Bilde av Pedersen, Gustav Jørgen
Bilde av Pedersen, Gustav Jørgen
Institutt for språk og kultur gustav.j.pedersen@uit.no Tromsø

Pedersen, Gustav Jørgen • Gustav Jørgen Pedersen :
  Mot estetikkens overvinnelse: Heidegger og von Hantelmann
  Universitetsforlaget 2021
 • Gustav Jørgen Pedersen :
  Empathy and Aesthetics: Edvard Munch and the Paradox of Pictorial Thinking
  Kunst og kultur 22. november 2018 DOI
 • Ragnhild Tronstad, Jørn Ståle Stenslie, Gustav Jørgen Pedersen :
  Digital Arts for Young Audiences?
  2018 FULLTEKST
 • Gustav Jørgen Pedersen :
  Hva betyr det at Martin Heidegger er Vestens største tenker i det 20. århundret? Kunstens gåte etter Überlegungen
  Dreyer Forlag A/S 2019
 • Gustav Jørgen Pedersen :
  Munch og dødens filosofi
  Klassekampen 12. september 2017
 • Gustav Jørgen Pedersen :
  On the Pictorial Thinking of Death: A Study in Martin Heidegger's Unthought Art History of Being Regarding Edvard Munch's The Sick Child and Metabolism
  2017 ARKIV
 • Gustav Jørgen Pedersen :
  Empathy and Aesthetics: Munch's Paradoxes
  2017
 • Runa Kvalsund, Gustav Jørgen Pedersen :
  Edvard Munch og filosofien om døden
  15. juli 2017
 • Gustav Jørgen Pedersen :
  Syndefallet og dødens fødsel: Noen betraktninger om E. Munchs Stoffveksling
  2017
 • Dag Eivind Undheim Larsen, Gustav Jørgen Pedersen :
  Når maleriet filosoferer
  23. juni 2017
 • Gustav Jørgen Pedersen :
  Presentasjon og paneldiskusjon med Prof. Sianne Ngai (Princeton University)
  2016
 • Gustav Jørgen Pedersen :
  The Metaphysics of Surface and the Surface of Metaphysics
  2015
 • Gustav Jørgen Pedersen :
  Heidegger, Pictorial Thought and Playful Metaphors
  2015
 • Gustav Jørgen Pedersen :
  William Ritter: Edvard Munch
  Kunst og kultur 2015
 • Gustav Jørgen Pedersen :
  Painting, Thought and Vision
  2014
 • Gustav Jørgen Pedersen :
  Introduction Lecture
  2014
 • Gustav Jørgen Pedersen :
  Tracing Ontological Positions in the Munch Literature
  2014
 • Gustav Jørgen Pedersen :
  On chapter 4 “The Intertwining – The Chiasm”
  2014
 • Gustav Jørgen Pedersen :
  The Aesthetic Perception of Pictorial Space and the Spatializing of Edvard Munch’s Madonna
  2014
 • Gustav Jørgen Pedersen :
  Aesthetics and Empathy: On the Reading of Gestures
  2013

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →