Zølvi Pedersen


Seniorrådgiver

Stillingsbeskrivelse

Prosjektledelse og administrativ bistand i eksterne samarbeidsprosjekter.
Strategiarbeid knyttet til regionale nettverk innen politikk, innovasjon, samfunn og næringsliv.
Sekretariatsfunksjoner for regionale og nasjonale institusjonsavtaler.
Oppfølging av internasjonale samarbeidsrelasjoner.
CV

Jeg er Fiskerikandidat fra Norges fiskerihøgskole NFH, med arbeidserfaring innen offentlig sektor, privat næringsliv, kapitalmarkedet og som gründer. Tidligere yrkeserfaring:

  • Næringsetaten ved Troms fylkeskommune
  • Konfliktrådet
  • Egen virksomhet - utviklet plattform for nettbasert yoga (2005)
  • Klyngeleder - Arenaprogrammet
  • Prosjekteksport - Nordisk investerings Bank (Finland)
  • Denofa/Orkla - salgs og markedssjef
  • NHO Troms - Nordvestpassasjen
  • Driftsleder oppdrett (Irland)