Nikita Baiju


Forsker


 • Nikita Baiju, Karin Charlotta Maria Rylander, Pål Sætrom, Torkjel M Sandanger, Therese Haugdahl Nøst :
  Associations of gene expression in blood with BMI and weight changes among women in the Norwegian Women and Cancer postgenome cohort
  Obesity 2023 ARKIV / DOI
 • Rita-Kristin Hansen, Nikita Baiju, Elia Gabarron :
  Social Media as an Effective Provider of Quality-Assured and Accurate Information to Increase Vaccine Rates: Systematic Review
  Journal of Medical Internet Research 2023 ARKIV / DOI
 • Nikita Baiju, Torkjel M Sandanger, Pål Sætrom, Therese Haugdahl Nøst :
  Gene expression in blood reflects smoking exposure among cancer-free women in the Norwegian Women and Cancer (NOWAC) postgenome cohort
  Scientific Reports 2021 ARKIV / DOI
 • Nikita Baiju, Ganesh Acharya, Francesco D'Antonio, Rigmor Berg :
  Effectiveness, safety and acceptability of self-assessment of the outcome of first-trimester medical abortion: a systematic review and meta-analysis
  BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology 2019 ARKIV / DOI
 • Nora Blaasvær, Nikita Baiju :
  Opplærings‐ og informasjonstiltak for barn og unge for å forebygge og avdekke vold, overgrep og krenkelser: en systematisk kartleggingsoversikt
  Folkehelseinstituttet 2019 ARKIV / FULLTEKST
 • Rigmor Berg, Heather Menzies Munthe-Kaas, Nikita Baiju, Ashley Elizabeth Muller, Kjetil Gundro Brurberg :
  The accuracy of using open‐ended questions in structured conversations with children: a systematic review
  Folkehelseinstituttet 2019 ARKIV / FULLTEKST
 • Nora Blaasvær, Nikita Baiju :
  Sammenhenger mellom foreldrestiler og utfall hos barn: Systematisk litteratursøk med sortering
  Folkehelseinstituttet 2018 FULLTEKST / ARKIV
 • Jose Meneses, Nikita Baiju, Rigmor Berg :
  Effekt av gradert sykmelding vs. full sykmelding på sykefravær og arbeidstilknytning: en systematisk kartleggingsoversikt
  Folkehelseinstituttet 2018 FULLTEKST / ARKIV
 • Maryan Ahmad Said, Nikita Baiju, Rigmor Berg :
  Betydningen av heis i fleretasjeboliger: en systematiske kartleggingsoversikt
  Folkehelseinstituttet 2018 FULLTEKST / ARKIV
 • Heather Menzies Munthe-Kaas, Heid Nøkleby, Nikita Baiju :
  Employment-oriented mentoring programmes for vulnerable populations: a systematic review [Arbeidsrettede mentorprogrammer for sårbare grupper: en systematisk oversikt]
  Folkehelseinstituttet 2018 ARKIV / FULLTEKST

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →