No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institutt for samfunnsvitenskap ragnar.nilsen@uit.no +4777645258 Tromsø SVHUM D 0118

Nilsen, Ragnar • Ragnar Nilsen, Jørn Cruickshank :
  Kystopprøret 2017- interessekamp og samfunnskritikk
  Tidsskriftet UTMARK 2018 DATA
 • Ragnar Nilsen :
  Rural modernisation as national development: The Norwegian case 1900-1950
  Norsk Geografisk Tidsskrift 2014 DOI
 • Ragnar Nilsen :
  Weber på Stranda
  Syn og Segn 2011
 • Ragnar Nilsen :
  Kystkrise og nyskaping
  Orkana Forlag 2011
 • Ragnar Nilsen :
  Possible Scenarios of Future Development of World Economy
  2010
 • Ragnar Nilsen :
  Utvikling nedenfra - er det mulig?
  Forlaget Kolon 2009
 • Ragnar Nilsen, Einar Eythorsson :
  Næringskombinasjoner og fagkombinasjoner
  Fagbokforlaget 2007
 • Henry Minde, Ragnar Nilsen :
  Conclusion
  2005
 • Svein Jentoft, Henry Minde, Ragnar Nilsen :
  Indigenous Peoples: Resource Management and Global Rights
  2005
 • Ragnar Nilsen :
  Lærdommen fra Hjørdis Brox
  Nordlys 25. januar 2023 FULLTEKST
 • Ragnar Nilsen :
  "Nybok om bruk av naturressurser - og ottar Brox sitt bidrag"
  2022
 • Ragnar Nilsen, Jørn Cruickshank :
  Modeller for forvaltning av fiskeriressurser
  Fagbokforlaget 2020
 • Jørn Cruickshank, Ragnar Nilsen :
  Den vanskelige medvirkningen
  Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2017 DATA / FULLTEKST
 • Ragnar Nilsen :
  Kystopprørets kjerne
  Klassekampen 30. juni 2017
 • Ragnar Nilsen :
  Kystopprøret 2017 -interessekamp og samfunnskritikk
  Tidsskriftet UTMARK 2017 FULLTEKST
 • Jørn Cruickshank, Ragnar Nilsen :
  Kystopprørets kjerne
  Klassekampen 30. juni 2017
 • Ragnar Nilsen :
  Er kystopprøret så vanskelig å forstå?
  Nationen 2017
 • Ragnar Nilsen :
  Kreativitet i nord - årbok for Nordkapp 2017
  Nordlys 20. desember 2017
 • Ragnar Nilsen, haldis Valestrand :
  Omstilling på Mo og i Mosjøen. Feltkursrapport 2016
  2017
 • Ragnar Nilsen :
  Fisk og folk - bruken av havet i Nord-Norge
  2017
 • Ragnar Nilsen :
  Feltkurs - mellom datainnsamling og opplæring
  2017
 • Ragnar Nilsen :
  Sosial likhet og geografisk spredning
  2017
 • Ragnar Nilsen :
  Krise og lokal mobilisering
  2017
 • Einar Eythórsson, Ragnar Nilsen :
  Resisting the inevitable collapse? Rcovery and adaptation of marginal fisheries communities in Finnmark
  2016
 • Helene Amundsen, Ragnar Nilsen, Kanako Uzawa :
  Naturressurser og lokal utvikling - eksempler fra Nordkyn
  2015
 • Ragnar Nilsen :
  Oppdrettsnæringen er i ferd med å komme ut av kontroll
  Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2015
 • Ragnar Nilsen :
  Regional utvikling - på norsk
  Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2014
 • Ragnar Nilsen, Tatiana Wara, Tone Bleie :
  Hasvik - fra krise til vekst?
  2014
 • Ragnar Nilsen :
  Hasvikerfaringer
  Nordlys 2014
 • Ragnar Nilsen :
  Etablerte sin egen fiskeripolitikk
  Kyst og fjord 2014
 • Ragnar Nilsen :
  Naturressurser og institusjoner i nord
  Nordlys 2013
 • Ragnar Nilsen, Jørn Cruickshank :
  Etter sjarken og støa
  Finnmark Dagblad 19. januar 2013
 • Ragnar Nilsen, Arvid Viken, Tatiana Wara, Nils Aarsæther :
  Lofoten: Fortrinn og flersidighet. Feltkursrapport, oktober 2012
  2013
 • Ragnar Nilsen :
  Rural industrialisation as national development. The Case of Norway 1900-1950
  2012
 • Jørn Cruickshank, Ragnar Nilsen :
  Nyorientering i fiskeripolitikken?
  Nationen 23. november 2012
 • Ragnar Nilsen, Jørn Cruickshank :
  Fisk til folket
  Bergens Tidende 22. november 2012
 • Ragnar Nilsen :
  Kystkrise og lokale muligheter
  2012
 • Ragnar Nilsen :
  Ressursforbannelse og nordområdesatsing
  Nordlys 30. mars 2012
 • Ragnar Nilsen :
  Naturressurser i nord - velsignelse eller forbannelse?
  Nordlys 20. juni 2012
 • Nils Aarsæther, Ragnar Nilsen :
  Ta vare på Norge!
  Nordlys 2012
 • Ragnar Nilsen :
  Rovnost - Základ Severského Modelu
  Slovenské Pohlady 2010
 • Ragnar Nilsen :
  Hans Nilsen Hauge og Sunnmøre
  Sunnmørsposten 2009
 • Ragnar Nilsen :
  Den norske versjonen
  Klassekampen 2009
 • Ragnar Nilsen, Einar Eythorsson :
  Sjøsamer og fiskerett
  Finnmark Dagblad 2006
 • Ragnar Nilsen :
  Superprofitt og effektivitet i fiskerinæringa
  Fiskeribladet 2006
 • Ragnar Nilsen :
  Romantikeren Brox
  Dagbladet 2006
 • Ragnar Nilsen :
  Rural Renewal in Nortern Norway
  2005
 • Ragnar Nilsen :
  Differentiation without Specialization
  2005
 • Ragnar Nilsen, Jens Halvdan Mosli :
  Inn fra vidda. Hushold og økonomisk tilpasning i reindrifta i Guovdageaidnu 1960-1993
  2004
 • Ragnar Nilsen :
  Rural renewal - combinations and associations
  2004

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →
  SVHUM D 0118

  Klikk for større kart