Dummy personkort bilde

Melchior, Arne

Førsteamanuensis Norges fiskerihøgskole
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

 • Melchior, Arne; Nilssen, Frode. Sjømatnæringen og Europa: EU-medlemskap, EØS eller NOREXIT?. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215040073.s 13 - 42.

 • Melchior, Arne. Norges handelsforhandlinger med EU gjennom 50 år: Sakskoblinger og forhandlingsmakt. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215040073.s 43 - 82.s doi: 10.18261/9788215040080-2020-03.

 • Melchior, Arne. Fra «fiskebrevet» til EØS: Betydningen av toll for norsk sjømateksport til EU. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215040073.s 180 - 212.s doi: 10.18261/9788215040080-2020-07.

 • Melchior, Arne. Russia in world trade: Between globalism and regionalism. (Fulltekst: https://rujec.org/article/49345/list/8/ Russian Journal of Economics (RuJE) 2019; Volum 5 (4). ISSN 2618-7213.s 354 - 384.s doi: 10.32609/j.ruje.5.49345.

 • Maiti, Dibyendu; Castellacci, Fulvio; Melchior, Arne. Introduction: Digitalisation and Development: Issues for India and Beyond. (Fulltekst: https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-981-13-9996-1 Springer Nature 2019 ISBN 978-981-13-9996-1.s 3 - 29.s doi: 10.1007/978-981-13-9996-1.

 • Melchior, Arne. Post-Soviet Trade, Russia's Far East and the Shift to Asia. Palgrave Macmillan 2015 ISBN 978-1-137-48958-6.s 61 - 96.s doi: 10.1057/9781137489593.0010.

 • Melchior, Arne. Handelspolitikken for tekstilvarer 1977-86. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02605-3.s 205 - 230.

 • Melchior, Arne. Interessekonflikter i norsk handelspolitikk. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02605-3.s 15 - 34.

 • Melchior, Arne; Sverdrup, Ulf. Introduksjon. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02605-3.s 11 - 14.

 • Melchior, Arne; Sverdrup, Ulf. EU som handelspolitisk aktør. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02605-3.s 59 - 85.

 • Melchior, Arne. Internasjonale handelsavtaler 2015 : trender og utfordringer. (Fulltekst: http://www.magma.no/internasjonale-handelsavtaler-2015 Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2015; Volum 18 (5). ISSN 1500-0788.s 30 - 43.

 • Melchior, Arne. International trade, trade costs and middlemen: a New look at miror data. Journal of Social and Economic Development 2013; Volum 15. ISSN 0972-5792.

 • Melchior, Arne. East-West Integration: A Geographical Economics Approach. Springer 2011 ISBN 978-3-642-21092-1.s 23 - 44.s doi: 10.1007/978-3-642-21093-8_2.

 • Melchior, Arne. India, Kina og Øst-Asia: Hvor sterke er vindene fra øst?. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier 2011; Volum 69 (3). ISSN 0020-577X.s 517 - 525.

 • Melchior, Arne. Globalisation and the provinces of China: the role of domestic versus international integration. Journal of Chinese Economic and Business Studies 2010; Volum 8 (3). ISSN 1476-5284.s 227 - 252.s doi: 10.1080/14765284.2010.493639.

 • Melchior, Arne; Nilssen, Frode. Sjømatnæringen og Europa: EØS og alternativene. (Fulltekst: https://doi.org/10.18261/9788215040080-2020 Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215040073.s 180 - 212.s doi: 10.18261/9788215040080-2020-07.

 • Maiti, Dibyendu; Castellacci, Fulvio; Melchior, Arne. Digitalisation and Development: Issues for India and Beyond. Springer Nature 2019 ISBN 978-981-13-9996-1.s 3 - 29.s doi: 10.1007/978-981-13-9996-1.

 • Melchior, Arne. Free Trade Agreements and Globalisation. In the Shadow of Brexit and Trump.. (Fulltekst: https://www.palgrave.com/us/book/9783319928333 Palgrave Macmillan 2018 ISBN 978-3-319-92833-3.

 • Melchior, Arne. Free Trade Agreements and Globalisation. In the Shadow of Brexit and Trump. (E-book). (Fulltekst: https://doi.org/10.1007/978-3-319-92834-0 Palgrave Macmillan 2018 ISBN 978-3-319-92834-0.

 • Melchior, Arne; Sverdrup, Ulf. Interessekonflikter i norsk handelspolitikk / Arne Melchior og Ulf Sverdrup (redaktører). Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02605-3.s 35 - 58.

 • Bingen, Jon; Melchior, Arne. Flerhastighets-Europa - konsekvenser for Norge. 1997 ISBN 8291165122.

 • Melchior, Arne. Global handel og medisinsk beredskap i lys av Covid-19. (Prosjekt: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dep/smk/pressemeldinger/2020/regjeringen-oppnevner-koronakommisjon/koronakommisjonens-mandat/id2699477/) 2021; Volum 2021 (4). ISSN 1894-650X.

 • Bennett, Ben; Rich, Karl M.; Melchior, Arne. Can trade preferences stimulate sectoral development? The case of Namibian and Botswanan beef exports to Norway. (Sammendrag: https://www.nupi.no/nupi/Publikasjoner/CRIStin-Pub/Can-trade-preferences-stimulate-sectoral-development-The-case-of-Namibian-and-Botswanan-beef-exports-to-Norway) (Prosjekt: https://www.nupi.no/nupi/Publikasjoner/CRIStin-Pub/Can-trade-preferences-stimulate-sectoral-development-The-case-of-Namibian-and-Botswanan-beef-exports-to-Norway) 2020; Volum 2020 (1/2020).

 • Melchior, Arne. Handelen med medisinske varer og Covid-19. 2020; Volum 2020 (6).

 • Kowalski, Przemyslaw; Melchior, Arne. State-owned Enterprises and the Trade Wars. 2019 (6/2019).

 • Ringstad, Birgitte; Melchior, Arne. Norwegian exports in global value chains. (Fulltekst: http://hdl.handle.net/11250/2590472 2018; Volum 2018 (9). ISSN 1894-650X.

 • Sverdrup, Ulf; Haugevik, Kristin M.; Melchior, Arne; Rieker, Pernille. Mini-seminar om Brexit. Stortingets EFTA/EØS-delegasjon 2017-01-11 - 2017.

 • Melchior, Arne. Handelspolitikken under Trump. 2017.

 • Melchior, Arne. Introduksjon til bruk av speildata i analyse av internasjonal handel. Avdelingsseminar Nærings- og fiskeridepartementet 2016-03-08 - 2016-03-08 2016.

 • Melchior, Arne; Alvik, Ivar; Bekkedal, Tarjei; Mittenzwei, Klaus; Pettersen, Ivar; Grünfeld, Leo A.; Theie, Marcus Gjems; Felbermayr, Gabriel; Veggeland, Frode; Medin, Hege. TTIP and Norway: Impact and trade policy options. 2016.

 • Melchior, Arne. Food Price Differences Across Indian States: Patterns and Determinants. 2016 (869).

 • Melchior, Arne. TTIP and third countries: The role of trade policy spillovers. 2016 (871).

 • Melchior, Arne. Food Price Differences Across Indian States. Workshop on Food Security in India: The Interactions of Climate Change, Economics, Politics & Trade 2016-10-04 - 2016-10-04 2016.

 • Melchior, Arne. TTIP og Norge: Virkninger og handlingsvalg. Seminar med offentliggjøring og overrekkelse av rapport "TTIP og Norge: Virkninger og handlingsvalg" til næringsminister Monica Mæland 2016-11-02 - 2016-11-02 2016.

 • Melchior, Arne; Alvik, Ivar; Bekkedal, Tarjei; Medin, Hege; Grünfeld, Leo A.; Gjems Theie, Marcus; Mittenzwei, Klaus; Pettersen, Ivar; Veggeland, Frode; Felbermayr, Gabriel. TTIP og Norge: Virkninger og handlingsvalg. 2016; Volum 2016 (8). ISSN 1894-650X.

 • Melchior, Arne. Geopolitics and trade integration – where does Russia go. NRCC network meeting 2016-09-06 - 2016-09-06 2016.

 • Melchior, Arne. Russia’s Trade Integration: An Economic Geography Perspective. HSE XVII April International Academic Conference on Economic and Social Development 2016-04-19 - 2016-04-22 2016.

 • Melchior, Arne. Commodities in a World Trade Model with Differentiated Manufactured Goods. TIGER project workshop 2016-04-22 - 2016-04-22 2016.

 • Melchior, Arne. Food prices in India: Inter-state price variation and domestic trade. International workshop: Food security: The interactions of climate change, economics, politics and trade 2016-01-19 - 2016-01-19 2016.

 • Melchior, Arne. Brexit og norsk fiskerinæring: Handelspolitiske implikasjoner. Norsk fiskerinæring og Brexit 2016-08-18 - 2016-08-18 2016.

 • Melchior, Arne. On the economic impact of TTIP for third countries.. Interdiciplinary Conference on the Transatlantic Trade and Investment Partnership 2016-03-14 - 2016-03-15 2016.

 • Medin, Hege; Melchior, Arne. Uforståelig påstand. (Fulltekst: https://www.dn.no/handel/debatt/okonomi/uforstaelig-pastand/1-1-5302139 Dagens næringsliv 2015. ISSN 0803-9372.s 39 - 39.

 • Medin, Hege; Melchior, Arne. From trade barriers to trade facilitators: On the heterogeneous impact of food standards on international trade. Non-tariff barriers, food safety and international trade. Second workshop. 2015-10-28 - 2015-10-29 2015.

 • Medin, Hege; Melchior, Arne. Trade barriers or trade facilitators? On the heterogeneous impact of food standards in international trade.. ‘Non-tariff barriers, food safety and international food trade’ final conference 2015-02-26 - 2015-02-27 2015.

 • Melchior, Arne. The EU as a trade policy actor. Developments in the EU and impacts for Norway 2015-11-04 - 2015-11-04 2015.

 • Medin, Hege; Melchior, Arne. Trade barriers or trade facilitators? On the heterogeneous impact of food standards in international trade. 2015; Volum 2015 (855).

 • Melchior, Arne. The World Trade Organization enlargement, tariffs and world seafood trade.. (Fulltekst: http://www.fao.org/3/a-i4473e.pdf (Prosjekt: http://www.nupi.no/Om-NUPI/Prosjekter-sentre-og-programmer/Non-tariff-barriers-food-safety-and-international-food-trade) Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 2015 ISBN 978-92-5-108737-4.

 • Medin, Hege; Melchior, Arne. Økonomiske virkninger av en frihandelsavtale mellom EU og USA. 2014; Volum 2014 (6). ISSN 1894-650X.

 • Medin, Hege; Melchior, Arne. Hvem er gått ut på dato. (Fulltekst: https://www.dn.no/handel/debatt/usa/eu/hvem-er-gatt-ut-pa-dato/1-1-5274259 Dagens næringsliv 2014. ISSN 0803-9372.

 • Melchior, Arne. Inter-state trade in India: Research issues. Partners Meeting on Food Security in India: The Interaction of Climate Change, Economic Politics and Trade (FOODSEC) 2014-03-10 - 2014-03-10 2014.

 • Melchior, Arne. Who needs Special and Differential Treatment?. International Trade Forum 2014; Volum 2014 (2). ISSN 0020-8957.s 10 - 11.

 • Maurseth, Per Botolf; Medin, Hege; Melchior, Arne. TTIP - Economic Consequences and Possibilities for Third Countries: the Case of Norway. 2014; Volum 2014 (12).

 • Hermansen, Olav; Johansen, Stian Øby; Maurseth, Per Botolf; Medin, Hege; Melchior, Arne; Olsen, Terje G.; Sverdrup, Ulf; Theie, Marcus Gjems. Transatlantisk frihandel og Norge. (Fulltekst: https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig5obKpJrMAhWEPZoKHXozB9gQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.nho.no%2Fsiteassets%2Fnhos-filer-og-bilder%2Ffiler-og-d 2014; Volum 2014 (7). ISSN 1894-650X.

 • Melchior, Arne. Regional development in India: the role of intra-national vs. international trade. FOODSEC Inception Seminar 2013-06-13 - 2013-06-13 2013.

 • Medin, Hege; Balsvik, Ragnhild; Melchior, Arne. Sunk export costs. How they influence firms’ export decisions and international trade. 2013.

 • Melchior, Arne; Lind, Jo Thori; Lie, Christine Mee. Norway, Asia and the Global Value Chains. Asia’s Growth and Norway’s Economic Links to Asia.. 2013; Volum 2013 (04.03.14) ISBN 978-82-7002-336-3.

 • Eriksen, Stein Sundstøl; Lodgaard, Sverre; Melchior, Arne; Rich, Karl; Rowe, Elana Wilson; Sending, Ole Jacob. BRICS, Energy and the New World Order. 2012 (28.08.12) ISBN 978-82-7002-328-8.

 • Melchior, Arne; Rich, Karl; Perry, Brian D.. A case study of Norway’s beef trade from developing countries. 2012; Volum 2012 (796).

 • Melchior, Arne. World Trade 1970-2010: Globalisation, Regionalisation and Reallocation. 2012; Volum 2012 (805).

 • Melchior, Arne; Perry, Brian; Rich, Karl. Norsk handel med de fattigste – mellom profitt og utviklingspolitikk. 2012 (15.03.12) ISBN 978-82-7002-318-9.

 • Melchior, Arne. Globalisation, Domestic Market Integration, and the Regional Disparities of India. 2011; Volum 2011 (780).

 • Melchior, Arne; Johnsen, Åshild Auglænd. Forhandlingsrunden i WTO. Tollreduksjoner for norsk sjømateksport. 2011 (24.05.11) ISBN 978-82-7002-307-3.

 • Melchior, Arne; Stevens, Christopher; Johnsen, Åshild Auglænd. Services and Development : The Scope for Special and differential Treatment in the GATS / Arne Melchior with contributions by Christopher Stevens and Åshild Johnsen. Report commissioned by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs. 2010; Volum 2015 (20.05.10) ISBN 978-82-7002-279-3.

 • Melchior, Arne; Stevens, Christopher; Johnsen, Åshild Auglænd. Services and Development - The Scope for Special and Differential Treatment in the GATS. 2010; Volum 2010 (20.05.10) ISBN 978-82-7002-279-3.

 • Melchior, Arne. East-West Integration and the Economic Geography of Europe. 2008; Volum 2008 (750).

 • Melchior, Arne. Regional Inequality and Convergence in Europe, 1995–2005. 2008; Volum 2008 (748).

 • Melchior, Arne. European Integration and Domestic Regions: A Numerical Simulation Analysis. 2008; Volum 2008 (749).

 • Melchior, Arne. Aid for Trade and the Post-Washington Confusion. 2007; Volum 2007 (715) ISBN 82-7002-154-7.

 • Melchior, Arne. WTO eller EU-medlemskap? Norsk fi skerinæring og EUs handelsregime. 2007; Volum 2007 (Mai) ISBN 978-82-7002-161-1.

 • Melchior, Arne. WTO-forhandlingene om markedsadgang for industrivarer og fisk (NAMA). 2006 (698) ISBN 82 7002 125 3.

 • Melchior, Arne. Trade policy differentiation between developing countries under GSP schemes. 2005; Volum 2005 (685).

 • Melchior, Arne. The Norwegian import regime for agriculture. 2005 (684).

 • Melchior, Arne. GSP in the "spaghetti bowl" of trade preferences. 2005 (683).

 • Melchior, Arne. The future of Norway’s GSP system. 2005; Volum 2005 (680b).

 • Melchior, Arne. Norges tollpreferanser for import fra u-land. 2005; Volum 2005 (680a).

 • Melchior, Arne. EFTAs frihandelsavtaler: Betydning for Norge. 2004 (658).

 • Melchior, Arne. North-South Trade and Wages with Complete Specialisation : Modifying the Stolper-Samuelson Relationship. 2004 (666).

 • Melchior, Arne. A Global Race for Free Trade Agreements : From the Most to the Least Favored Nation Treatment?. 2003 (653).

 • Medin, Hege; Melchior, Arne. Learning, Networks and Sunk Costs in International trade: Evidence form Norwegian Seafood Exports. 2002; Volum 2002 (272) ISBN 82-7002-182-2. ISSN 0804-7235.

 • Melchior, Arne. Industrial heterogeneity of the ICT industry : An exploratory survey on Norwegian firms. 2002 (641).

 • Melchior, Arne. Rammevilkår for norsk fiskeeksport. 2002 (640).

 • Melchior, Arne. EUs utvidelse og handelsvilkårene for norsk fiskeeksport. 2002 (639).

 • Melchior, Arne. Sunk costs in the exporting activity: Implications for international trade and specialisation. 2002 (634).

 • Melchior, Arne. Globalisation and industrial location: The impact of trade policy when geography matters. 2000 (608).

 • Melchior, Arne. Global handel og medisinsk beredskap i lys av Covid-19. (Prosjekt: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dep/smk/pressemeldinger/2020/regjeringen-oppnevner-koronakommisjon/koronakommisjonens-mandat/id2699477/) 2021; Volum 2021 (4). ISSN 1894-650X.

 • Bennett, Ben; Rich, Karl M.; Melchior, Arne. Can trade preferences stimulate sectoral development? The case of Namibian and Botswanan beef exports to Norway. (Sammendrag: https://www.nupi.no/nupi/Publikasjoner/CRIStin-Pub/Can-trade-preferences-stimulate-sectoral-development-The-case-of-Namibian-and-Botswanan-beef-exports-to-Norway) (Prosjekt: https://www.nupi.no/nupi/Publikasjoner/CRIStin-Pub/Can-trade-preferences-stimulate-sectoral-development-The-case-of-Namibian-and-Botswanan-beef-exports-to-Norway) 2020; Volum 2020 (1/2020).

 • Melchior, Arne. Handelen med medisinske varer og Covid-19. 2020; Volum 2020 (6).

 • Kowalski, Przemyslaw; Melchior, Arne. State-owned Enterprises and the Trade Wars. 2019 (6/2019).

 • Ringstad, Birgitte; Melchior, Arne. Norwegian exports in global value chains. (Fulltekst: http://hdl.handle.net/11250/2590472 2018; Volum 2018 (9). ISSN 1894-650X.

 • Sverdrup, Ulf; Haugevik, Kristin M.; Melchior, Arne; Rieker, Pernille. Mini-seminar om Brexit. Stortingets EFTA/EØS-delegasjon 2017-01-11 - 2017.

 • Melchior, Arne. Handelspolitikken under Trump. 2017.

 • Melchior, Arne. Introduksjon til bruk av speildata i analyse av internasjonal handel. Avdelingsseminar Nærings- og fiskeridepartementet 2016-03-08 - 2016-03-08 2016.

 • Melchior, Arne; Alvik, Ivar; Bekkedal, Tarjei; Mittenzwei, Klaus; Pettersen, Ivar; Grünfeld, Leo A.; Theie, Marcus Gjems; Felbermayr, Gabriel; Veggeland, Frode; Medin, Hege. TTIP and Norway: Impact and trade policy options. 2016.

 • Melchior, Arne. Food Price Differences Across Indian States: Patterns and Determinants. 2016 (869).

 • Melchior, Arne. TTIP and third countries: The role of trade policy spillovers. 2016 (871).

 • Melchior, Arne. Food Price Differences Across Indian States. Workshop on Food Security in India: The Interactions of Climate Change, Economics, Politics & Trade 2016-10-04 - 2016-10-04 2016.

 • Melchior, Arne. TTIP og Norge: Virkninger og handlingsvalg. Seminar med offentliggjøring og overrekkelse av rapport "TTIP og Norge: Virkninger og handlingsvalg" til næringsminister Monica Mæland 2016-11-02 - 2016-11-02 2016.

 • Melchior, Arne; Alvik, Ivar; Bekkedal, Tarjei; Medin, Hege; Grünfeld, Leo A.; Gjems Theie, Marcus; Mittenzwei, Klaus; Pettersen, Ivar; Veggeland, Frode; Felbermayr, Gabriel. TTIP og Norge: Virkninger og handlingsvalg. 2016; Volum 2016 (8). ISSN 1894-650X.

 • Melchior, Arne. Geopolitics and trade integration – where does Russia go. NRCC network meeting 2016-09-06 - 2016-09-06 2016.

 • Melchior, Arne. Russia’s Trade Integration: An Economic Geography Perspective. HSE XVII April International Academic Conference on Economic and Social Development 2016-04-19 - 2016-04-22 2016.

 • Melchior, Arne. Commodities in a World Trade Model with Differentiated Manufactured Goods. TIGER project workshop 2016-04-22 - 2016-04-22 2016.

 • Melchior, Arne. Food prices in India: Inter-state price variation and domestic trade. International workshop: Food security: The interactions of climate change, economics, politics and trade 2016-01-19 - 2016-01-19 2016.

 • Melchior, Arne. Brexit og norsk fiskerinæring: Handelspolitiske implikasjoner. Norsk fiskerinæring og Brexit 2016-08-18 - 2016-08-18 2016.

 • Melchior, Arne. On the economic impact of TTIP for third countries.. Interdiciplinary Conference on the Transatlantic Trade and Investment Partnership 2016-03-14 - 2016-03-15 2016.

 • Medin, Hege; Melchior, Arne. Uforståelig påstand. (Fulltekst: https://www.dn.no/handel/debatt/okonomi/uforstaelig-pastand/1-1-5302139 Dagens næringsliv 2015. ISSN 0803-9372.s 39 - 39.

 • Medin, Hege; Melchior, Arne. From trade barriers to trade facilitators: On the heterogeneous impact of food standards on international trade. Non-tariff barriers, food safety and international trade. Second workshop. 2015-10-28 - 2015-10-29 2015.

 • Medin, Hege; Melchior, Arne. Trade barriers or trade facilitators? On the heterogeneous impact of food standards in international trade.. ‘Non-tariff barriers, food safety and international food trade’ final conference 2015-02-26 - 2015-02-27 2015.

 • Melchior, Arne. The EU as a trade policy actor. Developments in the EU and impacts for Norway 2015-11-04 - 2015-11-04 2015.

 • Medin, Hege; Melchior, Arne. Trade barriers or trade facilitators? On the heterogeneous impact of food standards in international trade. 2015; Volum 2015 (855).

 • Melchior, Arne. The World Trade Organization enlargement, tariffs and world seafood trade.. (Fulltekst: http://www.fao.org/3/a-i4473e.pdf (Prosjekt: http://www.nupi.no/Om-NUPI/Prosjekter-sentre-og-programmer/Non-tariff-barriers-food-safety-and-international-food-trade) Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 2015 ISBN 978-92-5-108737-4.

 • Medin, Hege; Melchior, Arne. Økonomiske virkninger av en frihandelsavtale mellom EU og USA. 2014; Volum 2014 (6). ISSN 1894-650X.

 • Medin, Hege; Melchior, Arne. Hvem er gått ut på dato. (Fulltekst: https://www.dn.no/handel/debatt/usa/eu/hvem-er-gatt-ut-pa-dato/1-1-5274259 Dagens næringsliv 2014. ISSN 0803-9372.

 • Melchior, Arne. Inter-state trade in India: Research issues. Partners Meeting on Food Security in India: The Interaction of Climate Change, Economic Politics and Trade (FOODSEC) 2014-03-10 - 2014-03-10 2014.

 • Melchior, Arne. Who needs Special and Differential Treatment?. International Trade Forum 2014; Volum 2014 (2). ISSN 0020-8957.s 10 - 11.

 • Maurseth, Per Botolf; Medin, Hege; Melchior, Arne. TTIP - Economic Consequences and Possibilities for Third Countries: the Case of Norway. 2014; Volum 2014 (12).

 • Hermansen, Olav; Johansen, Stian Øby; Maurseth, Per Botolf; Medin, Hege; Melchior, Arne; Olsen, Terje G.; Sverdrup, Ulf; Theie, Marcus Gjems. Transatlantisk frihandel og Norge. (Fulltekst: https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig5obKpJrMAhWEPZoKHXozB9gQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.nho.no%2Fsiteassets%2Fnhos-filer-og-bilder%2Ffiler-og-d 2014; Volum 2014 (7). ISSN 1894-650X.

 • Melchior, Arne. Regional development in India: the role of intra-national vs. international trade. FOODSEC Inception Seminar 2013-06-13 - 2013-06-13 2013.

 • Medin, Hege; Balsvik, Ragnhild; Melchior, Arne. Sunk export costs. How they influence firms’ export decisions and international trade. 2013.

 • Melchior, Arne; Lind, Jo Thori; Lie, Christine Mee. Norway, Asia and the Global Value Chains. Asia’s Growth and Norway’s Economic Links to Asia.. 2013; Volum 2013 (04.03.14) ISBN 978-82-7002-336-3.

 • Eriksen, Stein Sundstøl; Lodgaard, Sverre; Melchior, Arne; Rich, Karl; Rowe, Elana Wilson; Sending, Ole Jacob. BRICS, Energy and the New World Order. 2012 (28.08.12) ISBN 978-82-7002-328-8.

 • Melchior, Arne; Rich, Karl; Perry, Brian D.. A case study of Norway’s beef trade from developing countries. 2012; Volum 2012 (796).

 • Melchior, Arne. World Trade 1970-2010: Globalisation, Regionalisation and Reallocation. 2012; Volum 2012 (805).

 • Melchior, Arne; Perry, Brian; Rich, Karl. Norsk handel med de fattigste – mellom profitt og utviklingspolitikk. 2012 (15.03.12) ISBN 978-82-7002-318-9.

 • Melchior, Arne. Globalisation, Domestic Market Integration, and the Regional Disparities of India. 2011; Volum 2011 (780).

 • Melchior, Arne; Johnsen, Åshild Auglænd. Forhandlingsrunden i WTO. Tollreduksjoner for norsk sjømateksport. 2011 (24.05.11) ISBN 978-82-7002-307-3.

 • Melchior, Arne; Stevens, Christopher; Johnsen, Åshild Auglænd. Services and Development : The Scope for Special and differential Treatment in the GATS / Arne Melchior with contributions by Christopher Stevens and Åshild Johnsen. Report commissioned by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs. 2010; Volum 2015 (20.05.10) ISBN 978-82-7002-279-3.

 • Melchior, Arne; Stevens, Christopher; Johnsen, Åshild Auglænd. Services and Development - The Scope for Special and Differential Treatment in the GATS. 2010; Volum 2010 (20.05.10) ISBN 978-82-7002-279-3.

 • Melchior, Arne. East-West Integration and the Economic Geography of Europe. 2008; Volum 2008 (750).

 • Melchior, Arne. Regional Inequality and Convergence in Europe, 1995–2005. 2008; Volum 2008 (748).

 • Melchior, Arne. European Integration and Domestic Regions: A Numerical Simulation Analysis. 2008; Volum 2008 (749).

 • Melchior, Arne. Aid for Trade and the Post-Washington Confusion. 2007; Volum 2007 (715) ISBN 82-7002-154-7.

 • Melchior, Arne. WTO eller EU-medlemskap? Norsk fi skerinæring og EUs handelsregime. 2007; Volum 2007 (Mai) ISBN 978-82-7002-161-1.

 • Melchior, Arne. WTO-forhandlingene om markedsadgang for industrivarer og fisk (NAMA). 2006 (698) ISBN 82 7002 125 3.

 • Melchior, Arne. Trade policy differentiation between developing countries under GSP schemes. 2005; Volum 2005 (685).

 • Melchior, Arne. The Norwegian import regime for agriculture. 2005 (684).

 • Melchior, Arne. GSP in the "spaghetti bowl" of trade preferences. 2005 (683).

 • Melchior, Arne. The future of Norway’s GSP system. 2005; Volum 2005 (680b).

 • Melchior, Arne. Norges tollpreferanser for import fra u-land. 2005; Volum 2005 (680a).

 • Melchior, Arne. EFTAs frihandelsavtaler: Betydning for Norge. 2004 (658).

 • Melchior, Arne. North-South Trade and Wages with Complete Specialisation : Modifying the Stolper-Samuelson Relationship. 2004 (666).

 • Melchior, Arne. A Global Race for Free Trade Agreements : From the Most to the Least Favored Nation Treatment?. 2003 (653).

 • Medin, Hege; Melchior, Arne. Learning, Networks and Sunk Costs in International trade: Evidence form Norwegian Seafood Exports. 2002; Volum 2002 (272) ISBN 82-7002-182-2. ISSN 0804-7235.

 • Melchior, Arne. Industrial heterogeneity of the ICT industry : An exploratory survey on Norwegian firms. 2002 (641).

 • Melchior, Arne. Rammevilkår for norsk fiskeeksport. 2002 (640).

 • Melchior, Arne. EUs utvidelse og handelsvilkårene for norsk fiskeeksport. 2002 (639).

 • Melchior, Arne. Sunk costs in the exporting activity: Implications for international trade and specialisation. 2002 (634).

 • Melchior, Arne. Globalisation and industrial location: The impact of trade policy when geography matters. 2000 (608).

 • [Loading...]