Dummy personkort bilde

Planke, Terje

Førsteamanuensis Norges arktiske universitetsmuseum
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

 • Heide, Eldar; Planke, Terje. Viking Ships with Angular Stems: Did the Old Norse term beit refer to early sailing ships?. Mariner's Mirror 2019; Volum 105 (1). ISSN 0025-3359.s 8 - 24.s doi: 10.1080/00253359.2019.1553918.

 • Planke, Terje. Håndtverkerens rolle i kulturminnevernet. Pax Forlag 2016 ISBN 978-82-530-3875-9.s 117 - 134.

 • Planke, Terje; stålegård, lars. Barcode 6 fra vrak til rekonstruksjon. En utlegging av resultater og metoder. Novus Forlag 2014 ISBN 978-82-7099-755-8.s 359 - 400.

 • Planke, Terje. Eidsvollsbåten. Årbok - Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring 2013. ISSN 0071-7436.s 69 - 78.

 • Planke, Terje. Båt og mønster. Fra kaupang og bygd 2011. ISSN 0803-060X.s 172 - 195.

 • Planke, Terje. Bygningens mønster – om sammenhenger i et kulturminne. By og Bygd 2008. ISSN 0084-8212.s 100 - 123.

 • Planke, Terje. Feltarbeid i fortiden. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2005 ISBN 82-7634-658-8.s 203 - 218.

 • Planke, Terje. Berättelser och förståelse i en båtbyggartradition. 2003 ISBN 91-631-4047-0.s 60 - 67.

 • Planke, Terje. Wax: Object and Intention. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology 2003; Volum 33. ISSN 0348-9698.s 49 - 61.

 • Planke, Terje. En vurdering av studier av norske folkelige båttyper fra Sundt til Godal. Årbok. Norsk Maritimt Museum 2002. ISSN 1502-170X.s 153 - 176.

 • Planke, Terje. Feltarbeid og redselen for nærhet. Dugnad. Tidsskrift for etnologi 1999; Volum 2. ISSN 0332-5784.s 39 - 61.

 • Planke, Terje. Taus kunnskap! - eller døve etnologer?. Nord nytt - Nordisk tidsskrift for folkelivsforskning 1996 (63). ISSN 0008-1345.s 103 - 114.

 • Heide, Tora; Planke, Terje; Trangsrud, Lise Katrine Jepsen. Lær å seile åpen tradisjonsbåt. 2017 ISBN 9788283010251.

 • Ruud, Lise Camilla; Planke, Terje. Rolstadloftet. En vitenskapshistorisk biografi. Novus Forlag 2011 ISBN 978-82-7099-630-8.

 • Hjemdahl, Anne-Sofie; Planke, Terje. Håndlag for håndverk. Evaluering av Kulturminner for alle. (fulltekst) (omtale) 2020 ISBN 978-82-336-0324-3.

 • Planke, Terje. Kva skjer med tradisjonen når den får ny status?. Immateriell kultur og UNESCO. 2020-09-21 - 2020-09-22 2020.

 • Hjemdahl, Anne-Sofie; Planke, Terje. Dødelige hjem. Perspektiver på den faglige ideen om evigheten. Hjem – digital konferanse for kulturforskere 2020-09-24 - 2020-09-25 2020.

 • Haukeland, Per Ingvar; Planke, Terje. Lager sine egne treski. 2019.

 • Planke, Terje; Moe, Anne Kristin; Walle, Thomas Michael. Immateriell kulturarv på museum. By og Bygd 2018; Volum 47. ISSN 0084-8212.

 • Planke, Terje; Dahl, Mette Irene. Menneske eller monter - om museale dialoger. Museale og arkivale praksiser 2012-11-29 - 2012-11-30 2012.

 • Planke, Terje. Nya avhandlingar: Gunnar Almevik/ Bygnaden som kunnskapskälla. RIG: Kulturhistorisk tidskrift 2012. ISSN 0035-5267.s 91 - 94.

 • Planke, Terje; Falk, Eivind. Kunnskap i og kunnskap om. En samtale mellom Terje Planke og Eivind Falk. Konferanse om immateriell kulturarv 2012-12-22 - 2012-12-23 2012.

 • Planke, Terje. Vikingskipenes makt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2009. ISSN 0804-3116.

 • Planke, Terje. Historisk rekonstruksjon av mønstre. 2007 ISBN 978-82-303-0805-9.s 161 - 175.

 • Planke, Terje. Methods of Reconstructing Craftsmanship, Objects and Intentions. 70th Annual Meeting for SAA 2005-03-02 - 2005-04-03 2005.

 • Planke, Terje. Båter fra Sogn og Fjordane. Forbundet KYSTENS landsstevne 2005-07-28 - 2005-07-31 2005.

 • Stuedahl, Dagny; Smørdal, Ole; Gregory, Judith; Planke, Terje. aligning hetroegeneities. ISCAR 2005 2005-09-21 - 2005-09-24 2005.

 • Planke, Terje. Instrumentalitet som studiefelt ved historisk rekonstruksjon. Fagseminar for Kulturhistorie 2005-03-07 - 2005-03-08 2005.

 • Planke, Terje. Kulturminnevernets behov for frivillighet. Læring for kultur. Fagkonferanse om læringsmøter, kunnskapsutvikling og kulturkompetanse. Voksenopplæringsforbundets fagseminar. 2005-05-30 - 2005-05-31 2005.

 • Planke, Terje. Gjenstand, handling og historisitet. Ting, kultur og historie - den materielle utfordringen. Fagseminar for kulturhistorie og kulturvitenskap. 2005-01-27 - 2005-01-29 2005.

 • Planke, Terje. Lave og brede seil allikevel?. Klink og Seil. Den nordiske båt i lys av arkeologiske, etnologiske og eksperimentelle studier 2005-05-19 - 2005-05-20 2005.

 • Planke, Terje. Båter fra Sogn og Fjordane. Landsstevne i Forbundet KYSTEN 2005-07-28 - 2005-07-31 2005.

 • Planke, Terje. Friluftsliv i tradisjonsbåter. Kunnskapsforlaget 2004 ISBN 8257313602.s 100 - 106.

 • Planke, Terje. Den tredje gokstadbåten. Forbundet KYSTENS landsstevne 2004-07-27 - 2004-08-01 2004.

 • Planke, Terje. Reconstructing small boats: Fragments, tradition and intention. ISBSA - International Symposium on Boat and Ship Arcchaeology 2003-09-22 - 2003.

 • Planke, Terje. Hva er båten et svar på. Kysten 2002 (5). ISSN 0332-9550.s 12 - 15.

 • Planke, Terje. Hugging av halser. Fartøyvern. Maritimt kulturverntidsskrift 2002; Volum 6. ISSN 0807-3201.s 37 - 45.

 • Planke, Terje. Tradisjonsanalyse: En studie av kunnskap og båter. Unipub forlag 2001.

 • Planke, Terje. Seriøst sirkus. Kysten 2000; Volum 2/00. ISSN 0332-9550.

 • Planke, Terje. Mennesker og båter. Kysten 1999; Volum 2. ISSN 0332-9550.

 • Planke, Terje; Øya, Svein Erik. Om halshugging i Sogn. Teknikker, tradisjoner og tanker. Kysten 1996 (1). ISSN 0332-9550.

 • Planke, Terje; Øya, Svein Erik. Undervannsskrog i Sogn. Form, bruk og egenskaper. Kysten 1996; Volum 2. ISSN 0332-9550.

 • Planke, Terje. Om bygging av sunnfjordsbåt og dokumentasjon: En båtkopi eller to - og hva så?. Kysten 1996 (3). ISSN 0332-9550.

 • Planke, Terje. Sognebåten. Bygging, formforståelse og kunnskap. 1994.

 • Hjemdahl, Anne-Sofie; Planke, Terje. Håndlag for håndverk. Evaluering av Kulturminner for alle. (fulltekst) (omtale) 2020 ISBN 978-82-336-0324-3.

 • Planke, Terje. Kva skjer med tradisjonen når den får ny status?. Immateriell kultur og UNESCO. 2020-09-21 - 2020-09-22 2020.

 • Hjemdahl, Anne-Sofie; Planke, Terje. Dødelige hjem. Perspektiver på den faglige ideen om evigheten. Hjem – digital konferanse for kulturforskere 2020-09-24 - 2020-09-25 2020.

 • Haukeland, Per Ingvar; Planke, Terje. Lager sine egne treski. 2019.

 • Planke, Terje; Moe, Anne Kristin; Walle, Thomas Michael. Immateriell kulturarv på museum. By og Bygd 2018; Volum 47. ISSN 0084-8212.

 • Planke, Terje; Dahl, Mette Irene. Menneske eller monter - om museale dialoger. Museale og arkivale praksiser 2012-11-29 - 2012-11-30 2012.

 • Planke, Terje. Nya avhandlingar: Gunnar Almevik/ Bygnaden som kunnskapskälla. RIG: Kulturhistorisk tidskrift 2012. ISSN 0035-5267.s 91 - 94.

 • Planke, Terje; Falk, Eivind. Kunnskap i og kunnskap om. En samtale mellom Terje Planke og Eivind Falk. Konferanse om immateriell kulturarv 2012-12-22 - 2012-12-23 2012.

 • Planke, Terje. Vikingskipenes makt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2009. ISSN 0804-3116.

 • Planke, Terje. Historisk rekonstruksjon av mønstre. 2007 ISBN 978-82-303-0805-9.s 161 - 175.

 • Planke, Terje. Methods of Reconstructing Craftsmanship, Objects and Intentions. 70th Annual Meeting for SAA 2005-03-02 - 2005-04-03 2005.

 • Planke, Terje. Båter fra Sogn og Fjordane. Forbundet KYSTENS landsstevne 2005-07-28 - 2005-07-31 2005.

 • Stuedahl, Dagny; Smørdal, Ole; Gregory, Judith; Planke, Terje. aligning hetroegeneities. ISCAR 2005 2005-09-21 - 2005-09-24 2005.

 • Planke, Terje. Instrumentalitet som studiefelt ved historisk rekonstruksjon. Fagseminar for Kulturhistorie 2005-03-07 - 2005-03-08 2005.

 • Planke, Terje. Kulturminnevernets behov for frivillighet. Læring for kultur. Fagkonferanse om læringsmøter, kunnskapsutvikling og kulturkompetanse. Voksenopplæringsforbundets fagseminar. 2005-05-30 - 2005-05-31 2005.

 • Planke, Terje. Gjenstand, handling og historisitet. Ting, kultur og historie - den materielle utfordringen. Fagseminar for kulturhistorie og kulturvitenskap. 2005-01-27 - 2005-01-29 2005.

 • Planke, Terje. Lave og brede seil allikevel?. Klink og Seil. Den nordiske båt i lys av arkeologiske, etnologiske og eksperimentelle studier 2005-05-19 - 2005-05-20 2005.

 • Planke, Terje. Båter fra Sogn og Fjordane. Landsstevne i Forbundet KYSTEN 2005-07-28 - 2005-07-31 2005.

 • Planke, Terje. Friluftsliv i tradisjonsbåter. Kunnskapsforlaget 2004 ISBN 8257313602.s 100 - 106.

 • Planke, Terje. Den tredje gokstadbåten. Forbundet KYSTENS landsstevne 2004-07-27 - 2004-08-01 2004.

 • Planke, Terje. Reconstructing small boats: Fragments, tradition and intention. ISBSA - International Symposium on Boat and Ship Arcchaeology 2003-09-22 - 2003.

 • Planke, Terje. Hva er båten et svar på. Kysten 2002 (5). ISSN 0332-9550.s 12 - 15.

 • Planke, Terje. Hugging av halser. Fartøyvern. Maritimt kulturverntidsskrift 2002; Volum 6. ISSN 0807-3201.s 37 - 45.

 • Planke, Terje. Tradisjonsanalyse: En studie av kunnskap og båter. Unipub forlag 2001.

 • Planke, Terje. Seriøst sirkus. Kysten 2000; Volum 2/00. ISSN 0332-9550.

 • Planke, Terje. Mennesker og båter. Kysten 1999; Volum 2. ISSN 0332-9550.

 • Planke, Terje; Øya, Svein Erik. Om halshugging i Sogn. Teknikker, tradisjoner og tanker. Kysten 1996 (1). ISSN 0332-9550.

 • Planke, Terje; Øya, Svein Erik. Undervannsskrog i Sogn. Form, bruk og egenskaper. Kysten 1996; Volum 2. ISSN 0332-9550.

 • Planke, Terje. Om bygging av sunnfjordsbåt og dokumentasjon: En båtkopi eller to - og hva så?. Kysten 1996 (3). ISSN 0332-9550.

 • Planke, Terje. Sognebåten. Bygging, formforståelse og kunnskap. 1994.

 • [Loading...]