Bilde av Solberg, Christina
Bilde av Solberg, Christina
Enhet for administrative tjenester IVT christina.solberg@uit.no +4776966175 Her finner du meg

Christina Solberg


Faggruppeleder økonomi og forskning

Stillingsbeskrivelse

Faglig leder for økonomi ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Økonomisk planarbeid
 • Økonomistøtte til fakultetsledelsen
 • Bistå fakultetets enheter
 • Ansvarlig for fakultetets budsjettprosess og budsjettfordeling
 • Oppfølging av budsjett og regnskap
 • Ekstern finansiering
 • Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet
 • Innkjøp
 • Rapportering
 • Utviklingsoppgaver
 • Generell økonomirådgivning