Personkort bilde

Rolfsen, Theodor Sandal

Stipendiat i teologi Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Theodor har mastergrad i filosofi fra Universitetet i Bergen. Han er interessert i spørmålet om hvordan man kan forstå og beskrive religiøse opplevelser i det 21. århundret, samt forholdet mellom fenomenologi og teologi. Han er også interessert i tenkningen til Friedrich Nietzsche.

 

Theodor tilhører forskningsgruppen Phenomenology and Bodies of Knowledge og forskningsnettverket INPR (International Network in Philosophy of Religion)

Theodor underviser i bla. hermeneutikk og sekulariseringsteori.

"Nietzsche and Hope" - Framlegg av artikkel på Nordic Systematic Theology Conference, Januar 2019

"Nietzsche and Phenomenology" - Framlegg av artikkel på doktorgradsseminar i regi av International Network in Philosophy of Religion, Mai 2019

 

"Wisdom of Love - The reversal of philosophia in Levinas, and the return to Platonism ‘in our way’" - presentasjon av artikkel på konferansen Love: Contemporary Perspective in Literature, Philosophy, and Theology, September 2019

[Loading...]

Medlem i forskergruppe