Dummy personkort bilde

Brekmo, Julia Hartviksen

Forskningstekniker Norges arktiske universitetsmuseum
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

  • Karlstad, Mari; Hegstad, Sveinulf; Icagic, Adnan; Wacko, Tomasz Andrzej; Rødli Systad, Jorunn Marie; Kjærandsen, Jostein; Elvebakk, Arve; Brekmo, Julia Hartviksen; Lilleeng, Daniel; Lien Eriksen, Gaute; Karlsen, Konstanse; Hildung, Mari; Lampert, Herta; Holm, Halfdan; Bratrein, Håvard Dahl; Ärnström, Rolf; Fjørtoft, Kjell. GLIMT 2018 SAMLINGENE. Fotografiutstilling, mørketidsutstilling utendørs 2018-12-06 - 2019-01-21 2018.

  • Karlstad, Mari; Hegstad, Sveinulf; Icagic, Adnan; Wacko, Tomasz Andrzej; Rødli Systad, Jorunn Marie; Kjærandsen, Jostein; Elvebakk, Arve; Brekmo, Julia Hartviksen; Lilleeng, Daniel; Lien Eriksen, Gaute; Karlsen, Konstanse; Hildung, Mari; Lampert, Herta; Holm, Halfdan; Bratrein, Håvard Dahl; Ärnström, Rolf; Fjørtoft, Kjell. GLIMT 2018 SAMLINGENE. Fotografiutstilling, mørketidsutstilling utendørs 2018-12-06 - 2019-01-21 2018.

  • [Loading...]