Personkort bilde
Foto: UiT

Bjørn-Morten Batalden

Instituttleder Institutt for teknologi og sikkerhet
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Instituttleder har den daglig ledelse av den samlede faglige og administrative virksomheten ved instituttet. 

Instituttleder har ansvar for at de administrative og forvaltningsmessige oppgavene utføres effektivt og i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter og regler, samt innenfor økonomiske rammer fastsatt av overordnet myndighet, universitetsstyret og fakultetsstyret.

Instituttleder er ansvarlig for at instituttet administreres i samsvar med de lover, forskrifter, reglement, avtaler og retningslinjer som gjelder for statsforvaltningen generelt og for universitetet, fakultetet og instituttet spesielt.

Instituttleder har ansvar for at disponering av instituttet skjer i samsvar med gjeldende regelverk og vedtak i universitetets styre.

Instituttleder har ansvar for at mål- og resultatkrav i henhold til universitetets strategiske plan og styrets årsplaner blir fulgt opp ved instituttet og at planverk utarbeides i tråd med til enhver tid gjeldende retningslinjer. 

Instituttleder er ansvarlig for å iverksette vedtak som blir gjort av overordnet myndighet, universitetsstyret og fakultetsstyret.

 • Xue, Hui; Batalden, Bjørn-Morten; Sharma, Puneet; Johansen, Jarle André; Prasad, Dilip K.. Biosignal-Based Driving Skill Classification Using Machine Learning: A Case Study of Maritime Navigation. Applied Sciences 2021. ISSN 2076-3417.s doi: https://doi.org/10.3390/app11209765.

 • Xue, Helene; Batalden, Bjørn-Morten Erdal; Røds, Johan-Fredrik. Development of a SAGAT query and simulator experiment to measure situation awareness in maritime navigation. Advances in Intelligent Systems and Computing 2020; Volum 1212. ISSN 2194-5357.s 468 - 474.s doi: 10.1007/978-3-030-50943-9_59.

 • Kim, Tae-Eun; Sydnes, Are K.; Batalden, Bjørn-Morten Erdal. Development and Validation of a Safety Leadership Self-Efficacy Scale (SLSES) in Maritime Context. Safety Science 2020; Volum 134. ISSN 0925-7535.s doi: 10.1016/j.ssci.2020.105031.

 • Batalden, Bjørn-Morten; Wide, Peter; Røds, Johan-Fredrik; Haugseggen, Øyvind. Enhanced human-machine interaction by fuzzy logic in semi-autonomous maritime operations. Springer Nature 2019 ISBN 978-3-319-94346-6.s 1 - 9.s doi: 10.1007/978-3-319-94346-6_5.

 • Perera, Lokukaluge Prasad; Batalden, Bjørn-Morten. Possible COLREGs Failures under Digital Helmsman of Autonomous Ships. IEEE 2019 ISBN 9781728114507.s doi: 10.1109/OCEANSE.2019.8867475.

 • Eidnes, Ingrid Batalden; Batalden, Bjørn-Morten Erdal; Sydnes, Are K.. Maritime Security and Threat Assessments. (Fulltekst: http://www.transnav.eu/Article__Eidnes,52,947.html TransNav, International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation 2019; Volum 13 (4). ISSN 2083-6473.s 707 - 714.s doi: 10.12716/1001.13.04.02.

 • Batalden, Bjørn-Morten; Wide, Peter. A new generation of lifeboats, provide an optimized cold climate concept.. Danmarks Tekniske Universitet, DTU 2018 ISBN 9788778774835.s 61 - 62.

 • Johansen, Kåre; Batalden, Bjørn-Morten. Active learning for enhanced understanding of "Ship damage stability". International institute of social and economic science 2018. ISSN 2570-6551.s doi: 10.20472/tec.2018.006.004.

 • Tvedt, Sturle Danielsen; Oltedal, Helle Asgjerd; Batalden, Bjørn-Morten; Oliveira, Manuel Fradinho. Way-finding on-board training for maritime vessels. Entertainment Computing 2018; Volum 26. ISSN 1875-9521.s 30 - 40.s doi: 10.1016/j.entcom.2018.01.002.

 • Batalden, Bjørn-Morten; Oltedal, Helle Asgjerd. Safety Management Systems. Routledge 2018 ISBN 978-1-138-55923-3.s 32 - 52.

 • Batalden, Bjørn-Morten; Sydnes, Are K.. What causes 'very serious' maritime accidents?. CRC Press 2017 ISBN 978-1138629370.s 3067 - 3074.

 • Batalden, Bjørn-Morten; Leikanger, Per Roald; Wide, Peter. Towards autonomous maritime operations. IEEE 2017 ISBN 978-1-5090-4252-4.s 1 - 6.s doi: 10.1109/CIVEMSA.2017.7995339.

 • Yuan, Fuqing; Lu, Jinmei; Batalden, Bjørn-Morten; Yao, Jinyong. The investigation of physical explanation for proportional hazard model (PHM) for typical failure mechanisms. Proceedings. Annual Reliability and Maintainability Symposium (RAMS) 2017. ISSN 0149-144X.s 1 - 6.s doi: 10.1109/RAM.2017.7889763.

 • Fuqing, Yuan; Lu, Jinmei; Batalden, Bjørn-Morten. Sample size determination and confidence interval derivation for exponential distribution. ISOPE - International Offshore and Polar Engineering Conference. Proceedings 2016; Volum 2016-January. ISSN 1098-6189.s 664 - 669.

 • Fuqing, Yuan; Lu, Jinmei; Batalden, Bjørn-Morten. Big Data Issue in Railway Engineering. 2016 ISBN 978-7-113-22023-5.s 185 - 189.

 • Borch, Odd Jarl; Batalden, Bjørn-Morten. Business-process management in high-turbulence environments: the case of the offshore service vessel industry. Maritime Policy & Management 2015; Volum 42 (5). ISSN 0308-8839.s 481 - 498.s doi: 10.1080/03088839.2014.913816.

 • van Rijckevorsel, Jaap; Sydnes, Are K.; Batalden, Bjørn-Morten. Disruptions and supply chain risk management in offshore logistics: a case study. CRC Press 2015 ISBN 9781138028791.s 3671 - 3680.

 • Rijckevorsel, Jaap van; Sydnes, Are K.; Batalden, Bjørn-Morten. Disruptions and supply chain risk management in offshore logistics: A case study. CRC Press 2015 ISBN 9781138028791.s 3671 - 3679.

 • Batalden, Bjørn-Morten; Sydnes, Are K.. Auditing in the Maritime Industry: a Case Study of the Offshore Support Vessel Segment. Safety Science Monitor 2015; Volum 19 (1). ISSN 1443-8844.

 • Batalden, Bjørn-Morten; Sydnes, Are K.. Maritime safety and the ISM code: a study of investigated casualties and incidents. WMU Journal of Maritime Affairs (JoMA) 2014; Volum 13 (1). ISSN 1651-436X.s 3 - 25.s doi: 10.1007/s13437-013-0051-8.

 • Batalden, Bjørn-Morten; Sydnes, Are K.. Risk assessment, key shipboard operations and soft barriers in offshore operations. CRC Press 2014 ISBN 978-1-138-00123-7.s 1611 - 1618.

 • Batalden, Bjørn-Morten. Integration of Operation Management and Risk Assessment Using Hierarchical Task Analysis. Curran Associates, Inc. 2012 ISBN 978-1-62276-436-5.s 5653 - 5659.

 • Batalden, Bjørn-Morten. Disruption Risk Management in Arctic Offshore Support Operations. Society of Naval Architects and Marine Engineers 2012 ISBN 978-0-978089.s 1 - 5.

 • Johansen, Kåre; Batalden, Bjørn-Morten. Active learning for enhanced understanding of "ship damage stability". 6th Teaching & Education Conference 2018-10-01 - 2018-10-04 2018.

 • Batalden, Bjørn-Morten. Maritime Arctic Operations. UD aspirantkurs 2016-09-05 - 2016-09-05 2016.

 • Batalden, Bjørn-Morten. Safety management in shipping : safety management systems and enforced selfregulation. 2015 (255) ISBN 978-82-7644-605-0. ISSN 1890-1387.

 • Batalden, Bjørn-Morten. Risk assessments, Key Shipboard Operations and soft barriers in offshore operations. European Safety and Reliability Conference 2013 2013-09-29 - 2013-10-02 2013.

 • Batalden, Bjørn-Morten. Integration of Operation Management and Risk Assessment Using Hierarchical Task Analysis. 11th International Probabilistic Safety Assessment and Management Conference and the Annual European Safety and Reliability Conference 2012 2012-06-25 - 2012-06-29 2012.

 • Batalden, Bjørn-Morten. Disruption Risk Management in Arctic Offshore Support Operations. International Conference and Exhibition on Performance of Ships and Structures in Ice 2012-09-17 - 2012-09-20 2012.

 • Johansen, Kåre; Batalden, Bjørn-Morten. Active learning for enhanced understanding of "ship damage stability". 6th Teaching & Education Conference 2018-10-01 - 2018-10-04 2018.

 • Batalden, Bjørn-Morten. Maritime Arctic Operations. UD aspirantkurs 2016-09-05 - 2016-09-05 2016.

 • Batalden, Bjørn-Morten. Safety management in shipping : safety management systems and enforced selfregulation. 2015 (255) ISBN 978-82-7644-605-0. ISSN 1890-1387.

 • Batalden, Bjørn-Morten. Risk assessments, Key Shipboard Operations and soft barriers in offshore operations. European Safety and Reliability Conference 2013 2013-09-29 - 2013-10-02 2013.

 • Batalden, Bjørn-Morten. Integration of Operation Management and Risk Assessment Using Hierarchical Task Analysis. 11th International Probabilistic Safety Assessment and Management Conference and the Annual European Safety and Reliability Conference 2012 2012-06-25 - 2012-06-29 2012.

 • Batalden, Bjørn-Morten. Disruption Risk Management in Arctic Offshore Support Operations. International Conference and Exhibition on Performance of Ships and Structures in Ice 2012-09-17 - 2012-09-20 2012.

 • [Loading...]

  Medlem i forskergruppe