No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk kjell.heggelund@uit.no

Heggelund, Kjell


Arbeidstittel

Stillingsbeskrivelse


 • Heggelund, Kjell. Korfor vraka bjarkøyværingane nynorsk som skriftleg opplæringsmål i folkeskulen? Om målbytet i Bjarkøy i 1950-åra. Maal og Minne 2012 (2). ISSN 0024-855X.s 24 - 55.
 • Heggelund, Kjell Tørres. Tankar om norskundervisning, språk og danning. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-017815.s 82 - 93.
 • Heggelund, Kjell Tørres. Setningsadverbial i norsk. Novus Forlag 1981 ISBN 82-7099-064-7.
 • Heggelund, Kjell. Striden om skulemålet i Bjarkøy. Årbok for Bjarkøy 2016. ISSN 0803-1762.s 96 - 107.
 • Heggelund, Kjell Tørres. Nynorsknivået i den vidaregåande skulen er altfor lågt. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.
 • Heggelund, Kjell Tørres. Stor tysk-norsk ordbok. Språk og språkundervisning 2006 (4). ISSN 0038-8521.
 • Heggelund, Kjell Tørres. Überlegungen zur Semantik und Pragmatik ausgewählter deutscher Modalpartikeln - auch in kontrastiver Sicht (Deutsch - Norwegisch). Workshop: "Modalpartikeln und Verwandtes" 2003-09-05 - 2003-09-06 2003.
 • Heggelund, Kjell Tørres. Kva uttrykkjer modalpartiklane?. MONS 9 (= 9. møte om norsk språk) 2001-11-22 - 2001-11-24 2001.
 • Heggelund, Kjell Tørres. Haiders kjepphest og Hagen. Dag og Tid 2001 (16). ISSN 0803-334X.
 • Heggelund, Kjell Tørres. Haiders kjepphest og Hagen. Håja 2001 (2). ISSN 0805-9519.
 • Heggelund, Kjell Tørres. Blid legesekretær og Rambo til rådmann. Håja 2001 (3). ISSN 0805-9519.
 • Heggelund, Kjell Tørres. Konteksten reddar oss. Håja 2000 (2). ISSN 0805-9519.
 • Heggelund, Kjell Tørres. Sprachen vergleichen - Fremdsprachen erwerben. Über Möglichkeiten und Grenzen der kontrastiven Linguistik im Bereich der Fremdsprachenerwerbsforschung unter Einbeziehung empirischer Arbeiten und praktischer Erfahrungen. Språk og språkundervisning 2000 (3). ISSN 0038-8521.s 29 - .
 • Heggelund, Kjell Tørres. Ingen kan la vera å kommunisera. Håja 2000 (3). ISSN 0805-9519.
 • Heggelund, Kjell Tørres. Norsk for lærarar. Ein del språklege og språkpedagogiske emne. 1997 ISBN 8273890228.
 • Heggelund, Kjell Tørres. Norsk for lærarar. Ein del språklige og språkpedagogiske emne. 1991 ISBN 8273890066.
 • Se alle arbeider i CRIStin →