset :
  Hvem skal inn, og hvem skal ut? Om hvorfor ideer slår igjennom i skolefeltet, og hvorfor de forsvinner igjen
  Cappelen Damm Akademisk 2014
 • Siw Skrøvset :
  Verdsettende ledelse
  Cappelen Damm Akademisk 2014
 • Kjell Atle Halvorsen, Siw Skrøvset :
  Learning for leadership : leadership challenges and learning outcomes in the national school program
  FoU i praksis 2014
 • May Britt Postholm, Siw Skrøvset :
  The researcher reflecting on her own role during action research
  Educational Action Research 2013 DOI
 • Tove Leming, Anne Eriksen, Siw Skrøvset :
  Den første uka. Introduksjon til lærerutdanninga
  Fagbokforlaget 2021
 • Carl Fredrik Dons, Nils Ole Nilsen, Siw Skrøvset :
  Ledelse innenfra
  Fagbokforlaget 2020
 • Siw Skrøvset, Sølvi Mausethagen, Åse Slettbakk :
  Lærerens relasjonsarbeid: perspektiver, verktøy og case
  Cappelen Damm Akademisk 2017 OMTALE
 • Sølvi Mausethagen, Berit Askling, Thomas Dahl, Kåre Heggen, Lise Iversen Kulbrandstad, Torunn Lauvdal m.fl.:
  Om lærerrollen. Et kunnskapsgrunnlag.
  Fagbokforlaget 2016 FULLTEKST
 • Siw Skrøvset, Tom Tiller :
  Verdsettende ledelse, 2.utgave
  Cappelen Damm Akademisk 2015
 • Siw Skrøvset, Tom Tiller :
  Uppskattande ledarskap - i skolan
  Studentlitteratur AB 2012
 • Gunnar Grepperud, Siw Skrøvset :
  Undervisningslære : eksempler, ideer og refleksjoner
  Gyldendal Akademisk 2012
 • Andreas Lund, Henning Fjørtoft, Siw Skrøvset, Tine Sophie Prøitz, Tove Margrethe Thommesen, Advisory Council ACTE :
  Partnerships As ‘Third Spaces’: Analyzing a Teacher Education Policy Initiative
  2023
 • Tine Sophie Prøitz, Ane Krogsæter Aarre, Mimmi Bjerkestrand, Bjørn Håvard Bjørklund, Knut Steinar Engelsen, Maria Eriksson m.fl.:
  Arbeid med bachelor- og masteroppgåver i lærarutdanningane
 • Ane Krogsæter Aarre, Mimmi Bjerkestrand, Bjørn Håvard Bjørklund, Knut Steinar Engelsen, Henning Fjørtoft, Marius Andre Leie barnehage Larsen m.fl.:
  Partnerskap i lærerutdanningene – et kunnskapsgrunnlag. Delrapport 1.
  2020
 • Ane Krogsæther Aarre, Mimmi Bjerkestrand, Bjørn Håvard Bjørklund, Knut Steinar Engelsen, Henning Fjørtoft, Marius Larsen m.fl.:
  Partnerskap for kvalitet i lærerutdanningene: Anbefalinger fra Faglig råd for lærerutdanning 2025. Delrapport 2.
  2020
 • Ane Krogsæter Aarre, Mimi Bjerkestrand, Bjørn Håvard Bjørklund, Knut Steinar Engelsen, Henning Fjørtoft, Marius Andre Leie barnehage Larsen m.fl.:
  Partnerskap i lærerutdanningene – et kunnskapsgrunnlag. Delrapport 1
  2020
 • Ane Krogsæter Aarre, Mimi Bjerkestrand, Bjørn Håvard Bjørklund, Knut Steinar Engelsen, Henning Fjørtoft, Marius Larsen m.fl.:
  Partnerskap for kvalitet i lærerutdanningene: Anbefalinger fra Faglig råd for lærerutdanning 2025. Delrapport 2.
  2020
 • Kristian Firing, Siw Skrøvset :
  Debriefing - «A Bridge Over Troubled Water»
  Fagbokforlaget 2020
 • Siw Skrøvset :
  Skoleledelse: praksisfellesskap, organisasjonslæring og relasjonsbasert ledelse.
  2017
 • Tove Leming, Anne Eriksen, Siw Skrøvset, Ann Karin Tobiassen :
  Oppstart med STIL - Læringslyst og læringsbehov
  UiT Norges arktiske universitet 2017
 • Siw Skrøvset :
  Skoleutvikling, aksjonsforskning og rektorutdanning. Det forskende lederskapet - aksjonsforskning i lokalt utviklingsarbeid.
  2017
 • Siw Skrøvset, Rachel Elise Jakhelln :
  Hvem er lærerutdanneren - sett fra universitetet
  2017
 • Siw Skrøvset :
  Ekspertgruppa om lærerrollen.
  2017
 • Siw Skrøvset :
  Lærerrollen i framtida. Ekspertgruppa og ProTed sin rolle.
  2017
 • Siw Skrøvset :
  Ekspertgruppens anbefalinger og implikasjoner for UH-sektoren.
  2017
 • Siw Skrøvset :
  Ekspertgruppa om lærerrollen - funn og anbefalinger.
  2017
 • Siw Skrøvset :
  Ekspertgruppa om lærerrollen - funn, anbefalinger og konsekvenser for lærerorganisasjonene.
  2017
 • Siw Skrøvset, Åse Slettbakk :
  Skolebasert kompetanseutvikling ved SMI-skolen
  2016
 • Eli Moksnes Furu, Siw Skrøvset, Åse Slettbakk :
  Nye lærerroller som oversettere
  2016
 • Siw Skrøvset :
  Verdsettende ledelse
  2016
 • Siw Skrøvset :
  Verdsettende ledelse i skolen
  2016
 • Åse Slettbakk, Siw Skrøvset :
  Organisasjonsteoretiske perspektiver
  2015
 • Jorunn Møller, Brit Bolken Ballangrud, Jan Merok Paulsen, Siw Skrøvset, Else Stjernstrøm, Marit Aas :
  Low performing Schools in Transition - A Norwegian Case Study
  2015
 • Svein Arne Pettersen, Siw Skrøvset :
  La ungene være (litt) i fred
  Nordlys 23. juli 2015
 • Siw Skrøvset, Åse Slettbakk :
  Klasseledelse
  2014
 • Marit Aas, Jan Merok Paulsen, Jorunn Møller, Brit Bolken Ballangrud, Else Stjernstrøm, Siw Skrøvset :
  Methodological challenges in comparative studies of leadership in under-performing schools
  2014
 • Marit Aas, Jorunn Møller, Jan Merok Paulsen, Siw Skrøvset, Else Stjernstrøm, Britt Ballangrud :
  Facilitating High Expectations for a Diverse Student Population – a Norwegian Case
  2014
 • Siw Skrøvset :
  Skolevandring
  Pedlex Norsk Skoleinformasjon 2013
 • Siw Skrøvset :
  Bruk 10 sekunder ekstra. Verdsettende ledelse i alle ledd
  2013
 • Siw Skrøvset, Kjell Atle Halvorsen :
  The Norwegian School Leadership Training Programme: Learning Outcomes in Theory and Practice
  2013
 • Karin Rørnes, Siw Skrøvset :
  Praktisk Etikk - etisk analyse og refleksjon
  2013

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Utdanningsledelse og organisasjonsutvikling. Aksjonsforskning. Lærerutdanning.