Bilde av Abada, Lawrence
Bilde av Abada, Lawrence
Institutt for vernepleie lawrence.abada@uit.no +4777058156

Lawrence Abada


Universitetslektor, vernepleier og vara verneombud ved instituttet for vernepleie

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsoppgavene omfatter blant annet:

 • Undervisning i vernepleiefaglige emner
 • Veiledning og praksisoppfølging 
 • Prosjektleder Erasmus global + IVP og UG
 • Ansvarlig utenlands praksis-Ghana
 • Vara verneombud


Forskningsinteresser

Fysisk aktivitet og utviklingshemming 

Undervisning

 • Innføring i miljøterapi
 • Relasjonell tilnærming/miljøterapi
 • Innføring i levekårene for personer med utviklingshemming
 • Multifunksjonshemming
 • Funksjonshemming og deltakelse
 • Livssituasjoner til personer med utviklingshemming
 • Sosialt nettverk 
 • Idrett og utviklingshemming/ feltarbeid med Harstad Tigers
 • Likeverd, inkludering,likestilling, ikke-diskriminering
 • Universell utforming

Medlem i forskningsgruppe


CV

 • Bachelorgrad i sosialt arbeid 
 • Bachelorgrad i vernepleie
 • Mastergrad i funksjonshemming og deltakelse