Bilde av Sandstedt, Jade
Bilde av Sandstedt, Jade
Institutt for språk og kultur jade.j.sandstedt@uit.no +4777646451 Tromsø SVHUM A 2006

Jade Sandstedt


Postdoktor

Stillingsbeskrivelse

Eg er nordisk språkforskar ved Høgskulen i Volda og er for tida også engasjert i to prosjekt, Experimental Approaches to Syntactic Optionality (ExSynOp; 2020–2023) ved Universitetet i Tromsø og fylolingvistiske komponentar innan Nordic Peoples and Plants-prosjektet ved Naturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo (2020–2023). Eg jobbar med eit breitt spekter av språkvitskaplege emne, men eg er spesielt interessert i fonologiske representasjonar, lydendring, norrøn filologi og grammatisk variabilitet i fonologi og syntaks med aukande fokus på grensesnittet mellom syntaks og prosodi.


 • Paulina Lyskawa, Jade Jørgen Michael Sandstedt, Eline Visser, Nathan Joel Young, Bjørn Lundquist :
  Successes and shortcomings of phonological accounts of Scandinavian object shift
  Proceedings of the Linguistic Society of America 2022 DOI
 • Irene Teixidor Toneu, Anneleen Kool, Simon J. Greenhill, Karoline Kjesrud, Jade Sandstedt, Vincent Manzanilla m.fl.:
  Historical, archaeological and linguistic evidence test the phylogenetic inference of Viking-Age plant use
  Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Biological Sciences 2021 ARKIV / DOI
 • Jade Sandstedt :
  A reanalysis of abstract contrasts and opacity in Bondu-so tongue root harmony
  Glossa: a journal of general linguistics 2020 DOI
 • Jade Sandstedt :
  Vowel harmony decay in Old Norwegian
  Papers in Historical Phonology (PiHPh) 2020 DOI
 • Jade Sandstedt :
  Transparency and blocking in Old Norwegian height harmony
  Transactions of the Philological Society 2017 DOI
 • Øystein Alexander Vangsnes, Merete Andersen, Maki Kubota, Jorge Ángel González, Yanina Prystauka, Isabel Nadine Jensen m.fl.:
  Bidialectal Exposure Modulates Neural Signatures to Conflicting Grammatical Properties: Norway as a Natural Laboratory
 • Paulina Lyskawa, Jade Sandstedt :
  The production and planning of syntactic variation
  2022
 • Jade Sandstedt, Paulina Lyskawa :
  The production and planning of syntactic optionality
  2022
 • Anneleen Kool, Karoline Kjesrud, Jade Sandstedt, Irene Teixidor-Toneu :
  Combining historical, archaeological, linguistic, and ethnobotanical evidence to infer Viking-Age plant use
  2022 PROSJEKT
 • Jade Sandstedt :
  Volda-forskarar skal finne ut korleis vi snakkar - og evt tenker før vi snakkar
  13. november 2022
 • Jade Sandstedt, Maki Kubota, Merete Andersen, Jeannique Darby, Stig Jarle Helset, Yanina Prystauka m.fl.:
  Tverrdialektal påverknad på bidialektal prosessering: bevis frå norske ERPar
 • Paulina Lyskawa, Jade Jørgen Michael Sandstedt, Eline Visser, Nathan Joel Young, Bjørn Lundquist :
  Successes and shortcomings of phonological accounts of Scandinavian object shift
  2022
 • Anneleen Kool, Karoline Kjesrud, Irene Teixidor-Toneu, Jade Jørgen Sandstedt :
  Mennesker og planter i fortid og fremtid
  Kolofon Forlag AS 2021
 • Fiona M. Jordan, Irene Teixidor Toneu, Anneleen Kool, Karoline Kjesrud, Jade Jørgen Michael Sandstedt, Simon J. Greenhill m.fl.:
  Angelica and sorrel salad: Ethnobotanical, historical, linguistic and archaeological evidence for Viking-Age plant use
  2021
 • Fiona M. Jordan, Irene Teixidor Toneu, Anneleen Kool, Karoline Kjesrud, Jade Jørgen Michael Sandstedt, Simon J. Greenhill m.fl.:
  How did the Vikings use plants: Testing phylogenetic inference of past botanical cultures.
  2021
 • Jade Sandstedt :
  Feature specifications and contrast in vowel harmony: The orthography and phonology of Old Norwegian height harmony
  2018

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →  Medlem i forskningsgruppe  SVHUM A 2006

  Klikk for større kart