Linn Nilsen


Stipendiat

Stillingsbeskrivelse

PhD stipendiat tilknyttet forskningsgruppen Kroniske Sykdommers Epidemiologi. Mitt PhD-prosjekt har tittelen "Atrieflimmer i Tromsøundersøkelsen. Hypotetiske sammensatte intervensjoner, sosial ulikhet og sammenheng med hjerteinfarkt."


 • Linn Nilsen, Laila Arnesdatter Hopstock, Sameline Grimsgaard, Monica Hauger Carlsen, Marie Wasmuth Lundblad :
  Intake of Vegetables, Fruits and Berries and Compliance to “Five-a-Day” in a General Norwegian Population—The Tromsø Study 2015–2016
  Nutrients 2021 ARKIV / DOI
 • Linn Nilsen, Laila Arnesdatter Hopstock, Guri Skeie, Sameline Grimsgaard, Marie Wasmuth Lundblad :
  The Educational Gradient in Intake of Energy and Macronutrients in the General Adult and Elderly Population: The Tromsø Study 2015–2016
  Nutrients 2021 ARKIV / DOI
 • Linn Nilsen :
  Hypothetical interventions and risk of atrial fibrillation in a general population of adults - Application of parametric g-formula to the Tromsø Study
  2022
 • Linn Nilsen, Tom Wilsgaard :
  Hypothetical interventions and risk of atrial fibrillation in a general population of adults - Application of parametric g-formula to the Tromsø Study
  2022

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Epidemiologi, Ernæring, Folkehelse, Biostatistikk, Kardiovaskulær Epidemiologi, Sosiale Ulikheter