Bilde av Erlandsson, Rasmus
Bilde av Erlandsson, Rasmus
Institutt for arktisk og marin biologi rasmus.erlandsson@uit.no +4777646004 Tromsø Biologibygget 2.055

Rasmus Erlandsson


Postdoktor

Stillingsbeskrivelse

Jeg er postdoktor i ekologi vid UiT. Min forskning er i hovudsak inrikta på landskapsøkologi i arktiske og subarktiske ekosystemer, som regel kobla til fjernmåling.

Personlig hjemmeside: www.rasmuserlandsson.net


 • Rasmus Erlandsson, Marit Klemetsen Arneberg, Hans Tømmervik, Eirik Aasmo Finne, Lennart Nilsen, Jarle W. Bjerke :
  Feasibility of active handheld NDVI sensors for monitoring of lichen ground cover
  Fungal ecology 2023 ARKIV / DOI
 • Rasmus Ingel Erlandsson, Malin Hasselgren, Karin Noren, David MacDonald, Anders Angerbjörn :
  Resources and predation: drivers of sociality in a cyclic mesopredator
  Oecologia 2022 ARKIV / DOI
 • Rasmus Ingel Erlandsson, Jarle W. Bjerke, Eirik Aasmo Finne, Ranga B. Myneni, Shilong Piao, Xuhui Wang m.fl.:
  An artificial intelligence approach to remotely assess pale lichen biomass
  Remote Sensing of Environment 2022 ARKIV / DOI
 • Shridhar D. Jawak, Bo Nyborg Andersen, Veijo A Pohjola, Øystein Godøy, Christiane Hübner, Inger Jennings m.fl.:
  SIOS’s Earth Observation (EO), Remote Sensing (RS), and operational activities in response to COVID-19
  Remote Sensing 2021 ARKIV / DOI
 • Rasmus Ingel Erlandsson :
  Counting lichens from space - an artificial intelligence approach to remotely access pale lichen biomass
  2022
 • Jarle W. Bjerke, Kristin Tangvik Magnussen, Rasmus Ingel Erlandsson, Eirik Aasmo Finne, Hans Tømmervik :
  Lav - mer enn bare fôr for rein
  Ottar 2022
 • Rasmus Ingel Erlandsson :
  Some aspects of the use of artifical intelligence for remote sensing of lichens
  2022
 • Rasmus Ingel Erlandsson :
  An artificial intelligence approach to remotely assess pale lichen biomass
  2022
 • Hans Tømmervik, Rasmus Ingel Erlandsson, Marit K. Arneberg, Eirik Aasmo Finne, Jarle W. Bjerke :
  Satellittkartlegging av vinterbeiteområder i Fæmund sijte, Sålekinna-Håmmålsfjellet og Korssjøen og Feragen-vest
  2021 FULLTEKST
 • Hans Tømmervik, Lennart Nilsen, Rasmus Erlandsson, Tommaso Julitta :
  Cal/Val activities in Svalbard using in-situ continuous monitoring and airborne campaigns
  2021
 • Rasmus Erlandsson, Elin Backström :
  Impact of Fire and Frost Drought Events on Vegetation Greenness and Albedo in Subarctic Scandinavia
  2021
 • Hans Tømmervik, Lennart Nilsen, Rasmus Erlandsson, Eirik Aasmo Finne, Jarle W. Bjerke :
  The Vanishing White (VANWHITE) Airborne Remote Sensing campaign Svalbard II 2021
  2021
 • Rasmus Ingel Erlandsson :
  Lichens from space – Neural networks for a landscape ecologist
  2021
 • Rasmus Ingel Erlandsson :
  Presentation av ny fjärranalysmetod för lavbiomassa.
  2021
 • Hans Tømmervik, Lennart Nilsen, Rasmus Erlandsson, Frans-Jan W. Parmentier, Frans-Jan W. Parmentier, Jarle W. Bjerke :
  A hyperspectral sensor for monitoring vegetation phenology and Sun-Induced Fluorescence (SIF) in High Arctic tundra
  2021
 • Geir Rune Rauset, Rasmus Ingel Erlandsson, Siri Bøthun, Erik Skjoldal, Jarle W. Bjerke, Hans Tømmervik m.fl.:
  Kvalitetsnorm for villrein – ny metode for utrekning av lavbeite
  Villreinen 2021
 • Rasmus Erlandsson :
  Google Earth Engine for vegetation mapping and monitoring.
  2020
 • Rasmus Erlandsson :
  Twitter post for Remote sensing in ecology and conservation
  16. desember 2019 DATA

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →  Biologibygget 2.055

  Klikk for større kart