No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Senter for fredsstudier (CPS) lars.j.halvorsen@uit.no Tromsø

Halvorsen, Lars Julius


Førstelektor


 • Lars Julius Halvorsen :
  Plass til en til? En case-studie av etableringen av lokalavisen Mitt Kongsvinger
  Cappelen Damm Akademisk 2022 DOI
 • Paul Bjerke, Birgitte Kjos Fonn, Lars Julius Halvorsen :
  Promoting and democratizing literature. A Norwegian policy success
  Oxford University Press 2022 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Lars Julius Halvorsen :
  Lokalavis og lokalsamfunn − forholdet mellom Folldalsportalen og Folldals-samfunnet
  Universitetsforlaget 2021 FULLTEKST
 • Finn Ove Båtevik, Lars Julius Halvorsen :
  Utkantbutikken som velferdssentral i små lokalsamfunn
  Universitetsforlaget 2021 FULLTEKST
 • Paul Bjerke, Anemari Neple, Lars Julius Halvorsen :
  To kretsløp i oversatt litteratur
  Fagbokforlaget 2020
 • Lars Julius Halvorsen, Irene Hillestad :
  Vilkår for visuell litteratur
  Fagbokforlaget 2020
 • Paul Bjerke, Lars Julius Halvorsen :
  Digitalisering: Disrupsjon eller flau vind?
  Fagbokforlaget 2020
 • Lars Julius Halvorsen, Paul Bjerke, Anemari Neple :
  Sterk legitimitet under eksternt press
  Fagbokforlaget 2020
 • Irene Hillestad, Lars Julius Halvorsen :
  Vurdering av visuell litteratur
  Fagbokforlaget 2020
 • Lars Julius Halvorsen :
  Det litterære felt 2020
  Fagbokforlaget 2020
 • Paul Bjerke, Lars Julius Halvorsen :
  Strid mellom logikker
  Fagbokforlaget 2020
 • Lars Julius Halvorsen, Bente Gunn Lien :
  Kulturfondbøkene i biblioteka
  Fagbokforlaget 2020
 • Lars Julius Halvorsen, Paul Bjerke :
  All Seats Taken? Hyperlocal Online Media in Strong Print Newspaper Surroundings
  Nordicom Review 2019 DOI
 • Birgitte Fondevik, Lars Julius Halvorsen :
  Fra Syria til det norske hus - en studie av integrert språk- og kulturopplæring for syriske flyktninger
  Universitetsforlaget 2018 DATA / PROSJEKT / DOI
 • Lars Julius Halvorsen, Anemari Neple, Paul Bjerke :
  Logikker i strid – kulturrådets virkemidler på litteraturfeltet
  Fagbokforlaget 2020 FULLTEKST
 • Lars Julius Halvorsen, Roar Stokken, Wenke Mork Rogne, Ivar John Erdal :
  Digital samhandling : Fjordantologien 2020
  Universitetsforlaget 2020 FULLTEKST
 • Paul Bjerke, Lars Julius Halvorsen :
  Kulturtidsskriftene : en analyse av kulturtidsskriftene i Norge
  Fagbokforlaget 2018
 • Finn Ove Båtevik, Lars Julius Halvorsen :
  Nærbutikken er ein velferdssentral i små lokalsamfunn
  16. mars 2022
 • Finn Ove Båtevik, Lars Julius Halvorsen :
  Nærbutikken som tek vare på dei eldre
  10. mai 2022
 • Lars Julius Halvorsen, Paul Bjerke :
  Kulturtidsskrift i norske folkebibliotek - en analyse av ordningen med subsidierte tidsskriftabonnement
  2022 FULLTEKST
 • Paul Bjerke, Tone Kristin Aker, Idar Andre Flo, Lars Julius Halvorsen :
  Innholdsanalyse av Resett. Utgivelsesåret 2021
  2022 FULLTEKST
 • Lars Julius Halvorsen :
  Hva kan gjøres for å løfte tidsskriftfeltet? Foredrag og deltakelse i paneldebatt
  2022
 • Lars Julius Halvorsen :
  Morgensdagens norske filmoffentlighet Paneldabatt
  2022
 • Lars Julius Halvorsen, Paul Bjerke, Tone Kristin Aker :
  Innholdsanalyse av lokalavisa NordSalten. Utgivelsesåret 2021
  2022 FULLTEKST
 • Lars Julius Halvorsen, Paul Bjerke, Kristin Aker :
  Medieøkonomi, mediemangfold og mediestøtte
  2021 FULLTEKST
 • Paul Bjerke, Lars Julius Halvorsen, Kristin Aker :
  Innholdsanalyse av lokalavisa NordSalten. Utgivelsesåret 2020.
  2021 FULLTEKST
 • Birgitte Kjos Fonn, Paul Bjerke, Lars Julius Halvorsen :
  A Nordic policy success: Norwegian literary policy
  2021
 • Birgitte Kjos Fonn, Paul Bjerke, Lars Julius Halvorsen :
  Promoting and democratising literature: A Norwegian policy success
  2021
 • Lars Julius Halvorsen, Roar Stokken, Wenke Mork Rogne, Ivar John Erdal :
  Digital samhandling
  Universitetsforlaget 2020 DOI
 • Lars Julius Halvorsen, Paul Bjerke :
  Innholdsanalyse av NETT.NO. Utgovelsesåret 2019.
  2020
 • Paul Bjerke, Lars Julius Halvorsen :
  Innholdsanalyse av medier 24. Utgivelsesåret 2019.
  2020
 • Lars Julius Halvorsen, Paul Bjerke :
  Innholdsanalyse av Dagbladet Pluss. Utgivelsesåret 2019
  2020
 • Lars Julius Halvorsen, Anders Aschim :
  «Eit senter for forsking i samtid og kyrkje»? Evaluering av KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning
  2019 FULLTEKST
 • Lars Julius Halvorsen, Paul Bjerke :
  Innholdsanalyse av Korsets Seier
  2019
 • Lars Julius Halvorsen, Paul Bjerke, aleksander fagerheim heggdal :
  Innholdsanalyse av NETT.NO
  2019
 • Lars Julius Halvorsen, Finn Ove Båtevik :
  Resultat frå ei undersøking blant drivarar av Merkur-bokhandlarane i 2019
  2019
 • Paul Bjerke, Lars Julius Halvorsen, Idar Andre Flo, aleksander fagerheim heggdal :
  Innholdsanalyse av Dagbladet+
  2019
 • Paul Bjerke, Lars Julius Halvorsen :
  The zeitgeist Archive. On Norwegian cultural journals today
  Eurozine 26. august 2019
 • Lars Julius Halvorsen, Finn Ove Båtevik :
  Resultat frå ei undersøking blant drivarar av Merkur-butikkane i 2019
  2019
 • Anders Aschim, Lars Julius Halvorsen :
  Priests as Strategic Actors in a Local Religious Field: Studying a Religious Minority from a Theory of Fields Perspective
  2018 OMTALE
 • Lars Julius Halvorsen, Marte Fanneløb Giskeødegård :
  Transaksjoner og relasjoner- en komparativ analyse av tre modeller for innkjøp av Inn på tunet tjenester
  2018
 • Finn Ove Båtevik, Lars Julius Halvorsen :
  Følgeforsking kommunen og nærbutikken
  2018
 • Finn Ove Båtevik, Lars Julius Halvorsen :
  The local store as an arena for public service
  2018
 • Lars Julius Halvorsen, Birgitte Fondevik, Lidun Hareide, Sarah Anderson :
  Fra Syria til det norske hus. Følgeevalueringen av prosjektet "Nordic-ID" - fra sandaler til beksømsko. Rapport nr 81/2017.
  2017
 • Paul Bjerke, Lars Julius Halvorsen :
  Kulturtidsskriftene
  2017
 • Paul Bjerke, Lars Julius Halvorsen :
  Kulturtidsskrift under lupen
  2017
 • Paul Bjerke, Lars Julius Halvorsen :
  Kulturtudsskriftene - presentasjon for Norsk kulturråd
  2017
 • Anders Aschim, Marte Fanneløb Giskeødegård, Lars Julius Halvorsen :
  Migrantstraumar og verdskyrkja på Sunnmøre
  2017
 • Finn Ove Båtevik, Marte Fanneløb Giskeødegård, Lars Julius Halvorsen, Tobba Therkildsen Sudmann, Ingebjørg Træland Børsheim :
  Inn på tunet – korleis finne fram utan kart?
  Nationen 03. mars 2017
 • Lars Julius Halvorsen, Veronica Kvalen Pilskog, Fredrik Hovland, Emilie L. Solberg, Ingrid H. Kvamstø :
  Samfunnsmessige konsekvensar ved etablering av hurtigbåtruta Vestkapp-Ålesund. Rapport nr. 83/2017. Skriftserien HVO/MF.
  2017

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →