Gunnar-Elling-Mathisen.Foto: Frifoto
Gunnar-Elling-Mathisen.Foto: Frifoto
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk gunnar.mathisen@uit.no 77660472 Tromsø MV.110 B 305

Gunnar Elling Mathisen


Arbeidstittel

Dosent idrett/kroppsøving

Stillingsbeskrivelse


 • Danielsen, Karin Helene; Vårnes, Thilde Kleppe; Sagelv, Edvard Hamnvik; Heitmann, Kim Arne; Mathisen, Gunnar. Seasonal variations in physical activity among Norwegian elementary school children in Arctic regions. International Journal of Circumpolar Health 2021; Volum 80. ISSN 1239-9736.s doi: ttps://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/22423982.2021.2004688.
 • Danielsen, Karin Helene; Mathisen, Gunnar; Stålesen, Jarle Hansen. Målt fysisk aktivitetsnivå i tre barnehager sommer og vinter. (fulltekst) Fysioterapeuten 2019; Volum 86 (1). ISSN 0016-3384.s 22 - 27.
 • Sagelv, Edvard Hamnvik; Engseth, Tina; Pedersen, Sigurd; Pettersen, Svein Arne; Mathisen, Gunnar; Heitmann, Kim Arne; Welde, Boye; Thomassen, Tor Oskar; Stoggl, Thomas Leonhard. Physiological Comparisons of Elite Visma Ski Classic Athletes and National Level Cross-Country Skiers During Uphill Treadmill Roller Skiing. Frontiers in Physiology 2018; Volum 9 (1523). ISSN 1664-042X.s doi: 10.3389/fphys.2018.01523.
 • Welde, Boye; Stöggl, Thomas; Mathisen, Gunnar; Supej, Matej; Zoppirolli, Chiara; Pellegrini, Barbara; Holmberg, Hans-Christer; Winther, Andreas Kjæreng. The pacing strategy and technique of male cross-country skiers with different levels of performance during a 15-km classical race. PLOS ONE 2017; Volum 12 (11). ISSN 1932-6203.s doi: 10.1371/journal.pone.0187111.
 • Mathisen, Gunnar. Motor competence and implications in primary school. Journal of Physical Education and Sport (JPES) 2016; Volum 16 (1). ISSN 2247-8051.s 206 - 209.s doi: 10.7752/jpes.2016.01032.
 • Mathisen, Gunnar. Effects of school-based intervention program on motor performance skills. Journal of Physical Education and Sport (JPES) 2016; Volum 16 (3). ISSN 2247-8051.s 737 - 742.s doi: 10.7752/jpes.2016.03119.
 • Mathisen, Gunnar; Jensen, Rein Magnus; Pettersen, Svein Arne. Aerobic Games and Playful Exercises in 9-Year-Old Boys: Intensity and Fitness Effects. (fulltekst) Revija za Elementarno Izobraževanje 2016; Volum 1-2 (9). ISSN 1855-4431.s 57 - 63.
 • Mathisen, Gunnar; Pettersen, Svein Arne. Effect of high-intensity training on speed and agility performance in 10-year-old soccer players.. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 2015; Volum 55 (1-2). ISSN 0022-4707.s 25 - 29.
 • Mathisen, Gunnar; Pettersen, Svein Arne. The effect of speed training on sprint and agility performance in 15-year-old female soccer players.. LASE Journal of Sport Science 2015; Volum 6 (2). ISSN 1691-7669.s 63 - 72.s doi: 10.1515/ljss-2016-0006.
 • Mathisen, Gunnar; Pettersen, Svein Arne. The effect of speed training on sprint and agility performance in female youth soccer players. Journal of Physical Education and Sport (JPES) 2015; Volum 15 (3). ISSN 2247-8051.s 395 - 399.s doi: 10.7752/jpes.2015.03059.
 • Mathisen, Gunnar; Pettersen, Svein Arne. Anthropometric factors related to sprint and agility performance in young male soccer players. Open Access Journal of Sports Medicine 2015; Volum 6. ISSN 1179-1543.s 337 - 342.s doi: 10.2147/OAJSM.S91689.
 • Mathisen, Gunnar. Effect of High-Speed and Plyometric Training for 13-Year-Old Male Soccer Players on Acceleration and Agility Performance. (fulltekst) LASE Journal of Sport Science 2014; Volum 5 (2). ISSN 1691-7669.s 3 - 14.s doi: 10.1515/ljss-2016-0027.
 • Mathisen, Gunnar; Danielsen, Karin Helene. Effects of Speed Exercises on Acceleration and Agility Performance in 13-Year-Old Female Soccer Players. Journal of Physical Education and Sport (JPES) 2014; Volum 14 (4). ISSN 2247-8051.s 471 - 474.s doi: 10.7752/jpes.2014.04071.
 • Brøgger, Rein Magnus Jensen; Mathisen, Gunnar; Pettersen, Svein Arne. Effect of high intensity activity on children’s aerobic power. Journal of Physical Education and Sport (JPES) 2013; Volum 13 (4). ISSN 2247-8051.s 511 - 516.s doi: 10.7752/jpes.2013.04080.
 • Pettersen, Svein Arne; Mathisen, Gunnar. Effect of Short Burst Activities on Sprint and Agility Performance in 11- to 12-Year-Old Boys. Journal of Strength and Conditioning Research 2012; Volum 26 (4). ISSN 1064-8011.s 1033 - 1038.s doi: 10.1519/JSC.0b013e31822e58c8.
 • Mathisen, Gunnar. "Når det ikke stemmer" Forebygging av motoriske vansker - strategier i profesjon og utdanning. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2007 ISBN 978-82-7634-765-4.s 15 - .
 • Mathisen, Gunnar. Langrenn. Nye læringsteorier og læring av tekniske ferdigheter i langrenn. 2006 ISBN 9788215008110.s 163 - 179.
 • Haugland, Ole Anton; Mathisen, Gunnar. Biomekanikk i teori og praksis - fra grunnleggende teori til bevegelsesstudier ved hjelp av moderne datateknologi. 2003 ISBN 8273890570.
 • Danielsen, Karin Helene; Mathisen, Gunnar. Får barn nok fysisk aktivitet?. Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.
 • Danielsen, Karin Helene; Vårnes, Thilde Kleppe; Mathisen, Gunnar; Heitmann, Kim Arne; Morseth, Bente. Physical Activity, Physical Fitness And Body Mass Index Among Elementary School Children In The Arctic Area. Medicine & Science in Sports & Exercise 2020; Volum 52. ISSN 0195-9131.s 62 - 62.s doi: 10.1249/01.mss.0000670692.82783.d7.
 • Danielsen, Karin Helene; Vårnes, Thilde Kleppe; Mathisen, Gunnar; Heitmann, Kim Arne; Morseth, Bente. Physical Activity, Physical Fitness And Body Mass Index Among Elementary School Children In The Arctic Area. ACSM Annual Meeting (fulltekst) 2020-05-26 - 2020-05-30 2020.
 • Aasland, Erik; Moen, Kjersti Mordal; Mathisen, Gunnar. Et fornyet kroppsøvingsfag - noen fagdidaktiske betraktninger. Bedre Skole 2020; Volum 32 (1). ISSN 0802-183X.s 36 - 40.
 • Danielsen, Karin Helene; Mathisen, Gunnar; Vårnes, Thilde Kleppe; Sagelv, Edvard Hamnvik; Heitmann, Kim Arne. Sesongvariasjoner i fysisk aktivitet blant elever på barnetrinnet. kroppsøvingskonferansen 2019-06-06 - 2019-06-07 2019.
 • Danielsen, Karin Helene; Mathisen, Gunnar; Vårnes, Thilde Kleppe; Sagelv, Edvard Hamnvik; Heitmann, Kim Arne. Seasonal variation in physical activity levels in elementary school children in the arctic areas. ACSM 66th Annual meeting 2019-05-28 - 2019-06-01 2019.
 • Danielsen, Karin Helene; Mathisen, Gunnar; Vårnes, Thilde Kleppe; Heitmann, Kim Arne; Sagelv, Edvard Hamnvik. Sammenheng mellom fysisk aktivitet og fysisk form hos elever fra 1.-7. klassetrinn på to utvalgte skoler i Tromsø. NIH Kroppsøvingskonferanse 2018 2018-06-07 - 2018-06-08 2018.
 • Sagelv, Edvard Hamnvik; Pedersen, Sigurd; Thomassen, Tor Oskar; Heitmann, Kim Arne; Pettersen, Svein Arne; Mathisen, Gunnar; Welde, Boye; Stöggl, Thomas. Gross Efficiency and Peak Oxygen Uptake in Visma Ski Classics Athletes. European College of Sport Science 2018-07-04 - 2018-07-07 2018.
 • Danielsen, Karin Helene; Mathisen, Gunnar; Vårnes, Thilde Kleppe; Sagelv, Edvard Hamnvik; Heitmann, Kim Arne. Forskningsbasert undervisning i kroppsøvingsfaget.. Kroppsøvingsfaget i bevegelse 2018-06-07 - 2018-06-08 2018.
 • Danielsen, Karin Helene; Mathisen, Gunnar; Stålesen, Jarle Hansen. Physical activity levels in preschool children during winter and summer. American College of Sports Medicine, 2017 Annual Meeting 2017-05-30 - 2017-06-03 2017.
 • Mathisen, Gunnar; Supej, Matej; Stöggl, Thomas; Welde, Boye. Kinematics of world-class and national-class cross country skiers on an uphill section in a classical race. 7th international congress on science and skiing 2016-12-10 - 2016-12-15 2016.
 • Mathisen, Gunnar; Winther, Andreas. Teknikkanalyse i langrenn. Åpent seminar 2016-10-14 - 2016-10-14 2016.
 • Danielsen, Karin Helene; Mathisen, Gunnar; Frenning, Ingrid. Sammen for fysisk aktivitet i barnehagen. Barnehagekonferanse; Mat, måltider og fysisk aktivitet i barnehagen 2016-11-01 - 2016-11-01 2016.
 • Danielsen, Karin Helene; Frenning, Ingrid; Mathisen, Gunnar. Hvem har ansvaret for fysisk aktivitet i barnehagen?. Kroppsøvingskonferansen 2016-06-09 - 2016-06-10 2016.
 • Mathisen, Gunnar. Trainability of sprinting in youth male and female soccer players. 21th annual Congress of the European College of Sport Science 2016-07-06 - 2016-07-09 2016.
 • Mathisen, Gunnar. Nye læringsteorier og læring av ferdigheter i langrenn. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02513-1.s 171 - 188.
 • Mathisen, Gunnar; Pettersen, Svein Arne. Relationship between height, body mass and running speed performance in youth male soccer players.. Internasjonal vitenskapelig fagkonferanse 2015-06-24 - 2015-06-27 2015.
 • Mathisen, Gunnar. Sprint and Agility Performance in Young Female Soccer Players. 18th annual Congress of the European College of Sport Science 2013-06-26 - 2013-06-29 2013.
 • Mathisen, Gunnar. Effect of Speed Training in Youth Soccer Players. 18th annual Congress of the European College of Sport Science 2013-06-26 - 2013-06-29 2013.
 • Brøgger, Rein Magnus Jensen; Mathisen, Gunnar; Pettersen, Svein Arne. Hvordan bruke lek som metode i ressursutvikling for barn. Kroppsøvingsfaget i bevegelse - status og utfordringer 2012-06-15 - 2012-06-16 2012.
 • Pettersen, Svein Arne; Mathisen, Gunnar. Effect of Short Burst Activities on Sprint and Agility Performance in Eleven to Twelve Year old Male Soccer Players. VIIth World Congress on Science & Football 2011-05-26 - 2011-05-30 2011.
 • Pettersen, Svein Arne; Mathisen, Gunnar. Effect of Short Burst Activities on Sprint and Agility Performance in 11-to 12-Year-old Male Soccer Players. V11th World Congress on Science & Football 2011-05-26 - 2011-05-30 2011.
 • Mathisen, Gunnar. The effect of speed training program on acceleration and agility of young soccer players. Poster 2010-06-23 - 2010-06-26 2010.
 • Mathisen, Gunnar; Sigmundsson, Hermundur. Motor Competence of 6-Year-Old Norwegian Children. 15th annual Congress of the European College of Sport Science 2010-06-23 - 2010-06-26 2010.
 • Mathisen, Gunnar. The effect of sprint training program on acceleration and agility of young soccer players. European College of Sport Science 2010-06-23 - 2010-06-26 2010.
 • Mathisen, Gunnar; Pettersen, Svein Arne; Brøgger, Rein Jensen. Endurance exercise study on 10-year-old boys. European College of Sport Science Congress 2009-06-24 - 2009-06-27 2009.
 • Mathisen, Gunnar; Pettersen, Svein Arne; Brøgger, Rein Magnus Jensen. Endurance exercise study on 10-year-old boys. ECSS (omtale) 2009-06-24 - 2009-06-27 2009.
 • Pettersen, Svein Arne; Mathisen, Gunnar; Jensen, Rein. Utvikling og trening av utholdenhet hos barn. 2008.s 10 - .
 • Mathisen, Gunnar; Brøgger, Rein Jensen. Motiverende aktivitet med høy intensitet. Foredrag 2007-05-02 - 2007.
 • Mathisen, Gunnar. Motiverende aktivitet med høy intensitet for 9-åringer.En undersøkelse med pulsmålinger for to grupper gjennom aktivitetsperioder på 6 uker. FoU i Praksis 2007-04-19 - 2007-04-20 2007.
 • Mathisen, Gunnar. Motor skill training for 6-year-old-children in school. NERA Congress, 2007 2007-03-15 - 2007-03-17 2007.
 • Mathisen, Gunnar. Teorier om læring av motoriske ferdigheter - utvikling og konsekvenser. 2006 (11-2006) ISBN 9788273891037.
 • Mathisen, Gunnar. Biomekanikk med datateknologi. Forskningsdagene 2005-09-19 - 2005.
 • Mathisen, Gunnar. Biomekanikk - bevegelser med rotasjon. Forskningdagene 2004-09-18 - 2004.
 • Fyhn, Anne Birgitte; Mathisen, Gunnar. Student-skidag i Bak-Olsen: Lærte matematikk via kroppsøving. (omtale) Håja 2001 (2). ISSN 0805-9519.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Fysisk aktivitet og helse hos barn og unge

  Motorisk testing og utvikling av motoriske ferdigheter hos barn

  Treningspåvirkning hos barn, ungdom og voksne

  Fysiologiske, tekniske og taktiske egenskaper hos langrennsløpere

   

  Undervisning

  Kroppsøving og idrettsfag
  MV.110 B 305

  Klikk for større kart