#
#
Institutt for barnevern og sosialt arbeid ole.h.hansen@uit.no +4522916518 Alta

Ole Henrik Hansen


Professor i barnevern og sosialt arbeid

Stillingsbeskrivelse

Professor i barnevern og sosialt arbeid. Leder af forskningsgruppe Barnevern og Profesjonalisert Omsorg


Publikasjoner utenom Cristin

Peer reviewed publikationer
Tidsskrifter
 
1.     Hansen, O. H., Jensen, A. S., & Broström, S. (2020 (in press)). Democratic, caring and disciplinary values in Danish preschools: Bringing values together. Contemprary Issues in Early Childhood (CIEC).
2.     Hansen, O.H. (2019 (in Press)). Toddlers Daily Transition to Childcare, Early Childhood Education Journal (ECEJ). Springer Open Acces.
3.      Hansen, O. H. (2019). Conversations in the Crèche: Interaction Patterns between Children and Caregivers in Danish Crèches. International Research in Early Childhood Education (IRECE).
4.      Hansen, O. H. (2016). Det er bedst at være en sød lyshåret pige fra middelklassen. Paideia: tidsskrift for professionel pædagogisk praksis, (12), 22-29.
5.     Hansen, O. H. (2014). Højkvalitetspasning for små børn. Paedagogisk Psykologisk Tidsskrift, 51(4), 14-23.
6.     Hansen, O. H. (2013). Jeg var lige så glad ... Paideia - tidsskrift for professionel pædagogisk praksis, 2013(6), 72-74.
7.     Hansen, O. H. (2013). Sprogets sociale forankring: at blive til som menneske. Kognition & Pædagogik, 23(90), 28-39.
8.     Hansen, O. H. (2013). Vuggestuen som socialt læringsmiljø. Pædagogisk psykologisk tidsskrift, 50(3), 51-59.
9.     Hansen, O. H. (2012). Interaktionsmønstre i den danske vuggestue. Cursiv, (10), 71-86.
10.   Hansen, O. H. (2012). Professionens selvforståelse: fra frileg til organiseret læring. Paideia: tidsskrift for professionel pædagogisk praksis, (3), 54-66.
11.   Broström, S., & Hansen, O. H. (2010). Care and education in the Danish Créche. International Journal of Early Childhood, 42(2), 87-100.
12.   Jensen, A. S., Broström, S., & Hansen, O. H. (2010). Critical perspectives on Danish early childhood education and care: between the technical and the political. Early Years, 30(3), 243-254. DOI: 10.1080/09575146.2010.506599
 
Monografier
 
13.   Hansen, O.H. (2020 in press) Børnesyn. København. DAFOLO
14.   Broström, S., Hansen, O. H., Jensen, A. S., & Svinth, L. (2019). Barnet i sentrum: Pedagogikk og relasjoner for de mindste i barnehagen.Oslo: Pedagogisk Forum.
15.   Hansen, O. H., Svinth, L., & Broström, S. (2019). Barnet i centrum 2. Mod en 0-3-årspædagogik i vuggestue og dagpleje med fokus på samspil, overgange og didaktik. København: Akademisk forlag.
16.   Hansen, O. H. (2018). Små barns kommunikation med vuxna. Lund: Studentlitteratur
17.   Broström, S., Hansen, O. H. & Jensen, A. S. (2017). Værdier i Danske dagtilbud kortlægning, analyse, refleksion. København: Akademisk Forlag.
18.   Broström, S., Hansen, O. H., Jensen, A. S., & Svinth, L. (2016). Barnet i centrum: pædagogik og relationer i vuggestue og dagpleje. København: Akademisk Forlag.
19.   Jensen, A. S., & Hansen, O. H. (red.) (2016). Pædagogen, professoren, personligheden: festskrift til Stig Broström. Frederikshavn: Dafolo.
20.   Hansen, O. H. (2015). Betydningen av voksen-barn-kommunikasjon. Oslo: Gyldendal (Norway). (Dette vet vi om - barnehagen).
21.   Hansen, O. H. (2015). Det ved vi om betydningen af voksen-barn kommunikation. Frederikshavn: Dafolo.
22.   Hansen, O. H. (2014). Dette vet vi om barnehagen: Læringsmiljøet for de minste barna. Oslo: Gyldendal Akademisk.
23.   Hansen, O. H. (2013). Det ved vi om vuggestuen som læringsmiljø. (1. udg.) Frederikshavn: Dafolo A/S.
24.   Hansen, O. H. (2013). Stemmer i fællesskabet. Aarhus: Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik.
 
Bogkapitler
 
25.   Hansen, O.H. (2020 (in press)) Fælles opmærksomhed In Thomsen, P. Michael Tomasello. København, DAFOLO.
26.   Hansen, O. H., Jensen, A. S., & Broström, S. (2018). Democracy and care: Values education in Nordic preschool. In Values education in early childhood settings: Concepts, Approaches and Practices (Vol. 1, pp. 215-230.). Cham. Switzerland: Springer.
27.   Hansen, O. H. (2018). Empati i pedagogisk arbete. In I. P. Samuelsson & A. Jonsson (Eds.), Barnehagens yngste barn : perspektiver på omsorg, læring og lek (pp. 62-77). Bergen: Fakbokforlaget.
28.   Greve, A. & Hansen, O.H. (2018). Toddlers in Nordic Early Childhood Education and Care. I International Handbook on Early Childhood Education and care. Springer.
29.   Hansen, O.H. (2018) “Du og jeg Alfred” følelsen af venskab. I Det store blandt de små: om børns venskaber. Red. T. B. Fisker. Frederikshavn. Dafolo.
30.   Hansen, O. H. (2017) Empati i pedagogisk arbete. In: Förskolans yngste barn; perspektiv på omsorg, lärande och lek. Ed. Ingrid Pramling Samuelsson & Agneta Jonsson. Stockholm: Liber. p. 70-88 

31.   Broström, S., Jensen, A. S., & Hansen, O. H. (2016). Values in Danish Early Childhood Education and Care. In: C. Ringsmose, & G. Kragh-Müller (ed.), Nordic Social Pæedagogical Approach to Early Years. (1 udg., Vol. 1, s. 25-41). Kapitel 2. Springer. (International Perspectives on Early Childhood Perspectives and Development; Nr. 15, Vol. 1).
32.   Broström, S., Jensen, A. S., & Hansen, O. H. (2016). The didactical basis of health education. I K. Fischer, I. Kaschefi-Haude, & J. Schneider (red.), Vocies on participation. (1 udg., Vol. 1, s. 69-80). Kapitel 4.Cologne: Signals Consortium. 

33.   Hansen, O. H. (2015). Børns sproglige udvikling. In: I. Kornerup, & T. Næsby (red.), Kvalitet i dagtilbud : grundbog til dagtilbudspædagogik. (1. udg., s. 48-60). Kapitel 3.Frederikshavn: DAFOLO. (Den professionelle pædagog).
34.   Hansen, O. H. (2015). Følelsen af venskab. In: M. Øksnes, & A. Greve (red.), Barndom i barnehagen: vennskap. (s. 119-133). Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.
35.   Hansen, O. H. (2015). Udfordringer ved implementering af en sundhedsprofil i de pædagogiske rammer omkring det nul- treårige barn. In: Sundhedspædagogik og sundhedsfremme i dagtilbud og skole: praktisk guide til en helhedsorienteret indsats. (1. udg., s. 71-78). Kapitel 5.Frederikshavn: Dafolo.
36.   Hansen, O. H. (2015). Udvikling af mental sundhed gennem interaktioner mellem børn og omsorgsgivere In: Sundhedspædagogik og sundhedsfremme i dagtilbud og skole: praktisk guide til en helhedsorienteret indsats. (1. udg., s. 103-111). Kapitel 8. Frederikshavn: Dafolo.
37.   Hansen, O. H. (2014). Professionel kærlighed i dagtilbud: professionel kærlighed som grundlag for barnets mentale udvikling i dagtilbud. In: E. M. Bech (ed.), Professionel kærlighed: er der plads til ægte følelser i det professionelle forhold. (1. udg., s. 17-30). Frederikshavn: Dafolo.
38.   Jensen, A. S., Broström, S., & Hansen, O. H. (2013). Transition to school: Contemporary Danish Perspectives. In: K. Margetts, & A. Kienig (red.), International perspectives on transition to school: reconceptualising beliefs, policy and practice. (1. udg., s. 56-68). Kapitel 6.New York: Routledge Falmer. 

39.   Mellgren, E., Jensen, A. S., & Hansen, O. H. (2010). Early literacy learning in the perspective of the child: literacy stories. I H. Müller (red.), Transition from pre-school to school: emphasizing early literacy: comments and reflections by researchers from eight European countries. (s. 21-31). Cologne: EU-Agency, Regional Government of Cologne/Germany.
40.   Hansen, O. H., Kaschefi-Haude, I., Pramling Samuelsson, I., & Jensen, A. S. (2010). Introduction. I H. Müller (red.), Transition from pre-school to school: emphasizing early literacy: comments and reflections by researchers from eight European countries. (s. 9-15). S.l.: EU- Agency, Regional Government of Cologne/Germany.
 
Forskningsrapporter
 
41.   Hansen, O.H., Leer, J., Broström, S., Damgaard Warrer, S., Jensen, Tine Mark. (2018) Professionalisering og øget tværfaglighed i samarbejdet omkring mad og måltider i dagtilbud: afrapportering af aktionsforskningsprojektet. Emdrup: DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet.
42.   Hansen, O. H., Nordahl, T., Øyen Nordahl, S., Hansen, L. S., & Hansen, O. (2016). Dagtilbud - Læringsrapport 2015: Fredericia kommune. [Preschool – Learning report 2015 The municipality of Fredericia] Aalborg Universitetsforlag
43.   Hansen, O. H., Nordahl, T., Øyen Nordahl, S., Hansen, L. S., & Hansen, O. (2016). Dagtilbud - Læringsrapport 2015: Billund kommune. Aalborg Universitetsforlag
44.   Hansen, O. H., Nordahl, T., Øyen Nordahl, S., Hansen, L. S., & Hansen, O. (2016). Dagtilbud - Læringsrapport 2015: Nordfyns kommune. Aalborg Universitetsforlag
45.   Hansen, O. H., Nordahl, T., Øyen Nordahl, S., Hansen, L. S., & Hansen, O. (2016). Dagtilbud - Læringsrapport 2015: Svendborg kommune. Aalborg Universitetsforlag 

46.   Hansen, O. H., Nordahl, T., Øyen Nordahl, S., Hansen, L. S., & Hansen, O. (2016). Dagtilbud - Læringsrapport 2015: Hedensted kommune. Aalborg Universitetsforlag 

47.   Hansen, O. H., Nordahl, T., Øyen Nordahl, S., Hansen, L. S., & Hansen, O. (2016). Læringsrapport 2015 Uligheder og variationer - i dagtilbud: T1. Aalborg Universitetsforlag
48.   Broström, S., Jensen, T. M., Hansen, O. H., Jensen, A. S., & Svinth, L. (2015). Barnet i Centrum: evaluering. København: Barnet i Centrum, Aarhus Universitet.
49.   Hansen, O. H. (2014). Stressundersøgelse af de mindste børn i Danmark: en forskningsrapport. København: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet.
50.   Hansen, O. H. (2013). Dagplejen i Danmark: en forskningsrapport. København: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet.
51.   Egelund, N., Hansen, O. H., Csonka, A., Jørgensen, K., Davidsen, I., Sloth, L., & Joen Jacobsen, L. (2012). Baggrundsrapport fra Task Force om Fremtidens Dagtilbud. København: Ministeriet for Børn og Undervisning.
52.   Egelund, N., Hansen, O. H., Csonka, A., Jørgensen, K., Davidsen, I., Sloth, L., & Joen Jacobsen, L. (2012). Fremtidens dagtilbud: pejlemærker fra Task Force om fremtidens dagtilbud. København: Ministeriet for Børn og Undervisning.
53.   Egelund, N., Hansen, O. H., Csonka, A., Sloth, L., Jørgensen, K., Davidsen, I., & Joen Jacobsen, L. (2012). Inklusion og læring i praksis: fortællinger fra fremtidens dagtilbud. København: Ministeriet for Børn og Undervisning.
54.   Broström, S., Jensen, A. S., & Hansen, O. H. (2012). Undersøgelse af sprogpædagogik (early literacy) i børnehaven: en forskningsrapport. København: Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.2620.0728.
 
Proceedings
 
55.   Broström, S., Jensen, A. S., & Hansen, O. H. (2013). The Danish study : the early start: how to involve the preschool teachers. Abstract from EECERA 2013, Tallinn, Estland.
56.   Broström, S., Hansen, O. H., & Jensen, A. S. (2010). Embracing early literacy indicators: a socio-cultural story?. Paper presented at OMEP World Congress, Göteborg, Sverige.
57.   Hansen, O. H. (2010). Multi-disciplinary language construction for the 0-3 year child. Abstract from 20th EECERA annual conference, Birmingham, Storbritannien.
58.   Broström, S., Hansen, O. H., & Jensen, A. S. (2010). Early literacy indicators: a socio-cultural story?. Paper presented at EECERA 2010, Birmingham, Storbritannien.
 
 
Ikke peer reviewed publikationer
Tidsskriftsartikler
 
1.     Hansen, O. H. (2019). Hvad har vi gang i? hvad tænker vi på? 0 - 14, 70-74.
2.     Damgaard Warrer, S., & Hansen, O. H. (2016). Omsorgsfulle relasjoner er kilden til kvalitet. Barnehagefolk, (3), 66-72.
3.     Hansen, O. H. (2014). På tålt ophod. 0 - 14, (1/2014), 88-91.
4.     Hansen, O. H. (2012). Kjærlighet som kvalitet i barneehagetilbuddet for de mindste. Barnehagefolk, 28(4), 57-61.
5.     Hansen, O. H., & Broström, S. (2011). What does research tell us about services under threes: Ole Henrik Hansen reports on recent Nordic research on services for under threes. Children in Europe, (20), 15-18.
6.     Hansen, O. H., (2011) Pædagogisk kærlighed: Et begrebsligt ståsted for fremtidens vuggestuepædagogik- Gjallerhorn (14) s. 36.43
7.     Jensen, A. S., Broström, S., & Hansen, O. H. (2011). Sproghistorier: sprog- og skriftsprogstilegnelse i børnehave, SFO og børnehaveklasse. Skolestart, 41(2), 4-7.
8.     Jensen, A. S., Hansen, O. H., & Broström, S. (2010). Sproghistorier: En bro mellem skriftsprogstilegnelse i børnehave og indskoling? Viden om Laesning, (8), 21-25.
9.     Hansen, O. H. (2010). Det postmoderne barn: Pædagoger som hjernens gartnere. PPR, (2), 50-55.
10.   Hansen, O. H. (2010). Hvor dumme er pædagoger egentlig? PPR, (2), 72-75.
11.   Hansen, O. H. (2009). Social(de)konstruktivisme. Tidsskrift for Socialpædagogik, 12(1), 53-60.
12.   Hansen, O. H. (2007). Socialpædagogik: fællesskabets pædagogik. Tidsskrift for Socialpædagogik, (20), 37-42.
 
Bogkapitler
 
13.   Hansen, O. H. (2014). Vuggestuer for alle børn. In: L. Qvortrup (ed.), Inklusionens historie og aktualitet: festskrift til en ildsjæl - Ole Hansen. (1. udg., s. 175-191). Frederikshavn: Dafolo.
14.   Hansen, O.H. (2014). Didaktik i dagtilbud. I: Pædagogens grundfaglighed: Grundbog til pædagoguddannelsen. (1. udg., s. 209-226) Kapitel 4. Frederikshavn: DAFOLO.
15.   Hansen, O. H. (2014). Inklusion i vuggestuen. In: T. Ritchie (red.), De mange veje mod inklusion: metoder og tilgange i pædagogers praksis. (1. udg., s. 268-285). Værløse: Billesøe og Baltzer. 

16.   Hansen, O. H. (2013). Vuggestue. In: T. Ankerstjerne, & S. Broström (ed.), Håndbog til pædagoguddannelsen: ti perspektiver på pædagogik. (1. udg., s. 604-618). Kapitel 10.1.København: Hans Reitzel.
17.   Hansen, O. H. (2013). Forord. In: Er der nogen hjemme?: En antologi om hjemmepasning. [Anyone home? an anthology about home minding] (1. udg., s. 7-10). København: Brumbas.
Proceedings
 
18.   Hansen, O. H. (2013). Le curriculum danois: un moyen d'assurer la qualité et le bien-être. I B. Galtier (red.), Bien-être des jeunes enfants dans l'accueil et l'education en France et ailleurs: actes du colloque, 10 et 11 octobre 2011 . (s. 49-51). Paris: DREES. (Collection études et statistiques).
19.   Hansen, O. H., (2011) Language acquisition in the Danish Crèche – a Danish Perspective. Paper presented for the Norwegian Ministry of Education and Research. Oslo, Norway.
20.   Hansen, O. H. (2010). Usage based language acquisition in the Danish crèche. I OMEP, August 11-13, 2010, Göteborg, Sweden: abstracts. (s. 59


Forskningsinteresser

Ulighedsproducerende elementer i pædagogisk arbejde

Kvalitet i pædagogisk arbejde

Omsorgsrelationer 

Forældresamarbejde

Læring og læringsmiljøer

Overgangspædagogik og mikroovergange

Interaktionsmønstre mellem voksne/barn og barn/barn

Inklusions- og eksklusionsprocesser

Værdier i pædagogisk arbejde (demokrati, omsorg og opdragelse)

Læringsledelse

Epigenetik

Undervisning

Master i Barnevern

Master i barnevern skal kvalifisere kandidater til å imøtekomme kompetansebehov i et kompleks barnevernsfelt. Studiet motiverer til forsknings- og utviklingsarbeid og kandidaten får mulighet til fordypning i faglige problemstillinger og utfordringer i praksisfeltet. Studiet kvalifiserer også til faglige lederstillinger og til opptak på PhD-program.