No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institutt for informatikk arne.munch-ellingsen@uit.no

Arne Munch-Ellingsen


Førsteamanuensis II


 • Tiago Santos Veiga, Arne Munch-Ellingsen, Christoforos Papastergiopoulos, Dimitrios Tzovaras, Ilias Kalamaras, Kerstin Bach m.fl.:
  From a Low-Cost Air Quality Sensor Network to Decision Support Services: Steps towards Data Calibration and Service Development
  Sensors 2021 ARKIV / DOI
 • Ilias Kalamaras, Ioannis Xygonakis, Konstantinos Glykos, Sigmund Akselsen, Arne Munch-Ellingsen, Hai Thanh Nguyen m.fl.:
  Visual analytics for exploring air quality data in an AI-enhanced IoT environment
  ACM Digital Library 2019 FULLTEKST / DOI
 • Arne Munch-Ellingsen, Sigmund Akselsen, Dag Slettemeås, Bente Evjemo, Simon Andreas Nistad, Alexander Svendsen :
  NFC Fitness guide
  IADIS Press 2013
 • Dag Slettemeås, Bente Evjemo, Sigmund Akselsen, Arne Munch-Ellingsen, Sindre-Rene Pedersen Wolf, Victoria Lind Jørgensen :
  NFC City: Co-locating NFC services in a multi-service trial approach
  IADIS Press 2013
 • Anders Andersen, Randi Karlsen, Arne Munch-Ellingsen :
  NFC Provided User Friendliness for Technologically Advanced Services
  Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 2013 SAMMENDRAG / PROSJEKT / DOI
 • Anna Brith Arntsen, Mats Mortensen, Randi Karlsen, Anders Andersen, Arne Munch-Ellingsen :
  Flexible transaction processing in the Argos middleware
  Association for Computing Machinery (ACM) 2008 SAMMENDRAG / PROSJEKT
 • Arne Munch-Ellingsen, Dan Peder Eriksen, Anders Andersen :
  Argos, an Extensible Personal Application Server
  Springer 2007 OMTALE
 • Arne Munch-Ellingsen, Bjørn Thorstensen, Dan Peder Eriksen, Anders Andersen :
  Building Pervasive Services using Flock Sensor Network and Flock Container Middleware
  IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 2007 OMTALE
 • Anders Andersen, Randi Karlsen, Arne Munch-Ellingsen :
  NFC Provided User Friendliness for Technologically Advanced Services
  2013
 • Anders Andersen, Arne Munch-Ellingsen, Per Olav Alvestad :
  Near Field Communication - NFC
  27. september 2012 DATA
 • Arne Munch-Ellingsen, Anders Andersen, Gordon Blair :
  An Extensible, Pervasive Systems, Application Server
 • Arne Munch-Ellingsen :
  Cloud Computing
  2009
 • Harald Sømnes Hanssen, Gunnar Hartvigsen, Arne Munch-Ellingsen :
  Design and implementation of an Encourager and Motivator Application of Physical Activity based on Bluetooth devices and Argos Middleware Platform
  2008
 • Tom Arild Jakobsen, Weihai Yu, Arne Munch-Ellingsen :
  Framework for development of rule based sensor services in the Argos middleware platform
  2008
 • Anna Brith Arntsen, Mats Mortensen, Randi Karlsen, Anders Andersen, Arne Munch-Ellingsen :
  Flexible transaction processing in the Argos middleware
  2008
 • Arne Munch-Ellingsen, Bjørn Thorstensen, Dan Peder Eriksen, Anders Andersen :
  Building Pervasive Services Using Flock Sensor Network and Flock Container Middleware
  2007
 • Arne Munch-Ellingsen, Dan Peder Eriksen, Anders Andersen :
  Argos, an Extensible Personal Application Server
  2007
 • Andreas Lauritz Westgaard Rodtwitt, Arne Munch-Ellingsen :
  Ontologier og resonnering i kontekstsensitive tjenester
  2005
 • Irina Lopatina, Arne Munch-Ellingsen :
  Context-aware Mobile Gaming
  2005
 • Anders Schürmann, Arne Munch-Ellingsen :
  Interaktive kart på håndholdte terminaler som primært brukergrensesnitt for en kontekstsensitiv digital turistguide
  2005
 • Svein Åge Monsen, Arne Munch-Ellingsen :
  A marketplace for mobile users in travel tourism. Implementation of a context aware prototype using ideas from software agency
  2005
 • Tharankaran Rajanayagam, Arne Munch-Ellingsen :
  Utvikling av kontekstsensitiv tjeneste ved hjelp av konteksthåndteringssystem
  2005
 • Espen Egeland, Arne Munch-Ellingsen :
  Mobil Multimedia tilpasset bruker, terminal og nettverk – spesifikasjon av en varslingsguide i prosjektet MOVE
  2005
 • Rikard Eriksen, Arne Munch-Ellingsen, Bjørn Thorstensen :
  Rask utvikling av kontekstsensitive tjenester for håndholdte terminaler
  UiT Norges arktiske universitet 2004
 • Kjetil Blåka, Arne Munch-Ellingsen, Tore Syvertsen :
  Dynamic exchange of messages and services. Diplomoppgave
  UiT Norges arktiske universitet 2004

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →