No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk erlend.eidsvik@uit.no Tromsø

Eidsvik, Erlend


Arbeidstittel

Professor

Stillingsbeskrivelse


 • Eidsvik, Erlend. Fagfornying, berekraft og geografisk danning. Norsk pedagogisk tidsskrift 2020; Volum 104 (3). ISSN 0029-2052.s 268 - 282.s doi: 10.18261/issn.1504-2987-2020-03-05.
 • Eidsvik, Erlend; Kolstad, Erik Wilhelm; Nielsen, Pål Ringkjøb; Vågenes, Vibeke. Verda og vi. Innføring i geografi. Det Norske Samlaget 2019 ISBN 9788252195071.s 44 - 77.s doi: 9788252195071.
 • Ryan, Anne Wally; Andersen, Hans Petter; Eidsvik, Erlend. Globale og lokale utfordringer i det 21. århundre - behov for revitalisering i skolefaget Geografi i Skandinavia?: Kunnskapsstatus for Geografifaget i den norske skolen. Geografiska Notiser 2019; Volum 77 (3). ISSN 0016-724X.s 103 - 111.
 • Maistry, Suriamurthee; Eidsvik, Erlend. Academia in the context of constraint and a performative SDG agenda: A perspective on South Africa. African Minds 2017 ISBN 978-1-928331-63-6.s 115 - 127.
 • Eidsvik, Erlend. Liminal but Omnipotent: Thesen & Co. – Norwegian Migrants in the Cape Colony. Berghahn Books 2015 ISBN 978-1-78238-539-4.s 79 - 105.
 • Eidsvik, Erlend. Expressions of pan-Scandinavian Sentiments in the magazine Fram among Scandinavian migrants in South Africa, 1914-1954. Ashgate 2013 ISBN 9781409449485.s 121 - 146.
 • Eidsvik, Erlend. Colonial Discourse and Ambivalence: Norwegian Participants on the Colonial Arena in South Africa. Ashgate 2012 ISBN 9781409444817.s 13 - 29.
  • Eidsvik, Erlend. Fagfornying, berekraft og geografisk danning. Norsk pedagogisk tidsskrift 2020; Volum 104 (3). ISSN 0029-2052.s 268 - 282.s doi: 10.18261/issn.1504-2987-2020-03-05.
  • Ryan, Anne Wally; Andersen, Hans Petter; Eidsvik, Erlend. Globale og lokale utfordringer i det 21. århundre - behov for revitalisering i skolefaget Geografi i Skandinavia?: Kunnskapsstatus for Geografifaget i den norske skolen. Geografiska Notiser 2019; Volum 77 (3). ISSN 0016-724X.s 103 - 111.
  • Maistry, Suriamurthee; Eidsvik, Erlend. Academia in the context of constraint and a performative SDG agenda: A perspective on South Africa. African Minds 2017 ISBN 978-1-928331-63-6.s 115 - 127.
  • Eidsvik, Erlend. Liminal but Omnipotent: Thesen & Co. – Norwegian Migrants in the Cape Colony. Berghahn Books 2015 ISBN 978-1-78238-539-4.s 79 - 105.
  • Eidsvik, Erlend. Expressions of pan-Scandinavian Sentiments in the magazine Fram among Scandinavian migrants in South Africa, 1914-1954. Ashgate 2013 ISBN 9781409449485.s 121 - 146.
  • Eidsvik, Erlend. Colonial Discourse and Ambivalence: Norwegian Participants on the Colonial Arena in South Africa. Ashgate 2012 ISBN 9781409444817.s 13 - 29.
  • Eidsvik, Erlend. Thesen & Co - væreigarar i Sør-Afrika. Scandinavian Academic Press 2009 ISBN 978-82-304-0049-4.s 45 - 64.
 • Borge, Julie Ane Ødegaard; Dybvig, Kjersti; Eidsvik, Erlend; Helgesen, Espen; Isaksen, Hege Christine; Andersen, Gidske Leknæs. Aktør digitalt [læreverk i samfunnsfag for ungdomstrinnet]. URL: https://aktoer.fagbokforlaget.no/.. (fulltekst) Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788211031938.
 • Eidsvik, Erlend; Kolstad, Erik Wilhelm; Nielsen, Pål Ringkjøb; Vågenes, Vibeke. Verda og vi. Innføring i geografi. Det Norske Samlaget 2019 ISBN 9788252195071.s 44 - 77.s doi: 9788252195071.
 • Eidsvik, Erlend. Addressing Coloniality & the Awakening of post-colonial perspectives in teacher education. NOFA8 – The 8th Nordic Conference on Subject Education 2021-05-20 - 2021.
 • Eidsvik, Erlend. Geografi og berekraft i grunnskulen. Nye muligheter for geografisk danning?. Seminar, Norsk Geografisk Selskap, Vestland 2021-10-21 - 2021-10-21 2021.
 • Eidsvik, Erlend. How to reduce a discipline: The fate of geography in the recent Norwegian curriculum renewal. IGU-CGE 2021: MAKING CONNECTIONS: COOPERATION AND NETWORKING IN GEOGRAPHICAL EDUCATION 2021-08-10 - 2021-08-13 2021.
 • Trædal, Leif Tore; Eidsvik, Erlend. Discourses of climate change education: The case of geography textbooks for secondary and higher secondary education in South Africa and Norway. IGU-CGE 2021: MAKING CONNECTIONS: COOPERATION AND NETWORKING IN GEOGRAPHICAL EDUCATION 2021-08-10 - 2021-08-13 2021.
 • Hauge, Kjellrun Hiis; Goga, Nina; Vågenes, Vibeke; Bergersen, Ane; Eidsvik, Erlend; Heggen, Marianne Presthus. FNs bærekraftsmål i lærerutdanningene – erfarte muligheter og utfordringer ved HVL. Bærekraftskonferansen i Bergen, Day Zero 2020-02-05 - 2020-02-07 2020.
 • Trædal, Leif Tore; Eidsvik, Erlend. Discourses of climate change education: The case of geography textbooks for secondary and higher secondary education in South Africa and Norway. POLLEN 20 - Political Ecologies of Education 2020-11-30 - 2020-12-01 2020.
 • Eidsvik, Erlend; Løseth, Tone Strand. Berekraftig utvikling som argument i samband med kommune- og regionreforma i Noreg. (fulltekst) 2020.
 • Eidsvik, Erlend; Roll, Helene. Geografisk forståelse - En undersøkelse av begrepet geografisk forståelse ved bruk av frihåndstegninger av verdenskart.. (fulltekst) 2020.
 • Eidsvik, Erlend. Deltaker i paneldebatt: «Samfunnsfagdidaktiske forsikringsmuligheter i et planstyrt utdanningsfelt». Nasjonal konferanse for samfunnsfagdidaktikk 2020 Samfunnsfagdidaktikk i en globalisert verden 2020-11-25 - 2020-11-26 2020.
 • Eidsvik, Erlend. Fagfornying, geografisk danning,...og joda, berekraft. Nasjonal konferanse for samfunnsfagdidaktikk 2020: Samfunnsfagdidaktikk i en globalisert verden 2020-11-25 - 2020-11-26 2020.
 • Eidsvik, Erlend. Bærekraftige samfunn. (fulltekst) Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788211031938.
 • Eidsvik, Erlend. Kloden og menneskene. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788211031938.
 • Eidsvik, Erlend. Geographical literacy, s’il vous plaît!. Samling for forskingsprogrammet Berekraft, medverknad og mangfald 2020-10-15 - 2020-10-15 2020.
 • Fosshagen, Kjetil Knaus; Rosland, Sissel; Eidsvik, Erlend; Faye, Reidun. Getto – begrep, historie, typologi. (data) 2020.
 • Helgesen, Espen; Eidsvik, Erlend. Jorden rundt i 360 grader. Erfaringer fra studentutveksling i Sør-Afrika. Webinar om internasjonalisering 2020-06-15 - 2020.
 • Eidsvik, Erlend. Periodisk evaluering av Bachelor’s Programme in Development Studies (BACUTV), Universitetet i Agder.. 2019.
 • Fosshagen, Kjetil Knaus; Eidsvik, Erlend; Faye, Reidun. Getto. Begrep, historie, typologi.. Lanseringskonferanse for Dembra nettressurser 2019-11-26 - 2019-11-26 2019.
 • Eidsvik, Erlend. Challenges in Education & the future teacher. DIKU Erasmus+ Strategic Partners: Teachers of the future – how do we prepare them 2019-11-22 - 2019-11-22 2019.
 • Eidsvik, Erlend. StoryMaps og Geo-literacy. Geografisk danning i lys av Fagfornyinga. Grenseløs læring. Samfunnet i en digital virkelighet. Konferanse for nasjonalt nettverk i samfunnsfaga for lærer-, lektor-, og barnehagelærerutdanningene 2019-11-19 - 2019-11-21 2019.
 • Eidsvik, Erlend. Fagfornying, samfunnsutfordringar og utdanning. Ka' no?. DIKU faglig forum 2019-10-28 - 2019-10-28 2019.
 • Eidsvik, Erlend. Paneldeltaker: Way forward – how do we envision future cooperation. DIKU UTFORSK-seminar 2019. DIKU Utforsk seminar 2019 2019-10-25 - 2019-10-25 2019.
 • Eidsvik, Erlend; Aga, Marte Nå. Plastic fantastic – borns kjennskap til plast og plastforsøpling. 2019.
 • Eidsvik, Erlend; Strøm, Kristine. «Jeg tenker at de har det ganske fælt, egentlig» -Diskurser om Afrika i lærebøker og hos elever på mellomtrinnet. 2019.
 • Eidsvik, Erlend. Scale as a tool to overcome the paradoxes of sustainability. Operationalizing sustainability through scale: theoretical and empirical examples from south-north contexts in an attempt to overcome paradoxes of sustainability. SANORD 12th international conference: The Role of Higher Education in Forging Sustainable Livelihoods 2019-09-11 - 2019-09-13 2019.
 • Eidsvik, Erlend. Utdanning og dei store samfunnsutfordringane. Kva trengs, og kva gjer vi?. Innspillsmøte, strategi DIKU - Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning 2019-08-28 - 2019-08-28 2019.
 • Eidsvik, Erlend. Why geo-literacy is fundamentally important in (Higher) Education.. IEASA 22nd Annual Conference: Internationalization of Higher Education in the Context of the 4th Industrial Revolution 2019-08-21 - 2019-08-23 2019.
 • Trædal, Leif Tore; Eidsvik, Erlend. Discourses of climate change in teaching and education: Geography textbooks in Northern and Southern peripheries. Nordic Geographical Meeting 2019 2019-06-17 - 2019-06-19 2019.
 • Eidsvik, Erlend; Kolstad, Erik Wilhelm. Geografitimen du alltid ønsket men aldri fikk. SalongSamtale 2019-03-28 - 2019-03-28 2019.
 • Eidsvik, Erlend; Fossheim, Synnøve. ”Hallo? Er det noken som veit kva robust egentlig betyr?” En studie av identitet og kommunesammenslåing i Sunnfjord kommune. 2019.
 • Eidsvik, Erlend. Geografifaget i skolen.. Periferier - Vinterseminar i samfunnsgeografi 2019 2019-03-14 - 2019-03-15 2019.
 • Eidsvik, Erlend. Paneldeltaker: Veien framover: SDG 4 og lærerutdanningen. Arrangert av FN-sambandet. DayZero: SDG Conference University of Bergen 2019. DayZero: SDG Conference 2019-02-06 - 2019-02-06 2019.
 • Eidsvik, Erlend. Kultur, globalisering og geografi. Det Norske Samlaget 2019 ISBN 9788252195071.s 360 - 379.
 • Eidsvik, Erlend. Forord. Det Norske Samlaget 2019 ISBN 9788252195071.s 9 - 11.
 • Eidsvik, Erlend. Politisk geografi. Det Norske Samlaget 2019 ISBN 9788252195071.s 334 - 359.
 • Eidsvik, Erlend. Globalisering. Det Norske Samlaget 2019 ISBN 9788252195071.s 308 - 333.
 • Eidsvik, Erlend. Samfunnsgeografi - mellom natur og samfunn. Det Norske Samlaget 2019 ISBN 9788252195071.s 192 - 211.
 • Eidsvik, Erlend. Kart og feltarbeid. Det Norske Samlaget 2019 ISBN 9788252195071.s 24 - 43.
 • Eidsvik, Erlend. Geografi - kvifor slik, nett her?. Det Norske Samlaget 2019 ISBN 9788252195071.s 12 - 23.
 • Eidsvik, Erlend. "Caught between the Tigers": SDG’s – mellom eit normativt og kritisk samfunnsoppdrag. Bærekraftskonferansen, HVL: Bærekraftig utvikling ved HVL – hvor står vi, hvor går vi? 2018-04-18 - 2018.
 • Nilsen, Birgitte; Eidsvik, Erlend. Diskurs- og bildeanalyse av læreverk i samfunnsfag på ungdomsskolen. 2018.
 • Eidsvik, Erlend. Master courses exchange between HVL and University of KwaZulu-Natal. Poster session. Samfunnsfagkonferansen 2018 - Lærerutdanningene fram mot 2025: Muligheter og utfordringer for samfunnsfagene 2018-11-28 - 2018-11-29 2018.
 • Eidsvik, Erlend; Borgersrud, Stine. Sted og stedsbegrep som introduksjon til analytisk skriving. Does it work?. Samfunnsfagkonferansen 2018 - Lærerutdanningene fram mot 2025: Muligheter og utfordringer for samfunnsfagene 2018-11-28 - 2018-11-29 2018.
 • Eidsvik, Erlend. Quality education and partnerships: Challenges and opportunities in teacher education in Norway – South Africa collaborations. Panel organiser. Royal Norwegian Ministry of Education and Research Delegation to South Africa: SUSTAINABLE SOCIETIES 2018-10-31 - 2018-10-31 2018.
 • Eidsvik, Erlend. Klimakvoter - kva er det?. Forskningdagene Ung 2018-08-27 - 2018-08-27 2018.
 • Eidsvik, Erlend. Plantations, Practices, Climate Mitigation and Development: Contrasting assemblages of knowledge connected to carbon plantations, Uganda.. Nordic Africa Days 2018. African Mobilties 2018-09-19 - 2018-09-21 2018.
 • Eidsvik, Erlend; Trædal, Leif Tore. Discursive categories of climate and climate change in Norwegian and South Africa school textbooks. 11th Annual International Southern African - Nordic Centre (SANORD) 2018 Conference Academic Citizenship: Recognition, Resilience or Resistance? 15 - 17 August 2018, University of Jyväskylä, Finland 2018-08-14 - 2018-08-17 2018.
 • Eidsvik, Erlend. Photos, maps, databases & didactics: Making maps from photos. Nettverksworkshop – Geografi og didaktikk 2018-05-14 - 2018-05-15 2018.
 • Eidsvik, Erlend. Panel presenter and discussant: Norwegian networks and initiatives in global health and development research: The role of NFU (Norwegian Association for Development Research). Ensuring healthy lives for all. The 10th Conference on Global Health and Vaccination Research Trondheim, March 13th-15th 2017 2017-03-13 - 2017-03-15 2017.
 • Manik, Sadhana; Eidsvik, Erlend; Sefara, Jacob. Recolonising the Learner? Imagined Geographies and geographical imaginations in ‘Urban Settlement Issues’ in South African Geography Textbooks. SANORD Conference 2017 The Role of Universities In Research & Knowledge Transfer To Improve The Livelihoods In Southern Africa 2017-11-28 - 2017-12-01 2017.
 • Eidsvik, Erlend. Responsible for workshop: Comparative perspectives in teacher education and learning: Learning from each other.. SANORD Conference 2017 The Role of Universities In Research & Knowledge Transfer To Improve The Livelihoods In Southern Africa 2017-11-28 - 2017-12-01 2017.
 • Eidsvik, Erlend; Solheim, Håkon. The World Peace Game. 2017.
 • Eidsvik, Erlend; Kjosås, Knut Rødseth. De taushetsbelagte menn. Den ukjente historien om norske soldater i Koreakrigen. 2017.
 • Tollefsen, Irene; Eidsvik, Erlend. What is missing in the interdisciplinary approach to sustainable development in Norwegian education?. 2017.
 • Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad; Eidsvik, Erlend; Haarstad, Håvard; Wiig, Arne. Valgkampen er for snever. (fulltekst) Bergens Tidende 2017. ISSN 0804-8983.
 • Eidsvik, Erlend. Inequality, coloniality and genocide: The construction of hegemonic memory in Namibia. Globalisation at the crossroads. Rethinking inequalities and boundaries. EADI NORDIC Development Conference 2017 2017-08-20 - 2017-08-23 2017.
 • Eidsvik, Erlend. Death camps, monuments and commemoration: Colonial amnesia and the geography of hegemonic memory, genocide and resistance in Namibia. Nordic Geographers Meeting 2017: Geographies of inequality 2017-06-18 - 2017-06-21 2017.
 • Eidsvik, Erlend. Eksperter om klimakvoter: Er kritiske til effekten. Intervju om klimakvoter og effekten av klimakvoter. (fulltekst) 2017.
 • Eidsvik, Erlend. Genocide, memorials, education and resistance in Namibia. Seminarserie: Forskning i Fyr og Flamme 2017-04-20 - 2017-04-20 2017.
 • Eidsvik, Erlend. Karriereveier for samfunnsvitere. (fulltekst) 2017.
 • Eidsvik, Erlend. "Development research at a crossroad." Panel discussant. Development research – what now? 2016-01-27 - 2016-01-27 2016.
 • Eidsvik, Erlend. The (un)importance of history: Hegemonic memory, amnesia and teaching of genocide in Namibia. NFU Conference 2016: Beyond North and South: Constructing Global Governance for the 21st Century 2016-11-24 - 2016-11-25 2016.
 • Eidsvik, Erlend. Power, Plantations and Practices: Assemblages and Contrasting Discourses of Climate Mitigation. EUROGEO 2016: Geographical Information: for a better world 2016-09-28 - 2016-09-29 2016.
 • Eidsvik, Erlend. How to see the world: The teaching of maps in South African and Norwegian textbooks. SANORD Symposium: Beyond New Public Managment? Exploring New Paradigms of Governance and Public Service Provisioning 2016-09-07 - 2016-09-09 2016.
 • Eidsvik, Erlend. Book review: Contesting the Arctic: Politics and Imaginaries in the Circumpolar North. Norsk Geografisk Tidsskrift 2016; Volum 70 (4). ISSN 0029-1951.s 259 - 260.s doi: 10.1080/00291951.2016.1203019.
 • Eidsvik, Erlend. Selfies, kart og sted: Smarttelefon, Google-verktøy og stedsanalyser. Fjordkonferansen 2016 2016-06-21 - 2016-06-22 2016.
 • Nilssen, Kristoffer; Eidsvik, Erlend. Education and national unity. The education system and its role in the nation building process in contemporary South Africa. 2016.
 • Nilsen, Astrid Rotvold; Eidsvik, Erlend. «De er veldig ulike oss» - En studie av barn og ungdommers oppfatninger av seg selv og «de andre». 2016.
 • Eidsvik, Erlend. Globalization at the crossroads: Rethinking inequalities and boundaries. EADI 2017 conference thematic presentation.. EADI Directors Meeting 2016-06-06 - 2016-06-26 2016.
 • Eidsvik, Erlend. Sustainable Development Goals: education, alternative knowledges - and migration. Symposium arranged by the Ramphal Institute and Education International: Education and Sustainable Development Goals in the Commonwealth and Beyond: Shifting the Discourse. 2016-04-26 - 2016-04-27 2016.
 • Eidsvik, Erlend. Geography Education: An exploratory study on textbooks and pedagogy in North-South contexts – the case of Norway.. Workshop, Geography Education in North-South contexts 2016-03-04 - 2016-03-07 2016.
 • Bjørkhaug, Ingunn; Eidsvik, Erlend; Hansen, Arve; Haaland, Hanne. Vi er utviklingsforskere. Dagsavisen 2015. ISSN 1503-2892.
 • Eidsvik, Erlend; Vågenes, Vibeke; Manik, Sadhana; Maistry, Suriamurthee. The Global Teacher: New challenges in a development 2030-agenda. SANORD Conference 2015 2015-12-01 - 2015-12-03 2015.
 • Eidsvik, Erlend. Clean Development Mechanisms in Africa: Plantations, exclusions and conflicts – discourses and power.. Power in Political Ecology 2015-11-26 - 2015-11-27 2015.
 • Eidsvik, Erlend. Norsk utvandring til Sør-Afrika på 1800- og tidlig 1900-tallet. Arkivdagen 2015 2015-11-14 - 2015-11-14 2015.
 • Eidsvik, Erlend. Klimakvotebløffen. Aftenposten Vitenskap 2015. ISSN 2464-3033.
 • Eidsvik, Erlend; Kramviken, Julia. Fra sanering til lærerløft: Norske politikeres fremstilling av læreren. 2015.
 • Eidsvik, Erlend; Hole, Ole Kristian. De definerende ressursene. Betydningen av sted i ungdommers diskusjoner om oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. 2015.
 • Bjørkhaug, Ingunn; Eidsvik, Erlend; Hansen, Arve; Haaland, Hanne. Bistand i blinde?. Dagsavisen 2015. ISSN 1503-2892.
 • Eidsvik, Erlend. Scandinavian migrants and Pan-Scandinavianism in South-Africa in the 1920s: a spatial approach. International Conference of Historical Geographers 2015 2015-07-06 - 2015-07-10 2015.
 • Eidsvik, Erlend. Happy Campers: Minnesmerker og minnet om konsentrasjonsleirar og folkemord i Tysk Sørvest-Afrika, 1904-1908. Norske Historiedager 2015 2015-06-19 - 2015-06-21 2015.
 • Eidsvik, Erlend. Clean Development Mechanisms in East Africa: Plantations, exclusions and conflicts - and the hitherto lacking role of education. FoU-konferansen, AL, HIB: Lærerprofesjonens mangfold og muligheter 2015-04-17 - 2015-04-17 2015.
 • Eidsvik, Erlend. Doktoren svarer: Den Nordiske rase i Sør-Afrika. 2014.
 • Eidsvik, Erlend. Thesen & Co - omnipotent entrepreneurs. Book launch at the conference: Universities and Constitutions: What does research-based knowledge and higher education mean for constitutional democracies? 2014-11-17 - 2014-11-19 2014.
 • Eidsvik, Erlend. Carbon-Scheme Plantations: On whose terms? Narratives and Practices in North and South. NFU (Norwegian Association for Development Research) Conference 2014-10-01 - 2014-10-02 2014.
 • Eidsvik, Erlend. Carbon-scheme plantations: Texts, meaning and output home and abroad. A case from Tanzania. Geografikonferansen 2014: Geografi i skolen og skolen i geografien: Møte mellom forskning, forvaltning, næringsliv og skole 2014-09-25 - 2014-09-26 2014.
 • Eidsvik, Erlend. Problematising Coloniality: Approaching a Norwegian colonial discourse. Multicultural Venues in Health, Gender and Social Justice 2014-05-14 - 2014-05-14 2014.
 • Eidsvik, Erlend. Skodde seg på kolonisystemet. 2014.
 • Eidsvik, Erlend. Skodde seg på kolonisystemet. 2014.
 • Eidsvik, Erlend. Problematising coloniality: A historical geography approach to Norwegian colonial discourse. Trial Lecture for the Public Defence for the PhD degree at University of Bergen 2013-12-17 - 2013-12-17 2013.
 • Eidsvik, Erlend. Spaces of Scandinavian Encounters in Colonial South Africa. Reconfiguring Colonial Discourses. (omtale) 2013 ISBN 9788230824290.
 • Eidsvik, Erlend. Why was Scandinavianism attempted to evoke in South Africa in the interwar years, and how was it constructed and articulated?. Presentation 2013-11-29 - 2013-11-29 2013.
 • Eidsvik, Erlend. Articulations of Whiteness and Nordic Ideals as portrayed in a Scandinavian-language Magazine published in South Africa in the first half of the 20th century. Travelling Whiteness: Interchanges in the Study of Whiteness 2013-10-18 - 2013-10-19 2013.
 • Eidsvik, Erlend; Kjerland, Kirsten Alsaker; Sævold, Kristine. Noreg i Sør-Afrika: Ei brokete historie. 2013 ISBN 9788291916309.s 100 - 102.
 • Eidsvik, Erlend. Transnational eller distributed regions - eit omgrepsmessig lite dilemma i artikkelen «Expressions of pan-Scandinavian sentiments in the magazine Fram among Scandinavian migrants in South Africa, 1914-1954». Seksjonsseminar 2013-05-22 - 2013-05-22 2013.
 • Eidsvik, Erlend. Geografifagets fortreffelige fortrinn: Tverrfaglighet. Med dømer frå røynda. Fagdag - institutt for geografi UiB 2012-10-05 - 2012-10-05 2012.
 • Eidsvik, Erlend; Lindkvist, Knut Bjørn. The Norwegian - Iberian Salted Fish Museum: An Exhibition on the Norwegian - Iberian Salted Fish Trade. 2012.
 • Eidsvik, Erlend. Norwegian colonial participation, anti-imperialism and polar imperialism. Third European Congress on World and Global History 2011-04-14 - 2011-04-17 2011.
 • Eidsvik, Erlend. Expressions of Pan-Nordic Sentiments in the Magazine Fram among Nordic Migrants in South Africa, 1914-1954. Nordic Spaces - Communicating the North 2011-10-27 - 2011-10-28 2011.
 • Eidsvik, Erlend. Spaces of Scandinavian encounters in colonial and post-colonial South Africa. PhD-seminar 2011-09-27 - 2011-09-28 2011.
 • Eidsvik, Erlend. Trajectories of Norwegian colonial imaginaries; exceptionalism, anti-imperialism and polar imperialism. Workshop - Nordic Colonial Mind 2011-05-12 - 2011-05-13 2011.
 • Eidsvik, Erlend. The dynamics and utilization of global networks among Nordic entrepreneurs in South Africa late 19th century. Kyoto University Press 2010 ISBN 978-4-87698-961-4.
 • Eidsvik, Erlend. Norsk migrasjon til Sør-Afrika på slutten av 1800-tallet. Fire case-studier som illustrerer fire ulike typer migrasjon. Foredrag for Travellers' Club 2010-12-08 - 2010.
 • Eidsvik, Erlend. Norsk migrasjon til Sør-Afrika i tiåra rundt 1900. Foredrag, Pensjonisttreff Bergen Byseum 2010-11-29 - 2010-11-29 2010.
 • Eidsvik, Erlend. Presentation of the outcome of the research programme "In the wake of colonialism"; publications and exhibition. Second Workshop on Decoding the Nordic Colonial Mind: Nordic Colonial Legacy and Contemporary Immigration 2010-05-04 - 2010-05-05 2010.
 • Eidsvik, Erlend. Pan-Nordic sentiments among Nordic migrants in South Africa from the end of the 19th century until 1950. Second Workshop on Decoding the Nordic Colonial Mind: Nordic Colonial Legacy and Contemporary Immigration 2010-05-04 - 2010-05-05 2010.
 • Eidsvik, Erlend. Pan-Nordic sentiments among Nordic migrants in South Africa in the 20th century. Forskningsseminar 2010-10-07 - 2010-10-07 2010.
 • Eidsvik, Erlend. Nordisk migrasjon til Sør-Afrika fram til 1914. Fagpedagogisk dag 2010-02-05 - 2010-02-05 2010.
 • Eidsvik, Erlend. Ansvarlig for materiale (tekst, bileter og gjenstander) til stasjon Thesen & Co / Sør-Afrika ved utstillingen "Kolonitid! Nordmenn på eventyr og big business i Afrika og Oceania" ved Bergen Museum. Museumsutstilling 2009-06-24 - 2010-12-31 2009.
 • Eidsvik, Erlend. Likestillingstiltak?. På Høyden ( UiBs nettavis) 2009.
 • Eidsvik, Erlend. Nordmenn i kolonialismens tjeneste?. Samspill 2009 (4).s 14 - 15.
 • Eidsvik, Erlend. Kolonitid - Om nordmenn si rolle i kolonitida i Afrika. 2009.
 • Eidsvik, Erlend. A discourse analytic approach in historical geography; identifying and analysing the multitude of discourses in a case from South Africa. PhD-course - Discourse Analysis 2009-11-16 - 2009-11-19 2009.
 • Eidsvik, Erlend. Characteristics of global networks among Nordic entrepreneurs in South Africa late 19th century. 14th International Conference of Historical Geographers 2009-08-23 - 2009-08-27 2009.
 • Eidsvik, Erlend. A discussion on some dilemmas and challenges of the term place in a historical geography case, in particular in relation to the place Knysna, South Africa. Paper til vitenskapsteoretisk innlegg 2009-06-10 - 2009.
 • Eidsvik, Erlend. Presentasjon av utstillingen "Kolontid" og planlagt vandreutstilling i Sørlige Afrika og Øst-Afrika - den norske ambassaden i Kenya. Presentasjon 2009-11-03 - 2009-11-03 2009.
 • Eidsvik, Erlend. Presentasjon av utstillingen "Kolonitid" og planlagt vandreutstilling i Sørlige Afrika og Øst-Afrika - den norske ambassaden i Sør-Afrika. Presentasjon - strategimøte 2009-11-02 - 2009-11-02 2009.
 • Eidsvik, Erlend. Presentasjon av "In the wake of colonialism" med vekt på Afrika og planlagt museumsutstilling. Foredrag holdt for den norske ambassaden i Pretoria, Sør-Afrika. Foredrag 2008-05-30 - 2008-05-30 2008.
 • Eidsvik, Erlend. Norske kolonistar i Sør-Afrika - med blikk på entreprenørskap, migrasjon og globalisering. Fagseminar 2008-12-05 - 2008-12-05 2008.
 • Eidsvik, Erlend. Some perspectives on the relation between history and geography - through the epistemology of historical geography. In the wake of colonialism, workshop 2008-05-28 - 2008-05-29 2008.
 • Eidsvik, Erlend. Archival sources and oral history: Revealing discrepancies and filling the gaps. A discussion on applying complementary methodologies. PhD Course 2008-01-08 - 2008-01-10 2008.
 • Eidsvik, Erlend. Norwegian entrepreneurs in South Africa: Networks and entrepreneurship in the period 1870 – 1950. In the wake of colonialism - workshop 2007-01-04 - 2007-01-07 2007.
 • Eidsvik, Erlend. Thesen & Co - The entrepreneur as deviant: Economic and political manoeuvring between the Boers and the British. In the wake of colonialism - workshop 2007-06-06 - 2007-06-08 2007.
 • Eidsvik, Erlend. Relocating Ganges in the Indian Ocean. The Ganga Talao of Mauritius. IWHA 4th International Conference 2005-12-01 - 2005-12-03 2005.
 • Eidsvik, Erlend. The river systems in Asia. Foredrag 2004-05-05 - 2004-05-05 2004.
 • Eidsvik, Erlend. Den glemte konflikten. Vann og konflikt. 2004.
 • Eidsvik, Erlend. Semiotics of a holy river. Signs and meaning ascribed the holy river Bagmati, Nepal. 3rd IWHA conference 2003-12-11 - 2003-12-14 2003.
 • Eidsvik, Erlend. Det heilage vatnet. Globus 2003 (2). ISSN 0809-1641.s 11 - 14.
 • Eidsvik, Erlend. The Bagmati River in Kathmandu, Nepal. Some semiotic approahches. NSW seminarserie 2002-04-03 - 2002.
 • Eidsvik, Erlend. Dimensjonar ved ei elv. Bagmati River, Kathmandu, Nepal. 2002.
 • Eidsvik, Erlend. The sacred river Bagmati in Kathamandu, Nepal. Physical impurity and ritual purity. Foredrag for studenter ved United World College 2001-11-18 - 2001.
 • Eidsvik, Erlend. Dimension of a River: Bagmati River in Kathmandu, Nepal. 2nd IWHA conference 2001-08-09 - 2001-08-12 2001.
 • Se alle arbeider i CRIStin →