Morten Signatur.jpg
Foto: Bjørn-Kåre Iversen
Morten Signatur.jpg
Arbeidshelse, forskningsgruppe morten.skandfer@uit.no 004790123452 Tromsø

Morten Skandfer


Forsker og prosjektmedarbeider

Stillingsbeskrivelse

Forsker og prosjektmedarbeider i "Arbeidshelse i Nord". Dette er et samarbeidsprosjekt med Universitetssykehuset Nord-Norge med mål om å øke forsknings- og utdanningsaktiviteter innenfor feltet arbeidshelse. Arbeidshelse er et bredt og tverrfaglig felt. Prosjektet gjenspeiler dette gjennom sitt nettverk som stadig utvides. Arbeidshelse tar for seg sammenhengene mellom arbeidsplassen og arbeidstakernes helse og omfatter områder som psykososialt arbeidsmiljø, spesifikke eksponeringer på forskjellige arbeidsplasser (fysiske, kjemiske og biologiske), helsefremmende tiltak ved arbeidsplassen og tilrettelegging og mye annet. Prosjektet har som overordnet mål å opprette et "Senter for Arbeidshelse" med spesiell fokus på forholdene i nordområdene.


 • Skandfer, Morten; Talykova, LV; Brenn, Tormod; Nilsson, Tohr; Vaktskjold, Arild. Low back pain among mineworkers in relation to driving, cold environment and ergonomics. (data) Ergonomics 2014; Volum 57 (10). ISSN 0014-0139.s 1541 - 1548.s doi: 10.1080/00140139.2014.904005.
 • Skandfer, Morten; Siurin, Sergei; Talykova, Ljudmila; Øvrum, Arild; Brenn, Tormod; Vaktskjold, Arild. How occupational health is assessed in mine workers in Murmansk Oblast. International Journal of Circumpolar Health 2012; Volum 71. ISSN 1239-9736.s 1 - 8.s doi: 10.3402/ijch.v71i0.18437.
  • Farbu, Erlend Hoftun; Rypdal, Martin; Skandfer, Morten; Steingrimsdottir, Olöf Anna; Brenn, Tormod; Stubhaug, Audun; Nielsen, Christopher Sivert; Höper, Anje Christina. To tolerate weather and to tolerate pain: two sides of the same coin? The Tromsø Study 7. Pain 2021; Volum 163 (5). ISSN 0304-3959.s 878 - 886.s doi: 10.1097/j.pain.0000000000002437.
  • Farbu, Erlend Hoftun; Höper, Anje Christina; Brenn, Tormod; Skandfer, Morten. Is working in a cold environment associated with musculoskeletal complaints 7–8 years later? A longitudinal analysis from the Tromsø Study. International Archives of Occupational and Environmental Health 2020. ISSN 0340-0131.s doi: 10.1007/s00420-020-01606-6.
  • Farbu, Erlend Hoftun; Skandfer, Morten; Nielsen, Christopher Sivert; Brenn, Tormod; Stubhaug, Audun; Höper, Anje Christina. Working in a cold environment, feeling cold at work and chronic pain: a cross-sectional analysis of the Tromsø Study. BMJ Open 2019; Volum 9:e031248 (11). ISSN 2044-6055.s 1 - 8.s doi: 10.1136/bmjopen-2019-031248.
  • Skandfer, Morten; Talykova, LV; Brenn, Tormod; Nilsson, Tohr; Vaktskjold, Arild. Low back pain among mineworkers in relation to driving, cold environment and ergonomics. (data) Ergonomics 2014; Volum 57 (10). ISSN 0014-0139.s 1541 - 1548.s doi: 10.1080/00140139.2014.904005.
  • Øvrum, Arild; Skandfer, Morten; Syurin, Sergei; Talykova, Ljudmila; Nikanov, Alaksandr. European and Russian methods for exposure assessment applied on whole body vibration values in short haul dump trucks. (fulltekst) Ekologiya Cheloveka 2012 (10). ISSN 1728-0869.s 11 - 15.
  • Skandfer, Morten; Siurin, Sergei; Talykova, Ljudmila; Øvrum, Arild; Brenn, Tormod; Vaktskjold, Arild. How occupational health is assessed in mine workers in Murmansk Oblast. International Journal of Circumpolar Health 2012; Volum 71. ISSN 1239-9736.s 1 - 8.s doi: 10.3402/ijch.v71i0.18437.
 • Skandfer, Morten. Forskning i BHT. Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin 2022; Volum 2. ISSN 0805-5238.s 5 - 6.
 • Skandfer, Morten; Farbu, Erlend Hoftun; Höper, Anje Christina; Reierth, Eirik; Nilsson, Tohr. Cold working conditions and musculoskeletal pain.. Arctic Frontiers 2021 2021-02-01 - 2021-02-05 2021.
 • Skandfer, Morten; Farbu, Erlend Hoftun; Brenn, Tormod; Höper, Anje Christina. Associations between feeling cold at work and work performance in a cold-exposed working population from the Tromsø 6 study. EPICOH 2021-10-25 - 2021-10-28 2021.
 • Farbu, Erlend Hoftun; Höper, Anje Christina; Brenn, Tormod; Skandfer, Morten. Working in cold environment and future musculoskeletal complaints. Arctic Frontiers 2021-02-01 - 2021-02-04 2021.
 • Farbu, Erlend Hoftun; Höper, Anje Christina; Nielsen, Christopher Sivert; Brenn, Tormod; Stubhaug, Audun; Skandfer, Morten. Working in cold environments and chronic pain lasting ≥ 3 months, a cross-sectional study from The Tromsø Study 6. Prevention of work-related musculoskeletal disorders- PREMUS 2019-09-02 - 2019-09-05 2019.
 • Skandfer, Morten; Höper, Anje Christina; Brustad, Magritt. A project to create a new interdisciplinary platform with focus on occupational health in the high north. 17th International Congress of Circumpolar Health (ICCH17) 2018-08-12 - 2018-08-15 2018.
 • Torell, Lisa; Bjøru, Heidi; Hareide, Per; Hoen, Lisa; Liesegang, Jan; Pedersen, Vibeke; Ramberg, Truls; Røstad, Ron-Harry; Røymo, Kristin; Skandfer, Morten. Ka no?. byromsfestival og rundebordsamtale om byplanlegging (data) 2017-09-29 - 2017-09-29 2017.
 • Se alle arbeider i CRIStin →