Bilde av Christensen, Maren Angel
Bilde av Christensen, Maren Angel
Forskningsgruppe for kognitiv nevrovitenskap maren.a.christensen@uit.no

Maren Angel Christensen


Ph.d. stipendiat