Dummy personkort bilde

Christoffer Sivertsen

Stipendiat Norges fiskerihøgskole
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Antibakterielle- og antibiofilmforbindelser fra marine invertebrater.

Stipendiat tilknyttet forskningsgruppe i marin bioprospektering og AntifoMar-prosjektet.

  • Kristensen, Emilie; Broback, Frida Helen; Sivertsen, Christoffer; Eilertsen, Karl-Erik; Haug, Tor. Bioaktive forbindelser i brunalger. 2020.

  • Sivertsen, Christoffer. Stand på forskningstorg under Utforsk UiT, Forskningsdagene 2019. Utforsk UiT 2019 2019-09-19 - 2019.

  • Kristensen, Emilie; Broback, Frida Helen; Sivertsen, Christoffer; Eilertsen, Karl-Erik; Haug, Tor. Bioaktive forbindelser i brunalger. 2020.

  • Sivertsen, Christoffer. Stand på forskningstorg under Utforsk UiT, Forskningsdagene 2019. Utforsk UiT 2019 2019-09-19 - 2019.

  • [Loading...]

    Medlem i forskergruppe