Andrea B. Foss


Universitetslektor

Stillingsbeskrivelse

Kullkoordinator 2. studieår bachelor i vernepleie
Emneansvarlig VPL-1211/1311 Likeverd i kultur og samfunnsdeltakelse
Emneansvarlig PED-6109 Spesialpedagogikk Multifunksjonshemming
Hovedtillitsvalgt FO ved Uit Norges arktiske universitet


 • Andrea B. Foss :
  Utviklingshemmede arbeidstakeres erfaringer med selvbestemmelse i overgangen til arbeid på ordinær arbeidsplass
  Fontene forskning 2023 FULLTEKST
 • Andrea B. Foss :
  Intellectually disabled employees' experiences with self-determination in the transition to work in a regular workplace
  2023
 • Andrea Berg Foss :
  Jakten på lysglimtet - hvordan har god vernepleierpraksis forandret seg?
  2023
 • Andrea Berg Johnsen, Hege Gjertsen :
  «Jeg liker å bestemme, når jeg får bestemme» En kvalitativ studie av hvordan arbeidstakere med utviklingshemming opplever selvbestemmelse i prosessen mot arbeid på en ordinær arbeidsplass, og på den ordinære arbeidsplassen.
  UiT Norges arktiske universitet 2021

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Funksjonshemming, utviklingshemming, medvirkning, selvbestemmelse, arbeidsinkludering

  Undervisning

  Utviklingshemming, arbeidsinkludering, miljøterapeutisk arbeid, positiv atferdsstøtte (PAS), anvendt atferdsanalyse, dyreassisterte intervensjoner, seksualitet, lavaffektive tilnærminger, multifunksjonshemming


  Medlem i forskningsgruppe