Marsela Alvanopoulou


Stipendiat

Vitenskapelige arbeidsområderForskningsinteresser

  • Akvakultur 
  • Resirkuleringssystemer (RAS)
  • Fiskehelse og velferd
  • Vannkvalitet
  • Fiskens atferd

Medlem i forskningsgruppe