Andrea Berg Foss


Stipendiat

Stillingsbeskrivelse

Emneansvarlig PED-6109 Spesialpedagogikk Multifunksjonshemming
Hovedtillitsvalgt FO ved Uit Norges arktiske universitet

Medredaktør i Vernepleier.no

Vitenskapelige arbeidsområder


 • Andrea Berg Foss :
  Ekstraordinære arbeidstakere på ordinære arbeidsplasser – arbeidsvilkår, medvirkning, annengjøring og ableisme for arbeidstakere med utviklingshemming
  Søkelys på arbeidslivet 2024 ARKIV / DOI
 • Andrea B. Foss :
  Utviklingshemmede arbeidstakeres erfaringer med selvbestemmelse i overgangen til arbeid på ordinær arbeidsplass
  Fontene forskning 2023 ARKIV / FULLTEKST
 • Andrea Berg Foss, Barbara Sophia Stein :
  Har kunstig intelligens fordommer mot kjønn?
  2024
 • Barbara Sophia Stein, Andrea Berg Foss :
  Har kunstig intelligens fordommer (mot kjønn)?
  2024
 • Andrea Berg Foss :
  En vernepleierstudent i pådriverrollen
  04. juni 2024 FULLTEKST
 • Andrea Berg Foss, Tone Åshild Dinesen :
  Kultursensitivitet i møte med samisk kultur og tradisjon
  18. juni 2024 FULLTEKST
 • Andrea B. Foss :
  Intellectually disabled employees' experiences with self-determination in the transition to work in a regular workplace
  2023
 • Andrea Berg Foss :
  Jakten på lysglimtet - hvordan har god vernepleierpraksis forandret seg?
  2023
 • Andrea Berg Foss :
  Utviklingshemming og seksualitet
  2023
 • Andrea Berg Foss :
  Utviklingshemmede arbeidstakeres erfaringer med selvbestemmelse i overgangen til arbeid på ordinær arbeidsplass
  2023
 • Andrea Berg Johnsen, Hege Gjertsen :
  «Jeg liker å bestemme, når jeg får bestemme» En kvalitativ studie av hvordan arbeidstakere med utviklingshemming opplever selvbestemmelse i prosessen mot arbeid på en ordinær arbeidsplass, og på den ordinære arbeidsplassen.
  UiT Norges arktiske universitet 2021

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Faglige interesser:

  • Funksjonshemming
  • Utviklingshemming
  • Medvirkning, deltakelse og selvbestemmelse
  • Arbeidsinkludering
  • Tverrprofesjonelt samarbeid

  Undervisning

  • Utviklingshemming og multifunksjonshemming
  • Arbeidsinkludering
  • Miljøterapeutisk arbeid
  • Positiv atferdsstøtte (PAS) og lavaffektive tilnærminger
  • Dyreassisterte intervensjoner
  • Tverrprofesjonelt samarbeid

  Medlem i forskningsgruppe  CV

  Bachelorgrad i vernepleie
  Mastergrad i funksjonshemming og deltakelse