Bilde av Bernabeu, Pablo
Bilde av Bernabeu, Pablo
Institutt for språk og kultur p.bernabeu@uit.no +4777645845 Her finner du meg

Pablo Bernabeu


Postdoktor

Stillingsbeskrivelse

Do you speak a Scandinavian language(s) and English, but no other languages? Delta i et EEG-eksperiment.

 

Etter å ha gjort en forskningsmaster, ble jeg doktorgradsstudent og utdannet lærerassistent i psykologi ved Lancaster University. I min doktorgradsavhandling undersøkte jeg hvordan konseptuell prosessering – det vil si forståelsen av ordenes betydning – støttes av språklige og sansemotoriske hjernesystemer, og hvordan forskning på dette emnet er påvirket av metodiske aspekter som operasjonalisering av variabler og prøvestørrelsen på eksperimenter.

For tiden er jeg postdoktor ved Institutt for språk og kultur, og nærmere bestemt innenfor PoLaR Lab og AcqVA Aurora Center. Som medlem av LESS-prosjektet (Language Economy through Transfer Source Selectivity), undersøker jeg hvordan språkelever koordinerer flere språk tidlig i tilegnelsesprosessen, hvordan denne prosessen påvirkes av språkenes egenskaper, og hvordan prosessen reflekteres i hjernen. Tidligere har jeg også jobbet deltid som dataanalytiker i CLICK-prosjektet (Cross-Linguistic Influence of Competing Knowledge), som undersøker flerspråklighet hos foredragsholdere.

Jeg er også interessert i andre temaer, som språkets opprinnelse og utvikling, og forholdet mellom språk og andre kognitive domener. Gjennom hele min forskning har jeg brukt metoder som atferds- og elektroencefalografiske eksperimenter, korpusanalyse, statistikk og programmering.

Materialene fra min forskning er tilgjengelig på https://osf.io/25u3x.

 

I tillegg til publikasjonene mine har jeg delt noen korte essays, veiledninger, presentasjoner, og funksjoner for dataanalyse i R, for eksempel de følgende.

Til slutt har jeg utviklet noen nettapplikasjoner, for eksempel de følgende.


 • Pablo Bernabeu, Richard Tillman :
  More refined typology and design in linguistic relativity: The case of motion event encoding
  Dutch Journal of Applied Linguistics 2019 ARKIV / DOI
 • Pablo Bernabeu :
  Dutch modality exclusivity norms for 336 properties and 411 concepts
  PsyArXiv 2018 ARKIV / DOI
 • Pablo Bernabeu :
  Language and sensorimotor simulation in conceptual processing: Multilevel analysis and statistical power
  2022 DATA / FULLTEKST
 • Pablo Bernabeu, Dermot Lynott, Louise Connell :
  Preregistration: The interplay between linguistic and embodied systems in conceptual processing
  OSF Preprints 2021 ARKIV / DOI
 • Pablo Bernabeu, R. M. WIllems, M. M. Louwerse :
  Modality switch effects emerge early and increase throughout conceptual processing: Evidence from ERPs
  2017 DATA / FULLTEKST
 • Pablo Bernabeu :
  Modality switches occur early and extend late in conceptual processing: Evidence from ERPs
  2017 DATA / FULLTEKST
 • Pablo Bernabeu :
  Language evolution: Current status and future directions
  2015 FULLTEKST

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →