No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institutt for språk og kultur are.hovland@uit.no +4777620726 Tromsø SVHUM A 1015

Hovland, Are


Studiekonsulent (årsstudium i engelsk, lektorutd. studieretning engelsk, BA i engelsk, MA English Literature, årsstudium i tysk, lektorutd. studieretning tysk)

Stillingsbeskrivelse

(vikar for Kari Mathisen frem til ca. 1. november 2022)

Studiekonsulent for engelsk og tysk.

Følgende studieprogram:

årsstudium i engelsk
årsstudium i tysk
lektorutdanning trinn 8-13: studieretning engelsk
lektorutdanning trinn 8-13: studieretning tysk
bachelor i engelsk
English Literature - master
fellesemner i instituttets BA-grader i språk/litteratur

SVHUM A 1015

Klikk for større kart