Personkort bilde

Daniel Jensen

Stipendiat Norges fiskerihøgskole
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Innovasjon; bærekraftig forvaltning og utvikling; klimaendringer; fiskeri og havbruk; kystsoneplanlegging

Stipendiat i samfunnsfag. Skriver om kystsoneplanlegging.

[Loading...]

Medlem i forskergruppe