Dag Rune Olsen


Rektor

Stillingsbeskrivelse

Rektor er daglig leder for institusjonens faglige og administrative virksomhet i samsvar med de rammer og pålegg som styret fastsetter. Rektor er sekretær for styret og skal i samråd med styrets leder forberede og gi tilrådning i de sakene som legges frem for styret. Rektor har rett til å delta i møter i alle institusjonens styrer, råd og utvalg.

Rektor er ansvarlig for iverksetting av styrets vedtak, og for at disponering av ressurser og eiendom skjer i samsvar med de vedtak som er truffet av styret. Rektor skal på styrets vegne påse at den samlede økonomi- og formuesforvaltning skjer i samsvar med departementets generelle bestemmelser om økonomiforvaltningen og forutsetninger for tildeling av bevilgninger.

Rektor utarbeider og legger frem for styret budsjettforslag og årsregnskap og holder styret løpende orientert om regnskapets stilling i forhold til budsjettet og andre forhold av betydning for institusjonens virksomhet.


 • Natalia Arteaga-Marrero, Jose Francisco Mainou-Gomez, Cecilie Brekke Rygh, Nataliya Lutay, Dieter Røhrich, Rolf K. Reed m.fl.:
  Radiation treatment monitoring with DCE-US in CWR22 prostate tumor xenografts
  Acta Radiologica 2018 DOI
 • Natalia Arteaga-Marrero, Cecilie Brekke, Jose Francisco Mainou-Gomez, Kim Nylund, Dieter Røhrich, Jan Ingemann Heggdal m.fl.:
  Multimodal approach to assess tumour vasculature and potential treatment effect with DCE-US and DCE-MRI quantification in CWR22 prostate tumour xenografts
  Contrast Media & Molecular Imaging 2015 DOI
 • Natalia Arteaga-Marrero, Cecilie Brekke Rygh, Jose Francisco Mainou-Gomez, Tom Christian Adamsen, Nataliya Lutay, Rolf K. Reed m.fl.:
  Radiation treatment monitoring using multimodal functional imaging: PET/CT (18F-Fluoromisonidazole & 18F-Fluorocholine) and DCE-US
  Journal of Translational Medicine 18. desember 2015 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Line Nilsen, Anne Fangberget, Oliver Geier, Olav Engebråten, Elin Borgen, Dag Rune Olsen m.fl.:
  Associations between tumor vascularization assessed by in vivo DCE-MRI and the presence of disseminated tumor cells in bone marrow in breast cancer patients at the time of diagnosis
  Journal of Magnetic Resonance Imaging 2014 DOI
 • Lars Tore G Mikalsen, Hari Prasad Dhakal, Øyvind Bruland, Bjørn Naume, Elin Borgen, Jahn M Nesland m.fl.:
  The clinical impact of mean vessel size and solidity in breast carcinoma patients
  PLOS ONE 2013 DOI
 • Knut Håkon Hole, Karol Axcrona, Kathrine Lie, Ljiljana Vlatkovic, Oliver Geier, Bjørn Brennhovd m.fl.:
  Routine pelvic MRI using phased-array coil for detection of extraprostatic tumour extension: accuracy and clinical significance
  European Radiology 2013 DOI
 • Kathrine Røe, Åse Bratland, Ljiljana Vlatkovic, Harald Bull Ragnum, Marie Grøn Sælen, Dag Rune Olsen m.fl.:
  Hypoxic tumor kinase signaling mediated by STAT5A in development of castration-resistant prostate cancer
  PLOS ONE 2013 DOI
 • Eirik Hagtvet, Tove Julie Evjen, Esben A. Nilssen, Dag Rune Olsen :
  Assessment of liposome biodistribution by non-invasive optical imaging: a feasibility study in tumour-bearing mice
  Journal of Nanoscience and Nanotechnology 2012 DOI
 • Nina Frederike J Edin, Dag Rune Olsen, Joe Alexander Sandvik, Eirik Malinen, Erik O Pettersen :
  Low dose hyper-radiosensitivity is eliminated during exposure to cycling hypoxia but returns after reoxygenation
  International Journal of Radiation Biology 2012 DOI
 • Anne Catrine Trægde Martinsen, Hilde Kjernlie Sæther, Per Kristian Hol, Dag Rune Olsen, Per Skaane :
  Iterative reconstruction reduces abdominal CT dose
  European Journal of Radiology 2012 DOI
 • Kathrine Røe, Lars Tore G Mikalsen, Albert van der Kogel, Johan Bussink, Heidi Lyng, Anne Hansen Ree m.fl.:
  Vascular responses to radiotherapy and androgen-deprivation therapy in experimental prostate cancer
  Radiation Oncology 2012 DOI
 • Jesper Grau Eriksen, Andrew W. Beavis, Mary A. Coffey, Jan Willem H. Leer, Stefano M. Magrini, Kim Benstead m.fl.:
  The updated ESTRO core curricula 2011 for clinicians, medical physicists and RTTs in radiotherapy/radiation oncology
  Radiotherapy and Oncology 2012 ARKIV / DOI
 • Lars Tore G Mikalsen, Hari Prasad Dhakal, Øyvind Bruland, Jahn M Nesland, Dag Rune Olsen :
  Quantification of Angiogenesis in Breast Cancer by Automated Vessel Identification in CD34 Immunohistochemical Sections
  Anticancer Research 2011
 • Anne Fangberget, Line Nilsen, Knut Håkon Hole, Marit Muri Holmen, Olav Engebråten, Bjørn Naume m.fl.:
  Neoadjuvant chemotherapy in breast cancer-response evaluation and prediction of response to treatment using dynamic contrast-enhanced and diffusion-weighted MR imaging
  European Radiology 2011 DOI
 • Kathrine Røe, Manish Kakar, Therese Seierstad, Anne Hansen Ree, Dag Rune Olsen :
  Early prediction of response to radiotherapy and androgen-deprivation therapy in prostate cancer by repeated functional MRI: a preclinical study
  Radiation Oncology 2011 DOI
 • Safora Johansen, Johan Vikstrøm, Mari Helene Blihovde Hjelstuen, Ingvil Mjaaland, Kjell Ivar Dybvik, Dag Rune Olsen :
  Dose evaluation and risk estimation for secondary cancer in contralateral breast and a study of correlation between thorax shape and dose to organs at risk following tangentially breast irradiation during deep inspiration breath-hold and free breathing
  Acta Oncologica 2011 DOI
 • Safora Johansen, Kristin Valborg Reinertsen, Kjetil Knutstad, Dag Rune Olsen, Sophie Dorothea Fosså :
  Dose distribution in the thyroid gland following radiation therapy of breast cancer-a retrospective study
  Radiation Oncology 2011 DOI
 • Eirik Hagtvet, Tove Julie Evjen, Dag Rune Olsen, Sigrid L Fossheim, Esben A. Nilssen :
  Ultrasound enhanced antitumor activity of liposomal doxorubicin in mice
  Journal of drug targeting (Print) 2011 DOI
 • Eirik Hagtvet, Kathrine Røe, Dag Rune Olsen :
  Liposomal doxorubicin improves radiotherapy response in hypoxic prostate cancer xenografts
  Radiation Oncology 2011 DOI
 • Damien C. Weber, Safora Johansen, Nicolas Peguret, Luca Cozzi, Dag Rune Olsen :
  Predicted Risk of Radiation-Induced Cancers After Involved Field and Involved Node Radiotherapy With or Without Intensity Modulation for Early-Stage Hodgkin Lymphoma in Female Patients
  International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics 2011 DOI
 • Taran Paulsen Hellebust, Gunnar S Balle Kristensen, Dag Rune Olsen :
  LATE EFFECTS AFTER RADIOTHERAPY FOR LOCALLY ADVANCED CERVICAL CANCER: COMPARISON OF TWO BRACHYTHERAPY SCHEDULES AND EFFECT OF DOSE DELIVERED WEEKLY
  International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics 2010 DOI
 • Line Nilsen, Anne Fangberget, Oliver Marcel Geier, Dag Rune Olsen, Therese Seierstad :
  Diffusion-weighted magnetic resonance imaging for pretreatment prediction and monitoring of treatment response of patients with locally advanced breast cancer undergoing neoadjuvant chemotherapy
  Acta Oncologica 2010 DOI
 • Rikke Gürgens Gjærum, Dag Rune Olsen :
  Det er din vakt nå
  Nordnorsk debatt - Nordlys 06. juni 2024 DOI
 • Dag Rune Olsen, Gunbjørg Svineng, Laila Arnesdatter Hopstock :
  Helsepersonell som trengs, der det trengs
  Nordnorsk debatt - Nordlys 02. februar 2023 FULLTEKST
 • Dag Rune Olsen, Torjer Andreas Olsen, Trond Trosterud :
  Språklege vegar til forsoning
  VG : Verdens gang 06. mars 2023
 • Dag Rune Olsen, Rikke Gürgens Gjærum :
  Teateret - vår demokratiske brobygger
  Dagsavisen 12. juni 2023 FULLTEKST
 • Eva Tønnessen, Petter Aasen, Gunnar Yttri, Peer Jacob Svenkerud, Dag Rune Olsen, Hanne Elenora Solheim Hansen :
  Forventer minst 400 millioner ekstra i statsbudsjettet
  30. mars 2023 FULLTEKST
 • Dag Rune Olsen, Camilla Brekke :
  Strengere kontroll av kunnskapsoverføring gir dreining av internasjonalt forskningssamarbeid
  Nordnorsk debatt - Nordlys 22. april 2022 ARKIV
 • Dag Rune Olsen, Camilla Brekke :
  UiT satser på alle talenter
  Khrono.no 10. februar 2022 FULLTEKST
 • Merete N. Kristiansen, Øyvind Fylling-Jensen, Dag Rune Olsen, Hanne Elenora Solheim Hansen :
  En drivkraft i det grønne skiftet
  Nordlys 02. mai 2022
 • Dag Rune Olsen, Torjer Andreas Olsen :
  UiT i, for og med Sápmi
  Khrono.no 20. oktober 2021 FULLTEKST
 • Tore Furevik, Kristin Halvorsen, Roar Skålin, Johannessen Johnny, Kari Nygaard, Elisabeth Maråk Støle m.fl.:
  Tre uomtvistelige fakta
  Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 30. november 2020
 • Øystein Søreide, Dag Rune Olsen, Guro Elisabeth Lind, Lars Holden :
  Ingen forskning, ingen omstilling
  Dagens næringsliv 23. mai 2020
 • Dag Rune Olsen, Berit Johanne Kjeldstad, Gerd Marit Langøy, Frode Skår, Lise Sofie Woie, Curt Rice m.fl.:
  No får dei første 16.000 studentane kome tilbake
  24. april 2020 FULLTEKST
 • Jørgen Fossland, Johann Roppen, Andreas Førde, Ole Ringdal, Stig Nøra, Kjersti Thoresen m.fl.:
  Fortsatt høy beredskap og kriseledelse flere steder
  18. august 2020 FULLTEKST
 • Steinar Kristoffersen, Dag Rune Olsen, Berit Rokne, Johann Roppen, Eva Tønnessen, Tove Lie :
  Rektorer på Vestlandet tenker høyt om en strukturprosess 2.0
  04. mars 2019 FULLTEKST
 • Ørnulf Gulbrandsen, Dag Rune Olsen :
  En banebrytende sosialantropolog ved veis ende. Professor Fredrik Barth som døde 24. januar i år, har hatt en internasjonal posisjon som svært få andre norske samfunnsforskere
  30. januar 2016
 • Natalia Arteaga-Marrero, Cecilie Rygh, Jose Francisco Mainou-Gomez, Tom Christian Holm Adamsen, Nataliya Lutay, Rolf K. Reed m.fl.:
  Erratum to: Radiation treatment monitoring using multimodal functional imaging: PET/CT (18F-Fluoromisonidazole F-Fluorocholine) and DCE-US
  Journal of Translational Medicine 2016 DOI
 • Dag Rune Olsen, Lars Holden :
  Samarbeid om fremragende og innovativ forskning
  Forskningspolitikk 2015 FULLTEKST
 • Per Buvik, Dag Rune Olsen, Ivar Bleiklie, Krister Hoaas :
  Innlegg og debatt om Universitetet før, nå og i fremtiden. Debattleder: Per Buvik
  2014
 • Natalia Arteaga-Marrero, Jose Francisco Mainou-Gomez, Kim Nylund, Dag Rune Olsen, Cecilie Brekke Rygh :
  DCE-MRI and DCE-US quantification in CWR22 prostate tumour xenografts
  Radiotherapy and Oncology 2014
 • Eystein Jansen, Dag Rune Olsen, Cecilie Mauritzen :
  Venstres miljøpris til Bjerknessenteret og CICERO
  25. oktober 2013 DATA
 • Eystein Jansen, Arne Sivert Svindland, Dag Rune Olsen, Audun Lysbakken :
  Klimaforskinga og tusenkroners-spørsmålet / Klimaforskinga og tusenkronersspørsmålet
  20. februar 2013 DATA
 • Terje Lohndal, Dag Rune Olsen :
  Akademia og næringsliv i skjønn forening
  Morgenbladet 04. januar 2013
 • Kathrine Røe Redalen, Lars Tore G Mikalsen, Albert van der Kogel, Johan Bussink, Heidi Lyng, Anne Hansen Ree m.fl.:
  DCEMRI IN ASSESSMENT OF TUMOR NEOVASCULARIZATION AFTER ANDROGEN-DEPRIVATION IN EXPERIMENTAL PROSTATE CANCER: CORRELATION TO QUANTITATIVE IMMUNOHISTOCHEMISTRY
  Radiotherapy and Oncology 2012 DOI
 • Dag Rune Olsen, Eirik Malinen :
  Particle therapy – leveraging clinical performance?
  2012
 • Kathrine Røe Redalen, Dag Rune Olsen, Anne Hansen Ree, Heidi Lyng :
  Treatment response evaluation in experimental prostate cancer by functional magnetic resonance imaging and molecular profiling
  Unipub forlag 2012
 • Terje Lohndal, Dag Rune Olsen :
  Roper på næringslivet
  12. oktober 2012
 • Dag Rune Olsen :
  Kunnskap-nøkkelen til fremtidens verdiskapning
  Bergens Tidende 2011 FULLTEKST
 • Dag Rune Olsen, Geir Egil Øien, Bjørn Hafskjold, Ingvald Strømmen, Mads Nygård, Morten Hald m.fl.:
  Styrk finansieringen!
  Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2011

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →