No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Barnevern i Harstad oyvind.kvello@uit.no Harstad

Øyvind Kvello


Professor


 • Øyvind Kvello :
  Fagledelse av kommunal barneverntjeneste
  Fagbokforlaget 2023
 • Ragnhild Bjørknes, Øyvind Kvello :
  Er barnevernet rustet for et mangfoldig samfunn ?
  Fagbokforlaget 2023
 • Bente Knutsen, Øyvind Kvello :
  En analyse av forskningsgrunnlaget for Helsedirektoratets anbefalinger av tiltak for personer med ADHD
  Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2022 DOI
 • Rita Karoline Olsen, Frode Stenseng, Øyvind Kvello :
  Key factors in facilitating collaborative research with children: A self-determination approach
  Akademisk Kvarter 2022 ARKIV / DOI
 • Øyvind Kvello, Jan Arvid Haugan :
  Vennskap
  Fagbokforlaget 2022
 • Øyvind Kvello :
  Livsmestring i skolen og sentrale utviklingstema i ungdomsalder
  Cappelen Damm Akademisk 2021
 • Øyvind Kvello :
  A Child-Friendly Supervision: Inviting Children to Participate
  Palgrave Macmillan 2021 DOI
 • Øyvind Kvello :
  Making the Combination of Support and Social Control Work in Supervision
  Palgrave Macmillan 2021 DOI
 • Sobh Chahboun, Øyvind Kvello, Alexander Page :
  Extending the field of extended language: A literature review on figurative language processing in neurodevelopmental disorders
  Frontiers in Communication 30. juli 2021 ARKIV / DOI
 • Øyvind Kvello :
  Bronfenbrenners bioøkologiske teori
  Gyldendal Akademisk 2020
 • Anne G. Danielsen, Åge Røssing Diseth, Janicke Heldal, Øyvind Kvello, Kjetil Egelandsdal, Ingunn Johanne Ness m.fl.:
  Elevens beste og pedagogiske perspektiver - en analyse
  Gyldendal Akademisk 2020
 • Øyvind Kvello :
  Foreldrestyrkende programmer
  Fagbokforlaget 2019
 • Øyvind Kvello :
  Mentaliseringsbasert familieterapi
  Fagbokforlaget 2019
 • Øyvind Kvello :
  Hvorfor kloke hoder ikke jobber flerfaglig eller tverretatlig
  Universitetsforlaget 2018
 • Øyvind Kvello :
  Samarbeid rundt barn og unge med atferdsvansker
  Universitetsforlaget 2018
 • Ottar Ness, Øyvind Kvello, Marit Borg, Randi Semb, Larry Davidson :
  “Sorting things out together”: Young adults’ experiences of collaborative practices in mental health and substance use care
  American Journal of Psychiatric Rehabilitation (AJPR) 2017 ARKIV / DOI
 • Øyvind Kvello :
  Likekjønnede par og deres barn.
  Fagbokforlaget 2017
 • Øyvind Kvello :
  Mentaliseringsbasert parterapi
  Fagbokforlaget 2017
 • Gro Janne Wergeland, Siv Skotheim, Øyvind Kvello :
  Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: DU-Mestringskurs for ungdom (2. utg)
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 27. desember 2016 FULLTEKST
 • Arnt Ove Engelien, Øyvind Kvello, Heine Tønnesen Vestvik :
  Samvær mellom barn og biologiske foreldre etter plassering utenfor hjemmet
  Universitetsforlaget 2023
 • Torill Moe, Øyvind Kvello :
  Barnevernledelse for framtiden
  Fagbokforlaget 2023
 • Ragnheidur Karlsdottir, Øyvind Kvello, Ingunn Dahler Hybertsen :
  Grunnbok i pedagogisk psykologi
  Fagbokforlaget 2022
 • Øyvind Kvello :
  Samtaler med barn og ungdom. Medvirkning, kommunikasjon og metoder.
  Fagbokforlaget 2021
 • Ottar Ness, Sheila McNamee, Øyvind Kvello :
  Relational Processes in Counselling and Psychotherapy Supervision
  Palgrave Macmillan 2021 FULLTEKST
 • Jan Arvid Haugan, Øyvind Kvello :
  Selvinnsikt og profesjonalitet
  Fagbokforlaget 2019
 • Torill Moe, Øyvind Kvello :
  Prolog
  Fagbokforlaget 2023
 • Tina Gerdts-Andresen, Ketil Eide, Vibeke Krane, Øyvind Kvello :
  Fosterhjemsplassering i familie og nære nettverk – En oppsummering av hovedtrekkene i forskningslitteraturen Flyttinger i regi av barnevernet. Delrapport 1
  Universitetet i Sørøst-Norge 2022 FULLTEKST
 • Jan Arvid Haugan, Øyvind Kvello :
  Ensomme elever: Årsaker, konsekvenser og helsefremmende innsats
  Gyldendal Akademisk 2022
 • Øyvind Kvello, Ottar Ness :
  Evaluering av utprøvingen av Funksjonell familieterapi (FFT) i familievernet
  2022 FULLTEKST
 • Anne-Kristin Imenes, Øyvind Kvello :
  Slik kan kommunen hjelpe barn, unge og familier på best mulig måte
  Psykologisk.no 21. november 2022 FULLTEKST
 • Øyvind Kvello :
  Transaksjonsmodellen for barns utvikling og Bronfenbrenners bioøkologiske teori
  Fagbokforlaget 2022
 • Øyvind Kvello, Jan Arvid Haugan :
  Vennskap
  Fagbokforlaget 2022
 • Øyvind Kvello :
  Identitets- og moralutvikling
  Fagbokforlaget 2022
 • Øyvind Kvello :
  Konsekvenser av traumer og utvikling av mestringsferdigheter
  Fagbokforlaget 2022
 • Øyvind Kvello :
  Barn og unge som er utsatt for seksuelle overgrep
  Fagbokforlaget 2022
 • Øyvind Kvello :
  Barnesyn og barneomsorg
  Fagbokforlaget 2022
 • Øyvind Kvello :
  Barn som vokser opp med omsorgssvikt, mishandling og vold
  Fagbokforlaget 2022
 • Tina Gerdts-Andresen, Ketil Eide, Vibeke Krane, Øyvind Kvello :
  Tilbakeføring til foreldrehjemmet etter en plassering i fosterhjem eller institusjon: En oppsummering av hovedtrekkene i forskningslitteraturen. Flyttinger i regi av barnevernet. Delrapport 2
  Universitetet i Sørøst-Norge 2022 FULLTEKST
 • Tina Gerdts-Andresen, Ketil Eide, Vibeke Krane, Øyvind Kvello :
  Tilbakeføring til foreldrehjemmet etter en plassering i fosterhjem eller institusjon: En oppsummering av hovedtrekkene i forskningslitteraturen.
  Universitetet i Sørøst-Norge 2022
 • Tina Gerdts-Andresen, Ketil Eide, Vibeke Krane, Øyvind Kvello :
  Fosterhjemsplassering i familie og nære nettverk – En oppsummering av hovedtrekkene i forskningslitteraturen
  Universitetet i Sørøst-Norge 2022
 • Øyvind Kvello :
  Utforskningsoppmuntrende spørsmål og relasjonelle samtalers kraft
  Fagbokforlaget 2021
 • Øyvind Kvello :
  Psykoterapi med barn og ungdom
  Fagbokforlaget 2021
 • Øyvind Kvello :
  Livsmestring og sentrale utviklingstema i barneskolealder.
  Cappelen Damm Akademisk 2021
 • Øyvind Kvello :
  Å gi støtte til et verdig og velfungerende familieliv
  2021
 • Ottar Ness, Sheila McNamee, Øyvind Kvello :
  Introduction
  Palgrave Macmillan 2021 DOI
 • Jan Arvid Haugan, Øyvind Kvello :
  Prolog: Historiske perspektiver på selvinnsikt
  Fagbokforlaget 2019
 • Øyvind Kvello, Jan Arvid Haugan :
  Epilog: Utviklingen og nytten av selvinnsikt
  Fagbokforlaget 2019
 • Øyvind Kvello :
  Er selvinnsikt og mentalisering to sider av samme sak?
  Fagbokforlaget 2019
 • Øyvind Kvello :
  Pleie og forsvar av selvbilde og selvaksept preger selvinnsikten
  Fagbokforlaget 2019
 • Silja Berg Kårstad, Lars Wichstrøm, Turid Suzanne Berg-Nielsen, Øyvind Kvello :
  What do parents know about their children`s understanding of emotions? Accuracy of parental mentalization in a community sample of pre-schoolers
  2017

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →