Bilde av Bratland, Kristine Moksnes
Foto: Stina Guldbrandsen / UiT

Kristine Moksnes Bratland


Stipendiat

Stillingsbeskrivelse

Stipendiat på prosjektet Healty Choices and the social gradient/ Sunne valg for alle, WP5: Healthy choices and novel science communication.

#Helsekompetanse #Folkehelse #Formidling #OHIS                 

Mitt prosjekt går ut på å kartlegge hvor unge voksne finner digital helseinformasjon (OHIS), samt hvilke behov befolkningsgrupper i en sårbar livssituasjon har for målrettet kommunikasjon. Funnene skal kunne bidra til å minske gapet i den sosiale gradienten gjennom en mer presis formidling av helseinformasjon, herunder legge til rette for informerte valg hos forbrukeren.

 

Annet:

 • Sosiolog (master i sosiologi); avvikssosiologi, juks og akademisk uredelighet.
 • Utdannet lektor med tillegg, ca. 10 års undervisningserfaring
 • Styremedlem i Health Literacy Norway (HELINOR)

 

Pliktarbeid (25%):

 • Seminarrekken Onsdagsmøtet ved ISM (ta kontakt for å presentere!)
 • PI for "UNIvers", en pilot i nyskapende formidling, Healthy Choices - WP5
 • Underviser i helsekompetanse + formidling, bachelor i ernæring

 • Kristine M. Bratland, Charlotte Wien, Torkjel Manning Sandanger :
  (A)In need for an advice? Young adults and Online Health Information Seeking Behavior (OHIS) 2017 – 2023.
  2023
 • Kristine M. Bratland, Charlotte Wien, Torkjel Manning Sandanger :
  Fra brudd(stykker) til helhet: Scoping review i interdisiplinær forskning.
  2023
 • Kristine M. Bratland, Charlotte Wien, Torkjel M Sandanger :
  Strategic Information Dissemination in the age of infodemic: Factors which influence young adults’ online health information seeking behaviour (OHIS).
  2022

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Helsekompetanse

  Forskningsformidling

  Digitale brukeropplevelser

  Undervisning

  Sosioøkonomisk ulikhet

  Kvalitativ metode

  Akademisk redelighet

   

  Undervisning

  Helsekompetanse, BA ernæring

  Kommunikasjonsstretegier, BA ernæring

  VITEN-kurs, Medisin 2. året