Personkort bilde

Berg, Caroline

Førstekonsulent - Profesjonsstudiet i psykologi (1.-3. studieår) Institutt for psykologi
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

  • Studieveileder med ansvar for 1.-3. studieår Profesjonsstudiet i psykologi
  • Undervisningsplanlegging
  • Eksamen
  • Koordinering av eldrepraksis og barnehagepraksis
  • Administrativt ansvar for mentorordningen på profesjonsforberedende emner
  • Generell saksbehandling 

[Loading...]