#
Foto: Tomas Rolland
#
Institutt for vernepleie gunn-tove.minde@uit.no 77058351 HARS Campus Harstad

Gunn-Tove Minde


1198 Førstelektor


 • Minde, Gunn-Tove. A culturally sensitive approach to Indigenous older Sami living with memory loss -disconnected from their environment and spirituality. International Journal of Circumpolar Health 2021; Volum 80 (1964173). ISSN 1239-9736.
 • Minde, Gunn-Tove; Somby, Pierra Jouvnna; Nymo, Randi Inger Johanne. Hvordan er det å være funksjonshemmet same og hvordan møtes dagliglivets utfordringer?. Spesialpedagogikk 2019 (2). ISSN 0332-8457.s 25 - 37.
 • Minde, Gunn-Tove; Sæterstrand, Torill Margaret. The meaning of Heakthy Life Period of Older People after serious Illness: A Regional study of foir Patisipants in the Age of 70-92 Living in the Arctic Region of Norway. Journal of Community and Public Health Nursing 2017; Volum 3 (4). ISSN 2471-9846.s doi: 10 4172/2471-9846 1000203.
 • Minde, Gunn-Tove; Weber, Astrid. Hvordan reagerer små samiske lokalmiljøer når kvinner forteller om seksuelle overgrep?. (data) Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2017; Volum 14 (3). ISSN 1503-6707.s 265 - 274.s doi: 10.18261/issn.1504-3010-2017-03-07.
 • Minde, Gunn-Tove. Older Sami Women Living in the Arctic: A cultural Background that breaks with Western Conventions. Journal of Community and Public Health Nursing 2017; Volum 3 (1). ISSN 2471-9846.s doi: 10.4172/2471-9846.1000155.
 • Melbøe, Line; Hansen, Ketil Lenert; Johnsen, Bjørn-Eirik; Fedreheim, Gunn Elin; Dinesen, Tone Åshild; Minde, Gunn-Tove; Rustad, Marit. Ethical and methodological issues in research with Sami experiencing disability. (fulltekst) International Journal of Circumpolar Health 2016; Volum 75:31656. ISSN 1239-9736.s doi: 10.3402/ijch.v75.31656.
 • Mæhle, Silje; Minde, Gunn-Tove; Kassah, Bente Lind. Sykepleiernes erfaringer med varsling i den kommunale helse-og omsorgstjenesten.. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-48949-3.s 233 - 246.
 • Minde, Gunn-Tove; Nymo, Randi Inger Johanne. Open the medical room: How indigenous patients' cultural knowledge appears in the meetings with the health care providers during the rehabilitation process. Cambridge Scholars Publishing 2016 ISBN 978-1-4438-9468-5.s 83 - 100.
 • Minde, Gunn-Tove. A culturally-sensitive approach to elderly care. Journal of Gerontology & Geriatric Research 2015; Volum 4 (5). ISSN 2167-7182.s doi: 10.4172/2167-7182.1000241.
 • Nymo, Randi Inger Johanne; Minde, Gunn-Tove. Makt og kvalitet - hvordan urfolks- og minoritetspasientenes kulturelle erfaring og kunnskap trer fram i møte med helsepersonell i en rehabiliteringsprosess. Fagbokforlaget 2014 ISBN 9788245015164.s 169 - 186.
 • Minde, Gunn-Tove; Sæterstrand, Torill. What is important in the surroundings in order to extend the healthy life periode? A regional study of 19 older woman in a northern part of Norway. International Journal of Circumpolar Health 2013; Volum 72 (21189). ISSN 1239-9736.s 1 - 6.s doi: 10.3402/ijch.v72i0.21189.
 • Minde, Gunn-Tove; Mæhle, Silje. Skolevegring eller skoleutstøting - eller begge deler?. Spesialpedagogikk 2011; Volum 76 (9). ISSN 0332-8457.s 11 - 18.
 • Minde, Gunn-Tove. Oppsummering, evaluering og veien videre. 2011.s 81 - 85.
 • Minde, Gunn-Tove. Hvordan kan Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) - Region Nord arbeide med temaer om vold i nære relasjoner i samiske strøk?. 2011.s 78 - 79.
 • Altern, Inger; Minde, Gunn-Tove. Samisk folkemedisin i dagens Norge. 2000 ISBN 0000000000000.s 73 - 87.
 • Minde, Gunn-Tove. Hva er det å være sjøsame? Tradisjoner, tro, historie og kultur. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 978-82-02-66461-9.
 • Minde, Gunn-Tove. Offentlige tilbud til personer med dmens og deres pårørende i koronatider. Nettverksforum for demenskontakter i Troms 2021-09-22 - 2021-09-23 2021.
 • Minde, Gunn-Tove. Pandemien har økt omsorgsbyrden for mange pårørende til eldre. Tidsskriftet sykepleien 2021. ISSN 0806-7511.s doi: 10.4220/Sykepleiens.2021.84325.
 • Minde, Gunn-Tove; Johannessen, Mona Stenhaug. Fra sykehjem til Livsgledehjem. Eldre og helse 2019-02-22 - 2019-02-22 2019.
 • Minde, Gunn-Tove. Den samiske revitalisering i Harstad området. Harstad Tidende 2019.
 • Minde, Gunn-Tove; Øye, Inger Elin. Sannhetskommisjon styrker demokratiet. Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.
 • Minde, Gunn-Tove. A culturally sensitive approach to older people suffering from Memory Loss- disconnected from their spirituality and environment?. Clobal Conference on Nursing & Nutrition 2019-06-24 - 2019-06-25 2019.
 • Minde, Gunn-Tove. Accomodating Sami culture and beliefs in the health system. Enduring Injusties and Thruth and Reconciliation Commissions for Indigenous people 2019-10-21 - 2019-10-22 2019.
 • Minde, Gunn-Tove; Somby, Pierra Jouvnna; Nymo, Randi. Hvordan er det å være funksjonshemmet same, og hvordan møtes dagliglivets utfordringer. Spesialpedagogikk 2019. ISSN 0332-8457.
 • Minde, Gunn-Tove. Sannhetskommisjonen vil styrke demokratiet. 2018.
 • Minde, Gunn-Tove; Nydal, Hanne Elisabeth Eriksen. Fra sykehjem til livsgledehjem. Geriatrisk sykepleie 2018. ISSN 1891-1889.s 6 - 13.
 • Minde, Gunn-Tove. Piera- Å vokse opp i reindrifta og leve med en funksjonshemming. Filmfremvisning 2017-11-09 - 2017-11-09 2017.
 • Minde, Gunn-Tove. Aktivitet og livsglede. fagdag 2017-11-16 - 2017-11-16 2017.
 • Minde, Gunn-Tove. Piera- Å vokse opp i reindrifta og leve med en funksjonshemming 2017. 2017.
 • Minde, Gunn-Tove. Tre stammers møte- Samiske kulturdager i Grovfjord. 2017.
 • Minde, Gunn-Tove. A Culturally sensitive approach to elderly care. World congress in nursing 2017-04-03 - 2017-04-06 2017.
 • Minde, Gunn-Tove. Helsefremming på sykehjem for de eldste eldre. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-48949-3.s 197 - 212.
 • Fedreheim, Gunn Elin; Melbøe, Line; Minde, Gunn-Tove; Hansen, Ketil Lenert. Urfolks- og minoritetsbakgrunn som meningsalibi. Harstad Tidende 2016.
 • Minde, Gunn-Tove; Nymo, Randi Inger Johanne. «Open the Medical Room. Rehabilitation Challenges for Sámi patients in Norway».. Second International Indigenous Voices in Social Work (IIVSW). 2013-07-08 - 2013-07-11 2013.
 • Minde, Gunn-Tove; Utsi, Berit Louise. Forord. 2011.s 3 - 4.
 • Minde, Gunn-Tove; Utsi, Berit Louise. Voldens mange ansikter i samiske lokalmiljø. 2011.s 27 - 39.
 • Martinsen, Kari; Minde, Gunn Tove. Å ta vare på det levende. Hvordan eldre samer opprettholder sin samiske livskvalitet. Samisk revitalisering og identitetsutvikling 2009-02-06 - 2009-02-06 2009.
 • Minde, Gunn-Tove. Daza lahkkai - på norsk vis. 2005 (12) ISBN 8279381236. ISSN 0805-1062.
 • Se alle arbeider i CRIStin →  Medlem i forskningsgruppe  Campus Harstad