Silje Moshagen Jenssen


Universitetslektor

Stillingsbeskrivelse

Undervisningsansvar bachelorutdanning

Vitenskapelige arbeidsområderForskningsinteresser

Faglig interesse:

  • Organisasjonskunnskap
  • Selvbestemmelse og CRPD
  • Ledelse

Undervisning

  • Organisasjonsteori, innovasjon
  • Tverrprofesjonelt samarbeid
  • Praksisveiledning og Bachelorveiledning
  • Ferdighetstrening klinikk

Medlem i forskningsgruppe