#
#
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk siw.skrovset@uit.no 77660506 41273323 Tromsø MV.110 C 212

Siw Skrøvset


Arbeidstittel

Dosent og merittert underviser. Instituttleder.

Stillingsbeskrivelse


 • Slettbakk, Åse; Skrøvset, Siw. Verdsettende lederskap - en etisk dimensjon ved ledelse av skolens profesjonsfellesskap. Fagbokforlaget 2021 ISBN 9788245035575.s 71 - 93.
 • Dons, Carl Fredrik; Nilsen, Nils Ole; Skrøvset, Siw. Å lede innenfra. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245034349.s 13 - 22.
 • Dehlin, Erlend; Skrøvset, Siw. Den autonome læreren?. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245034349.s 49 - 71.
 • Skrøvset, Siw; Furu, Eli Moksnes; Slettbakk, Åse. Lærere i nye roller som oversettere: Hvilket handlingsrom har de for utvikling?. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis 2020; Volum 14 (3). ISSN 2535-7697.s 1 - 16.s doi: 10.23865/up.v14.2206.
 • Skrøvset, Siw; Slettbakk, Åse. Læringsmiljø og relasjoner. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-62201-5.s 164 - 185.
 • Skrøvset, Siw. Verdsettende ledelse i fremtidens skole. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2016-8.s 97 - 122.
 • Skrøvset, Siw. En lærende rektor. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027876.s 167 - 189.
 • Halvorsen, Kjell Atle; Skrøvset, Siw; Irgens, Eirik J.. Learning for Leadership. Acta Didactica Norge 2016; Volum 10 (4). ISSN 1504-9922.s 183 - 200.s doi: 10.5617/adno.3930.
 • Skrøvset, Siw. Verdsettende ledelse. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-41927-1.s 262 - 280.
 • Skrøvset, Siw. Hvem skal inn, og hvem skal ut? Om hvorfor ideer slår igjennom i skolefeltet, og hvorfor de forsvinner igjen. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-43015-3.s 335 - 354.
 • Halvorsen, Kjell Atle; Skrøvset, Siw. Learning for leadership : leadership challenges and learning outcomes in the national school program. FoU i praksis 2014; Volum 8 (1). ISSN 1504-6893.s 27 - 42.
 • Postholm, May Britt; Skrøvset, Siw. The researcher reflecting on her own role during action research. Educational Action Research 2013; Volum 21 (4). ISSN 0965-0792.s 506 - 518.s doi: 10.1080/09650792.2013.833798.
 • Abrahamsen, Lena; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else. Demokratisk ledelse som skoleutviklingsstrategi. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01596-5.s 137 - 151.
 • Lund, Torbjørn; Rotvold, Lars Aage; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else; Tiller, Tom. Dialogkonferansen som læringsarena og pedagogisk utviklingsverktøy. FoU i praksis 2010; Volum 4 (1). ISSN 1504-6893.s 47 - 64.
 • Stjernstrøm, Else; Skrøvset, Siw. De problematiske spenningene og rektors rolle. Norsk pedagogisk tidsskrift 2010 (2). ISSN 0029-2052.s 124 - 134.
 • Postholm, May Britt; Skrøvset, Siw. Forskeren tett på praksis: Opplevde muligheter og utfordringer. Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 978-82-519-2598-3.s 17 - 32.
 • Skrøvset, Siw; Tiller, Tom. Emosjoner og metaforer i aksjonsforskning. Eureka Forlag 2009 (2009:1) ISBN 978-82-7389-206-5. ISSN 0809-8026.s 221 - 234.
 • Skrøvset, Siw. Det var godt å få luftet henne mer ... : skolevandring som ledergrep. Tapir Akademisk Forlag 2008 ISBN 978-82-519-2295-1.s 347 - .
 • Møller, Jorunn; Eggen, Astrid Birgitte; Langfeldt, Gjert; Fuglestad, Otto Laurits; Eggen, Astrid Birgitte; Vedøy, Gunn; Møller, Jorunn; Presthus, Anne-Marie; Fuglestad, Otto Laurits; Langfeldt, Gjert; Langfeldt, Gjert; Presthus, Anne Marie; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else; Vedøy, Gunn. Successful Leadership Based on Democratic Values. Springer Publishing Company 2007 ISBN 978-1-4020-5515-7.s 16 - .
 • Skrøvset, Siw; Nedberg, Audhild. Samlingsbasert lærerutdanning - et postmoderne perspektiv. 2007 ISBN 9788273891143.s 12 - .
 • Møller, Jorunn; Eggen, Astrid Birgitte; Fuglestad, Otto Laurits; Langfeldt, Gjert; Fuglestad, Otto Laurits; Presthus, Anne Marie; Eggen, Astrid Birgitte; Langfeldt, Gjert; Langfeldt, Gjert; Møller, Jorunn; Vedøy, Gunn; Presthus, Anne Marie; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else; Vedøy, Gunn. Successful school leadership: the Norwegian case. (omtale) Journal of Educational Administration 2005; Volum 43 (6). ISSN 0957-8234.s 584 - 594.
 • Skrøvset, Siw; Hansen, Jette Worm. Hvor er de nysgjerrige elevene?. 1999 ISBN 87-87242-02-8.s 37 - .
 • Skrøvset, Siw; Lund, Torbjørn; Skagen, Kaare. Vurdering i prosjektarbeid: et eksempel på vurdering av helhetlig kompetanse. 1997 ISBN 82-00-22785-5.s 80 - .
 • Skrøvset, Siw; Grønbech, Dagrunn; Størkersen, Einar A.; Tjeldvoll, Arild. Prosjektarbeidet og de nye læreplanene. 1996 ISBN 82-7824-014-0.s 181 - .
 • Leming, Tove; Eriksen, Anne; Skrøvset, Siw. Den første uka. Introduksjon til lærerutdanninga. 2021 ISBN 978-82-450-3711-1.
 • Dons, Carl Fredrik; Nilsen, Nils Ole; Skrøvset, Siw. Ledelse innenfra. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245034349.s 221 - 239.
 • Skrøvset, Siw; Mausethagen, Sølvi; Slettbakk, Åse. Lærerens relasjonsarbeid: perspektiver, verktøy og case. (omtale) Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-55518-4.
 • Mausethagen, Sølvi; Askling, Berit; Dahl, Thomas; Heggen, Kåre; Kulbrandstad, Lise Iversen; Lauvdal, Torunn; Qvortrup, Lars; Salvanes, Kjell Gunnar; Skagen, Kaare; Skrøvset, Siw; Thue, Fredrik. Om lærerrollen. Et kunnskapsgrunnlag.. (fulltekst) Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-8-2450210-0-4.
 • Skrøvset, Siw; Tiller, Tom. Verdsettende ledelse, 2.utgave. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 978-82-02-49488-9.
 • Skrøvset, Siw. Skolevandring. Pedlex Norsk Skoleinformasjon 2013 ISBN 978-82-7841-846-8.
 • Grepperud, Gunnar; Skrøvset, Siw. Undervisningslære : eksempler, ideer og refleksjoner. Gyldendal Akademisk 2012 ISBN 978-82-05-42285-8.
 • Skrøvset, Siw; Tiller, Tom. Uppskattande ledarskap - i skolan. Studentlitteratur AB 2012 ISBN 978-91-44-07746-8.
 • Skrøvset, Siw; Tiller, Tom. Verdsettende ledelse. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2011 ISBN 978-82-7634-905-4.
 • Skrøvset, Siw. Skolevandring - et nytt verktøy for ledelse og læring. Eureka Forlag 2008 ISBN 9788273891341.
 • Skrøvset, Siw; Lund, Torbjørn. Projektarbete i skolan. 2000 ISBN 9144009151.
 • Skrøvset, Siw; Lund, Torbjørn. Projektarbejde - fra ord til handling. 1998 ISBN 8716121171.
 • Skrøvset, Siw; Lund, Torbjørn. Prosjektarbeid - fra ord til handling. Cappelen Damm Akademisk 1996 ISBN 8245601233.
 • Aarre, Ane Krogsæter; Bjerkestrand, Mimi; Bjørklund, Bjørn Håvard; Engelsen, Knut Steinar; Fjørtoft, Henning; Larsen, Marius Andre Leie barnehage; Lund, Andreas; Olsson, Joakim; Prøitz, Tine Sophie; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Skrøvset, Siw; Tollefsrud, Mette. Partnerskap i lærerutdanningene – et kunnskapsgrunnlag. Delrapport 1. 2020.
 • Krogsæther Aarre, Ane; Bjerkestrand, Mimmi; Bjørklund, Bjørn Håvard; Engelsen, Knut Steinar; Fjørtoft, Henning; Larsen, Marius; Lund, Andreas; Olsson, Joakim E.; Prøitz, Tine Sophie; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Skrøvset, Siw; Tollefsrud, Mette. Partnerskap for kvalitet i lærerutdanningene: Anbefalinger fra Faglig råd for lærerutdanning 2025. Delrapport 2.. 2020.
 • Krogsæter Aarre, Ane; Bjerkestrand, Mimmi; Bjørklund, Bjørn Håvard; Engelsen, Knut Steinar; Fjørtoft, Henning; Larsen, Marius Andre Leie barnehage; Lund, Andreas; Olsson, Joakim E.; Prøitz, Tine Sophie; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Skrøvset, Siw; Tollefsrud, Mette. Partnerskap i lærerutdanningene – et kunnskapsgrunnlag. Delrapport 1.. 2020.
 • Aarre, Ane Krogsæter; Bjerkestrand, Mimi; Bjørklund, Bjørn Håvard; Engelsen, Knut Steinar; Fjørtoft, Henning; Larsen, Marius; Lund, Andreas; Olsson, Joakim; Prøitz, Tine Sophie; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Skrøvset, Siw; Tollefsrud, Mette. Partnerskap for kvalitet i lærerutdanningene: Anbefalinger fra Faglig råd for lærerutdanning 2025. Delrapport 2.. 2020.
 • Firing, Kristian; Skrøvset, Siw. Debriefing - «A Bridge Over Troubled Water». Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245034349.s 221 - 239.
 • Skrøvset, Siw. Ekspertgruppens anbefalinger og implikasjoner for UH-sektoren.. Oppsummeringskonferansen i Nettverk for kompetansemiljøer i UiU 2017-04-06 - 2017-04-06 2017.
 • Leming, Tove; Eriksen, Anne; Skrøvset, Siw; Tobiassen, Ann Karin. Oppstart med STIL - Læringslyst og læringsbehov. 2017.
 • Skrøvset, Siw. Skoleledelse: praksisfellesskap, organisasjonslæring og relasjonsbasert ledelse.. Ungdomstrinn i utvikling 4.samling for skoleeiere og skoleledere 2017-09-18 - 2017-09-27 2017.
 • Skrøvset, Siw. Skoleutvikling, aksjonsforskning og rektorutdanning. Det forskende lederskapet - aksjonsforskning i lokalt utviklingsarbeid.. Över alla gränser II Tvårikeskonferensen 2017-06-13 - 2017-06-14 2017.
 • Skrøvset, Siw; Jakhelln, Rachel Elise. Hvem er lærerutdanneren - sett fra universitetet. Kunnskapsparlamentet 2017-05-12 - 2017-05-12 2017.
 • Skrøvset, Siw. Ekspertgruppa om lærerrollen.. Lederkonferansen i Trøndelag 2017-03-23 - 2017-03-23 2017.
 • Skrøvset, Siw. Lærerrollen i framtida. Ekspertgruppa og ProTed sin rolle.. Årsmøte i Skolelederforbundet 2017-04-03 - 2017-04-03 2017.
 • Skrøvset, Siw. Ekspertgruppa om lærerrollen - funn, anbefalinger og konsekvenser for lærerorganisasjonene.. Skolelederkonferanse i Alta 2017-02-15 - 2017-02-15 2017.
 • Skrøvset, Siw. Ekspertgruppa om lærerrollen - funn og anbefalinger.. Utdanningskonferansen i Nordland 2017-01-24 - 2017-01-24 2017.
 • Skrøvset, Siw. Verdsettende ledelse. Lederkonferansen i Finnmark 2016 2016-03-02 - 2016-03-02 2016.
 • Skrøvset, Siw; Slettbakk, Åse. Skolebasert kompetanseutvikling ved SMI-skolen. Foredrag SMI-skolen, Ungdomstrinn i utvikling pulje 3 2016-09-19 - 2016-09-19 2016.
 • Furu, Eli Moksnes; Skrøvset, Siw; Slettbakk, Åse. Nye lærerroller som oversettere. Innlegg i dialoggruppe NORALF-konferansen 2016 2016-10-07 - 2016-10-07 2016.
 • Skrøvset, Siw. Verdsettende ledelse i skolen. Skolelederforum 2016 2016-03-10 - 2016-03-10 2016.
 • Møller, Jorunn; Ballangrud, Brit Bolken; Paulsen, Jan Merok; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else; Aas, Marit. Low performing Schools in Transition - A Norwegian Case Study. NERA 2015 2015-03-04 - 2015-03-06 2015.
 • Slettbakk, Åse; Skrøvset, Siw. Organisasjonsteoretiske perspektiver. Foredrag SMI-skolen, Ungdomstrinn i utvikling pulje 3 2015-12-07 - 2015-12-07 2015.
 • Pettersen, Svein Arne; Skrøvset, Siw. La ungene være (litt) i fred. Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.
 • Aas, Marit; Paulsen, Jan Merok; Møller, Jorunn; Ballangrud, Brit Bolken; Stjernstrøm, Else; Skrøvset, Siw. Methodological challenges in comparative studies of leadership in under-performing schools. NERA 2014 2014-03-05 - 2014-03-07 2014.
 • Skrøvset, Siw; Slettbakk, Åse. Klasseledelse. Foredrag for lærere og skoleledere på Tromsø kommunes Kick-off for Ungdomstrinn i utvikling 2014-09-17 - 2014-09-17 2014.
 • Aas, Marit; Møller, Jorunn; Paulsen, Jan Merok; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else; Ballangrud, Britt. Facilitating High Expectations for a Diverse Student Population – a Norwegian Case. Forskningskonferanse 2014-09-03 - 2014.
 • Rørnes, Karin; Skrøvset, Siw. Praktisk Etikk - etisk analyse og refleksjon. Lærerutdanningskonferansen 2013 2013-01-21 - 2013-01-21 2013.
 • Skrøvset, Siw; Halvorsen, Kjell Atle. The Norwegian School Leadership Training Programme: Learning Outcomes in Theory and Practice. The 41th Annual Congress of the Nordic Educational Research Association 2013-03-07 - 2013-03-09 2013.
 • Skrøvset, Siw. Bruk 10 sekunder ekstra. Verdsettende ledelse i alle ledd. Skolemegling - fra trygg til utrygg. Nasjonal skolemeglingskonferanse 2013-10-16 - 2013-10-17 2013.
 • Skrøvset, Siw. Bare 10 sekunder ekstra - Verdsettende ledelse. Konferansen Ledelse og kvalitet i skolen 2012-02-09 - 2012-02-10 2012.
 • Skrøvset, Siw. Forskning med økt medvirkning av forskningens brukere - utfordringer og muligheter. Programstyrenes dag 2012-10-17 - 2012-10-17 2012.
 • Skrøvset, Siw. Rektor som verdsettende leder. Utdanningsforbundets lederkonferanse 2012 2012-10-23 - 2012-10-23 2012.
 • Skrøvset, Siw. Presentasjon av"lærebok i praksis". Kick-off seminar ProTed 2012-05-03 - 2012-05-03 2012.
 • Skrøvset, Siw; Halvorsen, Kjell Atle. Searching for my leadership profile. NFPF/NERA's 40th Congress 2012-03-08 - 2012-03-10 2012.
 • Lund, torbjØrn; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else. Leading and learning – utgangspunkt i lederes, læreres og elevers aktiviteter. FoU i praksis 2010 2010-05-10 - 2010-05-11 2010.
 • Lund, torbjØrn; Rotvold, Lars Aage; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else; Tiller, Tom. Ulike organiseringsformer for kunnskapsutvikling hos skoleledere. En kommentar til Rektorskolen. Utdanningsnytt.no 2009.
 • Lund, Torbjørn; Rotvold, Lars Aage; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else; Tiller, Tom. Fusjonert forskningskraft. Nordlys 2009. ISSN 0805-5440.
 • Skrøvset, Siw. Tilpasset ledelse - som mål og mulighet?. FoU i praksis, 2008 2008-04-17 - 2008-04-18 2009.
 • Leming, Tove; Skrøvset, Siw. Hva slags kompetanse skal Det Nye Universitetet utvikle?. Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.
 • Skrøvset, Siw; Lund, Torbjørn; Stjernstrøm, Else; Rotvold, Lars Aage. Learning and Leading in Communities of Practice. ICSEI 2007 2007-01-03 - 2007-01-06 2007.
 • Skrøvset, Siw. Det var godt å få luftet henne mer... Skolevandring som ledergrep. FoU i praksis 2007-04-19 - 2007-04-20 2007.
 • Skrøvset, Siw; Frenning, Ingrid; Leming, Tove; Tiller, Tom. Få skoledebatten inn på sporet igjen. Nordlys 2006. ISSN 0805-5440.
 • Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else. Tensions as a Source of Expansive Learning: The Leadership Team as A Facilitator. 33rd, Nordic Educational Research Association 2005-03-10 - 2005-03-12 2005.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Utdanningsledelse og organisasjonsutvikling. Aksjonsforskning. Lærerutdanning.  MV.110 C 212

  Klikk for større kart