#
#
Institutt for teknologi og sikkerhet knut.aldrin@uit.no 77646499 Tromsø Forskningsparken 3 E 303.1

Knut Aldrin


Kvalitetssjef RPASForskningsinteresser

Menneskelige faktorer i luftfart

Trening og seleksjon

Flymedisin og flypsykologiForskningsparken 3 E 303.1