Bilde av Eriksen, Thor Eirik
Bilde av Eriksen, Thor Eirik
Arbeidshelse, forskningsgruppe thor.e.eriksen@uit.no 91838323 Her finner du meg

Thor Eirik Eriksen


Førsteamanuensis II, Institutt for Samfunnsmedisin, UiT Norges Arktiske Universitet/ Spes.rådgiver, forsker ved Arbeids-og miljømedisinsk avdeling, UNN, HF.


 • Anje Christina Höper, Jorunn Kirkeleit, Marte Renate Thomassen, Kaja Irgens-Hansen, Bjørg Eli Hollund, Carl Fredrik Fagernæs m.fl.:
  Effects of Interventions to Prevent Work-Related Asthma, Allergy, and Other Hypersensitivity Reactions in Norwegian Salmon Industry Workers (SHInE): Protocol for a Pragmatic Allocated Intervention Trial and Related Substudies
  JMIR Research Protocols 2023 ARKIV / DOI
 • Thor Eirik Eriksen, Tor Johan Ekeland, Linn Okkenhaug Getz, Jan Inge Sørbø, Elling Ulvestad, Arne Johan Vetlesen m.fl.:
  Krisebevissthet og medisinsk leseevne
  Nytt Norsk Tidsskrift 2023 ARKIV / DOI
 • Thor Eirik Eriksen :
  Possibilities and paradoxes in medicine: love of order, loveless order and the order of love
  Medicine, Health care and Philosophy 2022 ARKIV / DOI
 • Espen Dahl, Cassandra Falke, Thor Eirik Eriksen :
  Introduction
  Routledge 2019
 • Ida Solhaug, Thor Eirik Eriksen, Michael F. De Vibe, Hanne Haavind, Oddgeir Friborg, Tore Sørlie m.fl.:
  Medical and Psychology Student’s Experiences in Learning Mindfulness: Benefits, Paradoxes, and Pitfalls
  Mindfulness 2016 ARKIV / DOI
 • Thor Eirik Eriksen, Anna Luise Kirkengen :
  Patients' ‘thingification’, unexplained symptoms and response-ability in the clinical context: in response to ‘Patients' substantialization of disease, the hybrid symptom and the metaphysical care’, by Alexandra Parvan
  Journal of Evaluation In Clinical Practice 2016 FULLTEKST / DOI
 • Henrik Vogt, Elling Ulvestad, Thor Eirik Eriksen, Linn Getz :
  Getting personal: Can systems medicine integrate scientific and humanistic conceptions of the patient?
  Journal of Evaluation In Clinical Practice 2014 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Roger Kerry, Thor Eirik Eriksen, Svein Anders Noer Lie, Stephen Mumford, Rani Lill Anjum :
  Causation in Evidence-Based Medicine: In reply to Strand and Parkkinen
  Journal of Evaluation In Clinical Practice 2014 PROSJEKT / ARKIV / DOI
 • Thor Eirik Eriksen :
  Mennesket, helseløshet og givethet. En utforskning av konseptuell gjenfylling og fenomenal saturering i lys av Jean-Luc Marions fenomenologi.
  Norsk Filosofisk tidsskrift 2014
 • Thor Eirik Eriksen, Mette Bech Risør :
  What is called symptom?
  Medicine, Health care and Philosophy 2014 ARKIV / DOI
 • Thor Eirik Eriksen, Roger Kerry, Svein Anders Noer Lie, Stephen Mumford, Rani Lill Anjum :
  At the borders of medical reasoning - aetiological and ontological challenges of medically unexplained symptoms
  Philosophy Ethics and Humanities in Medicine 2013 PROSJEKT / FULLTEKST / DOI
 • Thor Eirik Eriksen, Anna Luise Kirkengen, Arne Johan Vetlesen :
  The medically unexplained revisited
  Medicine, Health care and Philosophy 29. september 2012 DOI
 • Roger Kerry, Thor Eirik Eriksen, Svein Anders Noer Lie, Stephen Mumford, Rani Lill Anjum :
  Causation and evidence-based practice: an ontological review
  Journal of Evaluation In Clinical Practice 2012 ARKIV / DOI
 • Espen Dahl, Cassandra Falke, Thor Eirik Eriksen :
  Phenomenology of the Broken Body
  Routledge 2019 DATA
 • Hans Christian Vangberg, Even Nerskogen, Thor Eirik Eriksen :
  Høring - NOU 2023:4 "Tid for handling" - Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste. Innspill fra Arbeids- og miljømedisinsk avdeling
  Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin 2023
 • Jan Vilis Haanes, Thor Eirik Eriksen, Even Nerskogen, Hans Christian Vangberg :
  Høring – NOU 2023:4 "Tid for handling" – Personell i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste. Innspill fra Arbeids- og miljømedisinsk avdeling
  Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin 2023
 • Thor Eirik Eriksen :
  Noen tanker om prosjektarbeid og formidling
  Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin 2022
 • Anje Christina Höper, Marte Renate Thomassen, Thor Eirik Eriksen, Miriam Grgic, Christin Ørbeck Sørheim, Bjørg Eli Hollund m.fl.:
  Effects of interventions to prevent work-related asthma, allergy and other hypersensitivity reactions among Norwegian salmon industry workers (SHInE) – a multicentre study 
  2021 FULLTEKST
 • Thor Eirik Eriksen :
  Noen refleksjoner om kunnskap i en arbeidsmedisinsk kontekst
  Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin 2021
 • Berit Bang, Oddny Johnsen, Miriam Grgic, Marte Renate Thomassen, Christin Ørbeck Sørheim, Øystein Robertsen m.fl.:
  Forskningsformål: Forebygge sykdom blant ansatte i lakseindustri
  24. februar 2020
 • Thor Eirik Eriksen :
  Kunnskap og ordenssystemer.
  2019
 • Thor Eirik Eriksen :
  Om orden og balansekunst. Begrepet "medisinsk uforklarte symptomer" som invitasjon og peker.
  2019
 • Thor Eirik Eriksen :
  The Living Body Beyond Scientific Certainty: Brokenness, Uncanniness, Affectedness
  Routledge 2019
 • Irene Hetlevik, Linn Okkenhaug Getz, Thor Eirik Eriksen, Jan Inge Sørbø, Elling Ulvestad, Arne Johan Vetlesen m.fl.:
  Tor-Johan Ekeland -- en tenker i en trengselstid
  Abstrakt forlag 2019
 • Thor Eirik Eriksen :
  Arena for ingen fags ansvar: Akronymsyken
  2018
 • Thor Eirik Eriksen :
  Forskningens tingliggjørende blikk, eller tingliggjøringens forskerblikk?
  2017
 • Thor Eirik Eriksen :
  Positiv visshet i grenseland. En filosofisk utforskning av menneskeforståelser med utgangspunkt i problemfeltet medisinsk uforklarte symptomer
  UiT Norges arktiske universitet 2017
 • Thor Eirik Eriksen :
  Legg til "sosio-kulturell-eksistensiell-spirituell", så har vi det hele?
  2016
 • Reni Jasinski Wright, Tatiana Wara, Kjerstin Uhre, Thor Eirik Eriksen :
  Tall og trengsel på UiT
  Nordlys 07. november 2016
 • Thor Eirik Eriksen :
  Re: En integrert forståelse av subjektive lidelser i klinisk praksis
  Tidsskrift for Den norske legeforening 2015 DOI
 • Rani Lill Anjum, Stephen D Mumford, Thor Eirik Eriksen :
  Causation in scientific methods and the medically unexplained
  2015 PROSJEKT
 • Ida Solhaug, Thor Eirik Eriksen, Michael de Vibe, Hanne Haavind, Oddgeir Friborg, Tore Sørlie m.fl.:
  From Improving to Befriending: Medical and Psychology Students Experiences in Learning Mindfulness
  2015
 • Anna Luise Kirkengen, Thor Eirik Eriksen :
  Interpretation through hypostatization
  2014
 • Anna Luise Kirkengen, Thor Eirik Eriksen :
  Interpretation through hypostatization? Confronting the challenge termed "Medically Unexplained Symptoms"
  2014
 • Henrik Vogt, Elling Ulvestad, Thor Eirik Eriksen, Linn Getz :
  Systems Medicine - holistic and personalized in a humanistic sense?
  Abstract book: The First International Conference on Systems and Complexity Sciences for Healthcare An Imperative for the 21st Century 2014 FULLTEKST
 • Thor Eirik Eriksen :
  Waiting for an explanation
  2012
 • Thor Eirik Eriksen :
  The phenomenology of thinking and the thinking of phenomenology: Proper phenomenology= proper method= proper thinking= thinking?
  2009
 • Thor Eirik Eriksen :
  Modernisering : en demokratisk trussel, deliberasjon : et demokratisk alternativ?
  1996

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →