Jon Iver Eira Tellefsen


HMS-rådgiver, Campus Narvik

Stillingsbeskrivelse

HMS-rådgiver, Fakultet for Ingeniørvitenskap og Teknologi

Overordnede og koordinerende oppgaver og rådgiving innen

Risikovurderinger
Laboratoriesikkerhet
Avviksbehandling
Samordning HMS
Beredskap

Medlem av lokal beredskapsgruppe, Campus Narvik