Bilde av Pedersen, Zølvi
Bilde av Pedersen, Zølvi
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet zolvi.pedersen@uit.no +4777645065 +4797662044 Her finner du meg

Zølvi Pedersen


Seniorrådgiver og Faggruppeleder Samfunnskontakt

Stillingsbeskrivelse

Faggruppen har en koordinerende funksjon innen forskning-utdanning-innovasjon og formidling med oppgaver som:

 • Sekretariatsledelse for Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA)
 • Forvaltning av regionale og nasjonale institusjonsavtaler 
 • EVU/ livslang læring
 • Utredninger, analyser og statistikk​
 • Sikre regional deltakelse i strategisk viktige prosesser gjennom kunnskap og kompetanse
 • Søke gode samarbeidflater mellom universitetet og omgivelsene
 • Koordinering horisontalt og vertikalt innad i organisasjonen i oppgaveløsing. 
 • Samfunnskontakt kan kontaktes via "samarbeidsportalen" på uit.noCV

Jeg er Fiskerikandidat fra Norges fiskerihøgskole NFH, med arbeidserfaring innen offentlig sektor, privat næringsliv, kapitalmarkedet og som gründer. Tidligere yrkeserfaring:

 • Næringsetaten ved Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Konfliktrådet
 • Egen virksomhet - utviklet plattform for nettbasert yoga (2005)
 • Klyngeleder - Arenaprogrammet
 • Prosjekteksport - Nordisk investerings Bank (Finland)
 • Denofa/Orkla - salgs og markedssjef
 • NHO Troms - Nordvestpassasjen
 • Driftsleder oppdrett (Irland)