No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Seksjon for studieadministrasjon shahid.akram@uit.no +4777646786

Shahid Akram


Fellestjenesten for opptak

Stillingsbeskrivelse

EVU web
Opptak
Etter og videreutdanning
Oppretting og utlysning videre og etterutdanningstilbud 

Arbeidsområder

Opptak