No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institutt for samfunnsvitenskap torvald.falch@uit.no +4777644494 Alta SVHUM D 2011

Falch, Torvald • Torvald Falch :
  Samisk selvbestemmelse som motmakt – en statsvitenskapelig analyse av rettsliggjøringen av forholdet mellom samene og staten
  Lov og Rett 2022 DOI
 • Torvald Falch, Per Selle :
  Sametingets relevans og rekkevidde
  Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2022 ARKIV / DOI
 • Torvald Falch, Per Selle :
  Et rettighetsfellesskap: samisk systembygging i den norske enhetsstaten
  Tidsskrift for samfunnsforskning 2022 ARKIV / DOI
 • Torvald Falch, Per Selle :
  Finnmarkseiendommens selvstendighet. Om representasjon av private rettigheter, politiske interesser og etnisitet
  Gyldendal Akademisk 2021

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →  SVHUM D 2011

  Klikk for større kart