Personkort bilde

Poliakova, Anastasia

Postdoktor Norges arktiske universitetsmuseum
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

· Paleoøkologi, paleobotany, arkeobotany

· Sent kvartær og moderne palynologi

· Arktisk planteøkologi, vegetasjonsvitenskap

· Historie om landskap og arealbruk, menneskeskapte landskapsendringer

· Multi-proxy rekonstruksjon av tidligere miljøer

· Kvalitative og kvantitative metoder i paleoøkologi

Paleoøkologisk datainnsamling og minimering av tilknyttede feil

· Biogeokjemi

· Molekylære metoder, metabarkoding

 

Anastasia Poliakova er paleoøkolog og paleoveteringsanalytiker, og jobber for tiden som postdoktor i Tromsø universitetsmuseum. Etter å ha delt FATE-prosjektet, tar hun sikte på å rekonstruere miljø- og vegetasjonsdynamikk i Arktis (Svalbard, Nord-Norge og Nord-Russland, Kolahalvøya) med spesifikt fokus på beiteeffektene. Anastasia bruker multi-proxy-tilnærming og metoden for uavhengige miljøindikatorer, studerer antikkens DNA, plantemakro- og mikrofossiler (f.eks. Pollen, sporer og ikke-pollen palynomorfer) i kombinasjon med lokal vegetasjonsanalyse og ulike dataanalysemetoder

[Loading...]