No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk aslaug.g.almas@uit.no

Almås, Aslaug Grov


Arbeidstittel

Stillingsbeskrivelse


 • Bjørkelo, Brita; Almås, Aslaug Grov; Helleve, Ingrid. Perceived adequate education in ethics: A way to tap into ethical SNS dilemma awareness?. (fulltekst) Seminar.net - Media, technology and lifelong learning 2021; Volum 17 (1). ISSN 1504-4831.s 2 - 13.s doi: 10.7577/seminar.3828.
 • Nilsen, Anders Grov; Almås, Aslaug Grov; Gram, Helene. Producing Digital Learning Resources (DLR) for Teacher Training. Designs for Learning 2020; Volum 12 (1). ISSN 1654-7608.s 71 - 80.s doi: 10.16993/dfl.153.
 • Helleve, Ingrid; Almås, Aslaug Grov; Bjørkelo, Brita. Becoming a professional digital competent teacher. (fulltekst) Professional Development in Education 2019. ISSN 1941-5257.s doi: 10.1080/19415257.2019.1585381.
 • Helleve, Ingrid; Almås, Aslaug Grov. Teachers’ experiences with networked classrooms in Norway. Education Research International 2017. ISSN 2090-4002.s doi: 10.1155/2017/8560171.
 • Nilsen, Anders Grov; Almås, Aslaug Grov. Added Values and Challenges Social Media Represent in the Hybridisation of Teacher Training. (fulltekst) European Journal of Open, Distance and E-Learning 2016. ISSN 1027-5207.s 75 - 87.
 • Almås, Aslaug Grov; Johnsen, Mally. Digital relasjonsbygging - er det mulig?. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-0548767-3.s 109 - 124.
 • Almås, Aslaug Grov. "Jeg gjør det jeg tror på...". Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-0548767-3.s 65 - 83.
 • Almås, Aslaug Grov; Nilsen, Anders Grov. Sosiale medier - hva gjør vi som lærere?. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-0548767-3.s 84 - 108.
 • Helleve, Ingrid; Almås, Aslaug Grov; Bjørkelo, Brita. Social networking sites in education - governmental recommendations and actual use. (fulltekst) Nordic Journal of Digital Literacy 2013 (4). ISSN 1891-943X.s 191 - 207.
 • Nilsen, Anders Grov; Almås, Aslaug Grov; Krumsvik, Rune Johan. Teaching online or on-campus? - what students say about desktop videoconferencing :. Nordic Journal of Digital Literacy 2013 (1/2). ISSN 1891-943X.s 90 - 106.
 • Krumsvik, Rune Johan; Almås, Aslaug Grov. The digital didactic. Nova Science Publishers, Inc. 2009 (-) ISBN 978-1-60741-172-7.
 • Almås, Aslaug Grov. The digital didactic. (omtale) Nova Science Publishers, Inc. 2009 (-) ISBN 978-1-60741-172-7.s 107 - 139.
 • Almås, Aslaug Grov. Teaching in Technology-Rich Classrooms: is there a gap between teachers - intentions and ICT practices?. Research in Comparative and International Education 2008; Volum 3 (2). ISSN 1745-4999.
 • Almås, Aslaug Grov; Krumsvik, Rune. Teachers digital literacy in Leading Edge schools. Journal of In-service education 2007 (4). ISSN 1367-4587.s 279 - 297.s doi: 10.1080/13674580701687864.
 • Almås, Aslaug Grov; Lund, Torbjørn. IKT - nye muligheter for interaksjon i aksjonsforskning. FoU i praksis 2007 (2). ISSN 1504-6893.s 7 - 23.
 • Helleve, Ingrid; Almås, Aslaug Grov; Bjørkelo, Brita. Den digitale lærergenerasjonen: Utfordringer og muligheter. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205507142.
 • Helleve, Ingrid; Almås, Aslaug Grov; Bjørkelo, Brita. Den digitale lærergenerasjonen: Utfordringer og muligheter. (omtale) Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-0548767-3.s 24 - 45.
 • Nordkvelle, Yngve m.fl.; Alexandersen, jan; Almås, Aslaug Grov; Koch, Susanne Anette Kjekshus. Kunsten å ile langsomt: IKT i høyere utdanning. 2010 ISBN 9788291308524.
 • Nilsen, Anders Grov; Almås, Aslaug Grov; Løkken, Atle; Gram, Helene; Nilsen, Arne Thomas Lund; Bjelland, Else Karen Vikanes; Kulild, Marit; Høyland, Jorunn; Thortveit, Jorunn; Petterteig, Linda; Salomonsen, Ellen. Lærar for ein dag (web). (fulltekst) 2021.
 • Nilsen, Anders Grov; Almås, Aslaug Grov. From on- to off-campus – how do teacher educators and their students experience student active learning?. NERA 2021 (fulltekst) 2021-11-03 - 2021-11-05 2021.
 • Bjørkelo, Brita; Herheim, Rune; Almås, Aslaug Grov. Digitale relasjoner. Helleveseminaret 2021-09-24 - 2021-09-24 2021.
 • Nilsen, Anders Grov; Almås, Aslaug Grov. How to engage students online. KnowHow EdTech 2021 (fulltekst) 2021-09-20 - 2021-09-22 2021.
 • Helleve, Ingrid; Bjørkelo, Brita; Almås, Aslaug Grov; King, Fiona. Interview with authors for PDiE and LfPL. (fulltekst) (omtale) 2021.
 • Helleve, Ingrid; Almås, Aslaug Grov. Klasserommet som møteplass i ei digital tid. Fagbokforlaget 2021 ISBN 9788245034592.s 51 - 70.
 • Kvilhaugsvik, Bente; Steinsland, Ragnhild Alice Bjerk; Almås, Aslaug Grov. Speedpresentasjon av fagartikkelen "Sykepleierstudenter får praksisveiledning i virtuelle møter". Praksisseminar 2020 2020-02-05 - 2020-02-05 2020.
 • Nilsen, Anders Grov; Engevik, Liv Inger; Almås, Aslaug Grov. Using a social video-sharing platform to enhance quality of higher education. International Technology, Education and Development Conference 2020-03-02 - 2020-03-04 2020.
 • Kvilhaugsvik, Bente; Steinsland, Ragnhild Alice Bjerk; Almås, Aslaug Grov. Sykepleierstudenter får praksisveiledning i virtuelle møter. Sykepleien 2019; Volum 107(78181). ISSN 0802-9768.s doi: 10.4220/Sykepleiens.2019.78181.
 • Almås, Aslaug Grov; Helleve, Ingrid. Den digitale lærergenerasjonen - muligheter og utfordringer. Fagdagom digitalisering ved UiB 2019-09-09 - 2019.
 • Almås, Aslaug Grov; Løkken, Atle. How much digitization does our education tolerate?. "Hvad virker - Succes med fleksibel uddanelse" 2019-06-03 - 2019-06-04 2019.
 • Helleve, Ingrid; Almås, Aslaug Grov; Nilsen, Anders Grov; Leer-Salvesen, Hilde Gry; Gram, Helene. Teacher educators’ experiences and reflections concerning digital learning activities. NERA (Nordic Educational Research Association) 2019-03-05 - 2019-03-08 2019.
 • Almås, Aslaug Grov; Helleve, Ingrid; Bjørkelo, Brita. Becoming a teacher in the digital area. NERA 2018 (omtale) 2018-03-08 - 2018-03-10 2018.
 • Litlabø, Rannveig; Almås, Aslaug Grov. Framtidas ingeniørutdanning i Sunnhordland - Kva for «pedagogisk omstilling» er nødvendig for å møte omstillinga i arbeidslivet?. Høstkonferansen 2018 2018-09-19 - 2018-09-20 2018.
 • Nilsen, Anders Grov; Almås, Aslaug Grov; Gram, Helene. When moocing, apping and streaming - how do higher-ed teachers cope with new technologies?. The 46th Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA) 2018-03-08 - 2018-03-10 2018.
 • Ryan, Anne Wally; Almås, Aslaug Grov. Forskning som pedagogisk metode. Læringsfestivalen 2018 (omtale) (prosjekt) 2018-05-04 - 2018-05-04 2018.
 • Bjørkelo, Brita; Helleve, Ingrid; Almås, Aslaug Grov. From private to professional: A longitudinal study of SNS use. NERA 2017 (omtale) 2017-03-23 - 2017-03-25 2017.
 • Litlabø, Rannveig; Kleppe, Janne Halvorsen; Almås, Aslaug Grov. Samarbeid med arbeidslivet for auka undervisningskvalitet - Korleis opplever studentar med yrkesfagleg bakgrunn møtet med universitet og høgskule?. NORDYRK 2017 2017-06-07 - 2017-06-09 2017.
 • Nilsen, Anders Grov; Almås, Aslaug Grov; Kulild, Marit; Bjelland, Else Karen Vikanes; Høyland, Jorunn; Gram, Helene; Thortveit, Jorunn; Nilsen, Arne Thomas Lund; Løkken, Atle. Lærar for ein dag. (data) (fulltekst) 2017.
 • Nilsen, Anders Grov; Almås, Aslaug Grov; Gram, Helene. Developing Learning content for the hybridization of teacher training. The 45th Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA) 2017-03-23 - 2017-03-25 2017.
 • Almås, Aslaug Grov; Helleve, Ingrid. Teachers in the digitized classrooms. ECER conference 2016-08-22 - 2016-08-26 2016.
 • Almås, Aslaug Grov; Kvilhaugsvik, Bente; Steinsland, Ragnhild. ”Use of ICT in supervising nursing-students in bachelor-programme“. NERA (Nordic Educational Research Association 2016-03-11 - 2016.
 • Almås, Aslaug Grov; Nilsen, Anders Grov. ”How many Es can higher education tolerate? It is not about food additives (E-numbers) this time. This time it is about how much E-learning we can add - or how the digitalisation will stretch our conception of education.". NERA (Nordic Educational Research Association 2016-03-11 - 2016.
 • Almås, Aslaug Grov; Helleve, Ingrid. Den digitale lærergenerasjonen. Avdelingsseminar for Høgskolen i Bergen 2016-02-25 - 2016.
 • Almås, Aslaug Grov; Helleve, Ingrid. «Etiske dilemma i teknologistøtta undervisning i skule og lærarutdanning». Avdelingsseminar for Høgskolen i Bergen 2016-02-25 - 2016.
 • Almås, Aslaug Grov. Korleis tenkje heilskap om nettstøtta utdanning?. Avdelingsseminar for Høgskolen i Bergen 2016-02-25 - 2016.
 • Helleve, Ingrid; Almås, Aslaug Grov; Bjørkelo, Brita. Innledning. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-0548767-3.s 16 - 23.
 • Almås, Aslaug Grov; Netteland, Grete. Reflections on supervising master students through digital media. NERA 2015 - Marketisation and Differentiation in Education 2015-03-04 - 2015-03-06 2015.
 • Gjerde, Stein Magnar; Almås, Aslaug Grov; Nilsen, Anders Grov. Sosial web i fleksible utdanningar: Korleis omtalar masterstudentar tydinga av sosial web for å realisere eigne forventningar og målsettingar i fleksible utdanningar?. 2015.
 • Nilsen, Anders Grov; Almås, Aslaug Grov. HSH: Frå teologi til teknologi. IKT i helsefaglege vidareutdanningar og masterutdanninga 2015-11-03 - 2015.
 • Nilsen, Anders Grov; Almås, Aslaug Grov. Added values and Challenges social media represent in the hybridisation of teacher training. EDEN 2015 ANNUAL Conference: Expanding Learning Scenarios. Opening Out the Educational Landscape 2015-06-09 - 2015-06-12 2015.
 • Almås, Aslaug Grov; Helleve, Ingrid. Etikk, lærarutdanning og sosiale medier. Utdanningsmessa i Rogaland 2014. 2014-01-22 - 2014.
 • Almås, Aslaug Grov; Nilsen, Anders Grov; Pettersen, Omar Zahl. Hvordan styrke graden av tilhørighet og nærhet i nettstøttede studier?. Digital historiefortelling i høyere utdanning 2014-11-11 - 2014.
 • Nilsen, Anders Grov; Almås, Aslaug Grov. How can use of social media improve teacher training?. NERA 42nd Congress: Education for Sustainable Development 2014-03-05 - 2014-03-07 2014.
 • Almås, Aslaug Grov; Bjørkelo, Brita; Helleve, Ingrid. Etikk, sosiale medier og lærerutdanning. Nasjonale rådgiverkonferanse i Haugesund 2014-10-17 - 2014.
 • Eikenes, Svein Ove; Almås, Aslaug Grov; Bjørkelo, Brita; Helleve, Ingrid. Forskar på rolleblanding i sosiale medium. 2013.
 • Nilsen, Anders Grov; Almås, Aslaug Grov. Kor mykje E-stoff toler HSH?. (fulltekst) Haugesunds avis 2013. ISSN 0805-4967.s 29 - .
 • Almås, Aslaug Grov; Bjørkelo, Brita; Helleve, Ingrid. The role of teacher education in ethics in relation to negative experiences on social media. 2013 EDEN Annual Conference (fulltekst) (omtale) 2013-06-12 - 2013-06-15 2013.
 • Almås, Aslaug Grov; Bjørkelo, Brita; Helleve, Ingrid. The role of teacher education in ethics in relation to negative experiences on social media. TEPE, Teacher Education Policy in Europe Conference (omtale) 2013-05-16 - 2013-05-18 2013.
 • Bjørkelo, Brita; Almås, Aslaug Grov; Helleve, Ingrid. Sosiale medium og Facebook. (fulltekst) Bedre Skole 2012; Volum 1. ISSN 0802-183X.s 76 - 80.
 • Nilsen, Anders Grov; Almås, Aslaug Grov. Education on the Brink? - What Students Say About Desktop Video Conferencing. ECER 2012 Cádiz - European Conference on Educational Research 2012-09-18 - 2012-09-21 2012.
 • Helleve, Ingrid; Bjørkelo, Brita; Almås, Aslaug Grov. Ethics, social media and teacher education. The European Conference on Educational Research 2012 (omtale) 2012-09-18 - 2012-09-21 2012.
 • Almås, Aslaug Grov; Helleve, Ingrid; Bjørkelo, Brita. Ethics, Social media and Teacher Education. Research in Teaching and Teacher Education (EARLI SIG 11) (omtale) 2012-06-13 - 2012-06-15 2012.
 • Bjørkelo, Brita; Almås, Aslaug Grov. Etikk, sosiale medier og lærerutdanning. NVU-konferansen 2011 (fulltekst) 2011-03-15 - 2011-03-16 2011.
 • Almås, Aslaug Grov; Helleve, Ingrid; Bjørkelo, Brita. Ethics, social media and teacher education. Research on Teacher Education – Past, present, future (omtale) 2011-11-16 - 2011-11-17 2011.
 • Bjørkelo, Brita; Almås, Aslaug Grov. Ethics, social media and teacher education. EARLI 14th Biennial Conference "Education for a Global Networked Society" 2011-08-30 - 2011-09-03 2011.
 • Nilsen, Anders Grov; Instefjord, Elen; Almås, Aslaug Grov. The times they are a-changin' - modelling netbased learning after 25 years professional practice in E-learning. The European Distance and E-Learning Network 2010-06-12 - 2010.
 • Almås, Aslaug Grov. Hvordan kan vi forstå mange læreres vegring mot å anvende IKT i undervisning?. Prøveforelesning 2009-12-07 - 2009-12-07 2009.
 • Krumsvik, Rune; Almås, Aslaug Grov. Teachers in the Knowledge Society: Visions and realities A study of teacher's experiences with use of ICT in teaching and learning. Dei gode døma (The Good Examples). Finansiert av Bergen Universitetsfond (omtale) 2009-04-23 - 2009-04-24 2009.
 • Almås, Aslaug Grov; Krumsvik, Rune Johan. Teachers in the digital network society : visions and realities : a study of teachers' experiences with the use of ICT in teaching and learning. (omtale) Universitetet i Bergen 2009 ISBN 978-82-308-0923-5.
 • Almås, Aslaug Grov; Krumsvik, Rune Johan. Teachers' digital competence. ECER 2008 2008-09-20 - 2008-09-22 2008.
 • Almås, Aslaug Grov. Action research- a "PILOT"-example. WNGER Research School 2008-10-02 - 2008-10-02 2008.
 • Almås, Aslaug Grov. What do you do with the laptops? Reflections from teaching in technology rich classrooms. European Conference on Educational Research 2008-09-08 - 2008-09-12 2008.
 • Almås, Aslaug Grov. ICT and teaching - a question about ethics?. Designs for learning 2008-03-03 - 2008-03-04 2008.
 • Almås, Aslaug Grov. Knekt verre nøtter før?. (omtale) Utdanning 2008 (Mai). ISSN 1502-9778.
 • Almås, Aslaug Grov. Tenk om eg kunne bli sveisar via internett? Ei suksesshistorie om korleis produksjonstekniske case vert brukt i nettbasert utdanning. NFF-konferansen ¿Effektiv opplæring og etterutdanning ¿ et samspill mellom bedriftsleder og pedagog, mellom arbeidsplass og nett 2007-11-21 - 2007-11-21 2007.
 • Almås, Aslaug Grov. Alt er mulig, men kva vil me? Om å vera lærar i morgondagens teknologitette skule. Konferanse for lærande nettverk. Arrangør Universitetet i Tromsø 2007-02-06 - 2007-02-06 2007.
 • Almås, Aslaug Grov. Use of videopaper in research. utenTitteltekst 2007-12-11 - 2007-12-11 2007.
 • Nilsen, Anders Grov; Almås, Aslaug Grov. Digital kompetanse og utfordringar for den norske skulen. Digital kompetanse i samfunnsfag 2007-04-27 - 2007-04-27 2007.
 • Nilsen, Anders Grov; Almås, Aslaug Grov. Digital kompetanse. utenTitteltekst 2007-03-22 - 2007-03-22 2007.
 • Lund, Torbjørn; Almås, Aslaug Grov. Praksisrettet FOU og praksisbegrepet - et kritisk perspektiv på aksjonsforsking i praksisretta forsking. FoU i praksis 2007-04-24 - 2007-04-24 2007.
 • Almås, Aslaug Grov; Nilsen, Anders Grov. ICT competencies for the next generation of teachers. m-ICTE2006 - IV International Conference on Multimedia and ICT´s in Education (omtale) 2006-11-22 - 2006-11-25 2006.
 • Lund, Torbjørn; Almås, Aslaug Grov. Praksisrettet FOU og praksisbegrepet - Et kritisk perspektiv på aksjonsforsking i praksisretta forsking. FoU i praksis 2006-04-24 - 2006-04-24 2006.
 • Nilsen, Anders Grov; Almås, Aslaug Grov. Digital kompetanse som grunnleggjande dugleik. Kva er utfordringane?. Etterutdanningsdag for lærere 2005-11-01 - 2005-11-01 2005.
 • Almås, Aslaug Grov. Nye læreplanen ? grunnleggjande digital ferdighet ? bruka digitale verktøy. Føredrag for lærar i Stord kommune 2005-11-14 - 2005-11-14 2005.
 • Almås, Aslaug Grov. Den nye læreplanen ? når alt blir digitalt. Fagdag for lærarr i Stord kommune 2005-09-26 - 2005-09-26 2005.
 • Almås, Aslaug Grov. Digital kompetanse som grunnleggjande dugleik. Kva er utfordringane? Sett i lys av PILOT erfaringane". Lærande netterk ? Rogaland (lærarar i grunnskular og vidaregåande skular i Rogaland). 2005-11-28 - 2005-11-28 2005.
 • Almås, Aslaug Grov. I 2008 skal norsk skule vera best i verda på bruk av IKT i utdanninga - kva kan aksjonsforskinga bidra med? vitenskapsteoretisk essay vitenskapsteoretisk essay vitenskapsteoretisk essay Vitenskapsteoretisk essay. Fagdag 2005-01-20 - 2005-01-20 2005.
 • Almås, Aslaug Grov; Pedersen, Børge. e-læring i sjøsprøyt og sveiserøyk.Utvikling av modulstruktur og nettkurs for etter- og videreutdanning innen sveisefaget. NKUL ? Norsk konferanse om utdaning og læring 2005-05-19 - 2005-05-21 2005.
 • Almås, Aslaug Grov; Lund, Torbjørn. IKT - nye muligheter for interaksjon i aksjonsforskningen?. FoU i praksis 2005-04-27 - 2005-04-28 2005.
 • Almås, Aslaug Grov. Preparing Teachers for a Digital Classroom. NERA- Nordic Educational Research Association 2005-03-10 - 2005-03-12 2005.
 • Almås, Aslaug Grov; Lund, Torbjørn. På vei mot god praksis? En beskrivelse og analyse på tvers av ni skoler i PILOT. (omtale) 2004.
 • Almås, Aslaug Grov. I 2008 skal norsk skule vera best i verda på IKT i utdanninga - kva kan aksjonsforskinga bidra med?. 2004.
 • Almås, Aslaug Grov; Tveit, Audun; Wilhelmsen, Ernst; Hystad, Trine. Internasjonal sveiser. IKT-ressurs basert på Guideline of the International Institute of Welding. (omtale) 2004.
 • Almås, Aslaug Grov; Tveit, Audun. Bruk av IKT og e-læring i ingeniør- og yrkesfag. Netttverksuniversitets konferanse: Når tavla går på strøm (omtale) 2004-03-08 - 2004-03-09 2004.
 • Tveito, Aslak; Almås, Aslaug Grov; Goebel, Vera; Heggernes, Pinar; Ingebrigtsen, Kjell Arne; Johansen, Dag; Kløve, Torleiv; Opdahl, Andreas; Pettersen, Kristin Ytterstad; Aagesen, Finn Arve. Nyttig nysgjerrighet : Fagplan for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). (omtale) 2004.
 • Almås, Aslaug Grov. Innovasjon, IKT og læringssyn. PILOT delrapport Rogaland og Hordaland. (omtale) 2004 (26) ISBN 8279470255.
 • Almås, Aslaug Grov; Haugen, Harald; Ervik, Ann Britt. Sluttrapport for forsking på PILOT i Rogaland og Hordaland. 2003.
 • Nilsen, Anders Grov; Almås, Aslaug Grov. Net based courses: Going from external push to external pull. International Conference on Network Universities and E-Learning 2003-05-08 - 2003-05-09 2003.
 • Nilsen, Anders Grov; Almås, Aslaug Grov. Teaching Net based In-service Courses. IASTED International Conference on WBE 2003-06-30 - 2003-07-02 2003.
 • Se alle arbeider i CRIStin →