Bilde av Minde, Gunn-Tove
Foto: Tomas Rolland
Bilde av Minde, Gunn-Tove
Institutt for vernepleie gunn-tove.minde@uit.no +4777058351

Gunn-Tove Minde


Førstelektor


 • Gunn-Tove Minde :
  Hva er det å være sjøsame? Tradisjoner, tro, historie og kultur
  Cappelen Damm Akademisk 2021
 • Gunn-Tove Minde :
  A culturally sensitive approach to Indigenous older Sami living with memory loss -disconnected from their environment and spirituality
  International Journal of Circumpolar Health 10. august 2021 ARKIV / DOI
 • Gunn-Tove Minde, Pierra Jouvnna Somby, Randi Inger Johanne Nymo :
  Hvordan er det å være funksjonshemmet same og hvordan møtes dagliglivets utfordringer?
  Spesialpedagogikk 2019
 • Gunn-Tove Minde, Astrid Weber :
  Hvordan reagerer små samiske lokalmiljøer når kvinner forteller om seksuelle overgrep?
  Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2017 DATA / DOI
 • Gunn-Tove Minde :
  Older Sami Women Living in the Arctic: A cultural Background that breaks with Western Conventions
  Journal of Community and Public Health Nursing 2017 DOI
 • Gunn-Tove Minde, Torill Margaret Sæterstrand :
  The meaning of Heakthy Life Period of Older People after serious Illness: A Regional study of foir Patisipants in the Age of 70-92 Living in the Arctic Region of Norway
  Journal of Community and Public Health Nursing 2017 DOI
 • Line Melbøe, Ketil Lenert Hansen, Bjørn-Eirik Johnsen, Gunn Elin Fedreheim, Tone Åshild Dinesen, Gunn-Tove Minde m.fl.:
  Ethical and methodological issues in research with Sami experiencing disability
  International Journal of Circumpolar Health 2016 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Gunn-Tove Minde, Randi Inger Johanne Nymo :
  Open the medical room: How indigenous patients' cultural knowledge appears in the meetings with the health care providers during the rehabilitation process
  Cambridge Scholars Publishing 2016
 • Silje Mæhle, Gunn-Tove Minde, Bente Lind Kassah :
  Sykepleiernes erfaringer med varsling i den kommunale helse-og omsorgstjenesten.
  Gyldendal Akademisk 2016
 • Gunn-Tove Minde :
  A culturally-sensitive approach to elderly care
  Journal of Gerontology & Geriatric Research 2015 DOI
 • Randi Inger Johanne Nymo, Gunn-Tove Minde :
  Makt og kvalitet - hvordan urfolks- og minoritetspasientenes kulturelle erfaring og kunnskap trer fram i møte med helsepersonell i en rehabiliteringsprosess
  Fagbokforlaget 2014
 • Gunn-Tove Minde, Torill Sæterstrand :
  What is important in the surroundings in order to extend the healthy life periode? A regional study of 19 older woman in a northern part of Norway
  International Journal of Circumpolar Health 2013 ARKIV / DOI
 • Gunn-Tove Minde, Silje Mæhle :
  Skolevegring eller skoleutstøting - eller begge deler?
  Spesialpedagogikk 2011
 • Gunn-Tove Minde :
  Oppsummering, evaluering og veien videre
  2011
 • Gunn-Tove Minde :
  Hvordan kan Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) - Region Nord arbeide med temaer om vold i nære relasjoner i samiske strøk?
  2011
 • Inger Altern, Gunn-Tove Minde :
  Samisk folkemedisin i dagens Norge
  UiT Norges arktiske universitet 2000
 • Gunn-Tove Minde :
  Det sjøsamiske i et skoleperspektiv
  Cappelen Damm Akademisk 2023
 • Gunn-Tove Minde :
  Disability equality in the Sami population in Norway, in a sustainable manner
  2022
 • Rønnaug Benjaminsen, Gunn-Tove Minde :
  Studentaktivlæring i aktivitets- og friluftsfaget - et eksempek fra vernepleierutdanningen i Harstad
  Fontene 2022
 • Gunn-Tove Minde :
  Pandemien har økt omsorgsbyrden for mange pårørende til eldre
  Tidsskriftet sykepleien 2021 ARKIV / DOI
 • Gunn-Tove Minde :
  Offentlige tilbud til personer med dmens og deres pårørende i koronatider
  2021
 • Gunn-Tove Minde, Pierra Jouvnna Somby, Randi Nymo :
  Hvordan er det å være funksjonshemmet same, og hvordan møtes dagliglivets utfordringer
  Spesialpedagogikk 2019
 • Gunn-Tove Minde :
  A culturally sensitive approach to older people suffering from Memory Loss- disconnected from their spirituality and environment?
  2019
 • Gunn-Tove Minde, Inger Elin Øye :
  Sannhetskommisjon styrker demokratiet
  Nordlys 20. februar 2019
 • Gunn-Tove Minde :
  Accomodating Sami culture and beliefs in the health system
  2019
 • Gunn-Tove Minde :
  Den samiske revitalisering i Harstad området
  Harstad Tidende 21. desember 2019
 • Gunn-Tove Minde, Mona Stenhaug Johannessen :
  Fra sykehjem til Livsgledehjem
  2019
 • Gunn-Tove Minde :
  Sannhetskommisjonen vil styrke demokratiet
  17. april 2018 ARKIV
 • Gunn-Tove Minde, Hanne Elisabeth Eriksen Nydal :
  Fra sykehjem til livsgledehjem
  Geriatrisk sykepleie 2018
 • Gunn-Tove Minde :
  Aktivitet og livsglede
  2017
 • Gunn-Tove Minde :
  Piera- Å vokse opp i reindrifta og leve med en funksjonshemming 2017
  2017
 • Gunn-Tove Minde :
  Tre stammers møte- Samiske kulturdager i Grovfjord
  05. august 2017
 • Gunn-Tove Minde :
  A Culturally sensitive approach to elderly care
  2017
 • Gunn-Tove Minde :
  Piera- Å vokse opp i reindrifta og leve med en funksjonshemming
  Filmfremvisning 2017
 • Gunn-Tove Minde :
  Helsefremming på sykehjem for de eldste eldre
  Gyldendal Akademisk 2016 ARKIV
 • Gunn Elin Fedreheim, Line Melbøe, Gunn-Tove Minde, Ketil Lenert Hansen :
  Urfolks- og minoritetsbakgrunn som meningsalibi
  Harstad Tidende 18. april 2016
 • Gunn-Tove Minde, Randi Inger Johanne Nymo :
  «Open the Medical Room. Rehabilitation Challenges for Sámi patients in Norway».
  2013
 • Gunn-Tove Minde, Berit Louise Utsi :
  Forord
  2011
 • Gunn-Tove Minde, Berit Louise Utsi :
  Voldens mange ansikter i samiske lokalmiljø
  2011
 • Kari Martinsen, Gunn Tove Minde :
  Å ta vare på det levende. Hvordan eldre samer opprettholder sin samiske livskvalitet
  2009
 • Gunn-Tove Minde :
  Daza lahkkai - på norsk vis
  2005

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →