#
#
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet zolvi.pedersen@uit.no +4777645065 +4797662044 Tromsø ADM A 150

Pedersen, Zølvi


Seniorrådgiver og Faggruppeleder Samfunnskontakt

Stillingsbeskrivelse

Koordinerende funksjon innen forskning-utdanning-innovasjon og formidling

 • Sekretariatsledelse Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA)
 • Ivaretakelse av universitetets institusjonsavtaler 
 • Institusjonell koordinering for store møtearenaer (Peter F. Hjort, Arctic Frontiers, Karrieredagen ol.)
 • EVU og livslang læring
 • Utredninger, analyser og statistikk​
 • Sikre regional deltakelse i strategisk viktige prosesser gjennom kunnskap og kompetanse
 • Koordinere lederstøtte
 • Ha gode samarbeidflater mellom universitetet og omgivelsene
 • Koordinering horisontalt og vertikalt innad i organisasjonen i oppgaveløsing. CV

Jeg er Fiskerikandidat fra Norges fiskerihøgskole NFH, med arbeidserfaring innen offentlig sektor, privat næringsliv, kapitalmarkedet og som gründer. Tidligere yrkeserfaring:

 • Næringsetaten ved Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Konfliktrådet
 • Egen virksomhet - utviklet plattform for nettbasert yoga (2005)
 • Klyngeleder - Arenaprogrammet
 • Prosjekteksport - Nordisk investerings Bank (Finland)
 • Denofa/Orkla - salgs og markedssjef
 • NHO Troms - Nordvestpassasjen
 • Driftsleder oppdrett (Irland)