Bilde av Bawin, Thomas Georges A
Bilde av Bawin, Thomas Georges A
Institutt for arktisk og marin biologi thomas.bawin@uit.no +4777645124 Her finner du meg

Thomas Georges A Bawin


Forsker

Stillingsbeskrivelse

Min forskning fokuserer på insekter, planter, mikrober og interaksjoner mellom arter med både grunnleggende og anvendte perspektiver. Jeg er spesielt interessert i å forstå dynamikken i disse interaksjonene, de underliggende mekanismene, og hvordan de kan brukes eller manipuleres for å forbedre landbrukssystemer og bidra til menneskers helse, matsikkerhet og bærekraft.


 • Hilary Edema, Thomas Georges A Bawin, Stian Olsen, Kirsten Krause, Katja Hannele Karppinen :
  Parasitic dodder expresses an arsenal of secreted cellulases with multi-substrate specificity during host invasion
  Plant physiology and biochemistry (Paris) 2024 DOI
 • Thomas Georges A Bawin, Alena Didriksen, Corine Alexis Faehn, Stian Olsen, Iben Sørensen, Jocelyn KC Rose m.fl.:
  Cuscuta campestris fine-tunes gene expression during haustoriogenesis as an adaptation to different hosts
  Plant Physiology 2023 ARKIV / DOI
 • Thomas Georges A Bawin, Kirsten Krause :
  Rising from the shadows: Selective foraging in model shoot parasitic plants
  Plant, Cell and Environment 2023 ARKIV / DOI
 • Thomas Georges A Bawin, Julien Hollmann, Stian Olsen, Kirsten Krause :
  A host-free transcriptome for haustoriogenesis in Cuscuta campestris: Signature gene expression identifies markers of successive development stages
  Physiologia Plantarum : An International Journal for Plant Biology 2022 ARKIV / DOI
 • Junior Corneille Fingu-Mabola, Thomas Bawin, Frédéric Francis :
  Direct and Indirect Effect via Endophytism of Entomopathogenic Fungi on the Fitness of Myzus persicae and Its Ability to Spread PLRV on Tobacco
  Insects 2021 ARKIV / DOI
 • Boni Barthélémy Yarou, Thomas Bawin, Françoise Assogba-Komlan, Armel Mensah, Frédéric Francis :
  Repellent Effect of Basil (Ocimum spp) on Pea Aphid (Acyrthosiphon pisum Harris) and Potential Use in Crops
  Proceedings 2021 ARKIV / DOI
 • Junior Corneille Fingu-Mabola, Clément Martin, Thomas Bawin, François Jean Verheggen, Frédéric Francis :
  Does the Infectious Status of Aphids Influence Their Preference Towards Healthy, Virus-Infected and Endophytically Colonized Plants?
  Insects 2020 ARKIV / DOI
 • Thomas Georges A Bawin, Grzegorz Konert, Corine Alexis Faehn, Markku Juhani Keinänen, Kirsten Krause, Inger Martinussen m.fl.:
  Capacity development for phenotyping Arctic plant biomass
  2024
 • Wiebke Häger, Thomas Georges A Bawin, Kirsten Krause, Thorsten Klaus Hamann :
  Unravelling the role of polygalacturonases in the interaction of parasitic plants and phytopathogens with their host plants
  2023
 • Wiebke Häger, Thomas Georges A Bawin, Kirsten Krause, Thorsten Klaus Hamann :
  Exploring the role of cell-wall-degrading polygalacturonases in host-parasite interactions
  2023
 • Wiebke Häger, Thomas Georges A Bawin, Kirsten Krause, Thorsten Klaus Hamann :
  Exploring the role of cell-wall-degrading polygalacturonases in host-parasite interactions
  2022

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Insekter, planter, mikrober, artsinteraksjoner, kjemisk økologi, molekylærbiologi, transkriptomikk, bioinformatikk.


  Medlem i forskningsgruppe