Bilde av Arntzen, Johan Eilertsen
Foto: June Åsheim
Bilde av Arntzen, Johan Eilertsen
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi johan.arntzen@uit.no +4777660422 905 94311 Her finner du meg

Johan Eilertsen Arntzen


Studieprogramleder for arkeologi

Stillingsbeskrivelse

Jeg er for tiden studieprogramleder for arkeologi ved AHR. Ellers ansvarlig for feltkursene (ARK-1021 og ARK-3050) samt for undervisning i geografiske informasjonssystemer (GIS, ARK-2036), 3D-arkeologi (ARK-1017 og ARK-2035), praksis hos fylkeskommunen (ARK-3051) og laboratoriearkeologi (ARK-1015). Min stilling er også tillagt et overordnet ansvar for drift av arkeologisk laboratorium samt for digitalt dokumentasjonsarbeid og å støtte de øvrige ansatte, stipendiater og MA-studenter med digital metodebruk.


 • Erlend Kirkeng Jørgensen, Johan Eilertsen Arntzen, Marianne Skandfer, Madison Llewellin, Sven Isaksson, Peter Jordan :
  Source-sink dynamics drove punctuated adoption of early pottery in Arctic Europe under diverging socioecological conditions
  Quaternary Science Reviews 2022 ARKIV / DOI
 • Marte Spangen, Johan Eilertsen Arntzen :
  Sticky structures and opportunistic builders - The construction and social role of longhouses in northern Norway
  Oxbow Books 2020 ARKIV
 • Johan Eilertsen Arntzen, Gørill Nilsen :
  Arkeologer: T-skjekjærring, eventyrer eller dronepilot?
  2024
 • Johan Eilertsen Arntzen :
  Studieprogramdesign for kvalitet, helhet og sammenheng: Erfaringer fra bachelor- og masterprogrammene i arkeologi
  2024
 • Johan Arntzen :
  NOKUT-tilsyn av det systematiske kvalitetsarbeidet - Erfaringer fra tilsyn med bachelor i arkeologi høsten 2022
  2023
 • Johan Arntzen, Gørill Nilsen :
  Arkeologen: Teskjekjerring, eventyrer eller dronepilot?
  2023
 • Johan Arntzen, Gørill Nilsen :
  Med nytt blikk på Skibotns gamle markedsplass: Resultater fra fire års utgravinger av Nálluvuouhoppi og årringdatgeringer av det gamle posthuset
  2023
 • Fink Raymond Juhl, Steffen Tjøtta Bakke, Johan Eilertsen Arntzen, James Williamson, Anatolijs Venovcevs :
  Twin Falls Soil Analysis and Drone Imagery Updates
  Provincial Archaeology Office 2022 Archaeology Review 2023 ARKIV
 • Johan Eilertsen Arntzen, Gørill Nilsen :
  Kulturarv som grunnlag for en nordvendt framtid - Sluttrapport
  UiT Norges arktiske universitet 2023 FULLTEKST / ARKIV
 • Gørill Nilsen, Johan Eilertsen Arntzen, Bjørnar Julius Olsen, Stein Farstadvoll, Charlotte Brysting Damm, Asgeir Svestad :
  Samisk ordpynt eller vilje til å satse strategisk?
  Khrono.no 2023 FULLTEKST
 • Gørill Nilsen, Johan Eilertsen Arntzen, Stein Farstadvoll, Bjørnar Julius Olsen, Charlotte Brysting Damm, Asgeir Svestad :
  Eallju: Samisk ordpynt i UiTs strategi - eller forpliktelse til å satse på arkeologiutdanninga?
  Nordnorsk debatt - Nordlys 15. desember 2023 FULLTEKST
 • Gørill Nilsen, Johan Eilertsen Arntzen, Bjørnar Julius Olsen, Stein Farstadvoll, Charlotte Brysting Damm, Asgeir Svestad :
  Eallju: Samisk ordpynt i UiTs strategi, eller forpliktelse?
  Ságat Samisk avis AS 2023 FULLTEKST
 • Johan Eilertsen Arntzen, Gørill Nilsen :
  Arkeologi og arbeidslivsrelevans: Erfaringer suksesser og fallgruver etter et RESULT-prosjekt.
  2022
 • Jan Magne Gjerde, Johan Eilertsen Arntzen :
  Digital documentation of rock paintings at Indre Sandvik / Rouksesbákti
  2022
 • Johan Eilertsen Arntzen, Gørill Nilsen :
  Arkeologiske undersøkelser av den gamle markedsplassen i Skibotn - Årsrapport for de arkeologiske utgravningene ved Nálluvuohppi, Storfjord kommune, sommeren 2021
  UiT Norges arktiske universitet 2022
 • Johan Eilertsen Arntzen, Gørill Nilsen :
  Arkeologiske undersøkelser av den gamle markedsplassen i Skibotn. Årsrapport for de arkeologiske utgravningene ved Nálluvuohppi, Storfjord kommune, sommeren 2020
  UiT Norges arktiske universitet 2021
 • Gørill Nilsen, Johan Eilertsen Arntzen :
  Skibotn markedsplass: foredrag og omvisning utgravingsfelt
  2021
 • Johan Eilertsen Arntzen, Ingar Olsborg Figenschau :
  Er jordkjemiske analyser nyttige for krigsminnearkeologi? En undersøkelse med utgangspunkt i Kalvik krigsfangeleir
  2021
 • Gørill Nilsen, Johan Eilertsen Arntzen :
  Arkeologiske utgravinger av den eldste markedsplassen i Skibotn
  2021
 • Hans Peter Blankholm, Johan Eilertsen Arntzen :
  Rapport over forskningsutgravning av Skjåvika, ID 215524, Båtsfjord kommune, Finnmark fylke - 2019
  UiT Norges arktiske universitet 2020
 • Johan Eilertsen Arntzen :
  Om å lage posters
  2020
 • Johan Eilertsen Arntzen, Gørill Nilsen :
  Arkeologiske undersøkelser av den gamle markedsplassen i Skibotn - Årsrapport for de arkeologiske utgravningene ved Nálluvuohppi, Storfjord kommune, sommeren 2019
  UiT Norges arktiske universitet 2020
 • Marte Spangen, Johan Eilertsen Arntzen :
  Langhus i Nord-Norge - seige strukturer og kreative husbyggere
  2020
 • Marte Spangen, Johan Eilertsen Arntzen :
  Sticky structures and opportunistic builders - longhouses in northern Norway
  2020
 • Ingar Figenschau, Johan Eilertsen Arntzen :
  Arkeologiske undersøkelser av Kalvik krigsfangeleir
  UiT Norges arktiske universitet 2019 ARKIV
 • Tore Figenshau, Gørill Nilsen, Johan Eilertsen Arntzen :
  Graver fram historia
  14. juni 2019
 • Johan Eilertsen Arntzen :
  Hvordan lager man gode vitenskapelige posters?
  2019
 • Laila Lanes, Øystein Antonsen, Gørill Nilsen, Johan Eilertsen Arntzen :
  Her foregikk nordkalotthandel allerede i 1608
  19. juni 2019 FULLTEKST
 • Elin Margrethe Wersland, Gørill Nilsen, Johan Eilertsen Arntzen :
  Har aldri vært utført arkeologiske utgravinger her
  21. juni 2019
 • Johan Eilertsen Arntzen :
  Bronze Age Farming in the Metal Age? - Evidence of Agrarian Settlement North of the Arctic Circle 1800 BC – AD 200
  2019
 • Øystein Antonsen, Gørill Nilsen, Johan Eilertsen Arntzen :
  Utgravinger Skibotn
  17. juni 2019 DATA
 • Jan Magne Gjerde, Johan Eilertsen Arntzen :
  Digital documentation of rock paintings at Indre Sandvik / Rouksesbákti
  2019
 • Johan Eilertsen Arntzen :
  Foredrag og vandring ved vikinggravene på Ness
  2018 OMTALE
 • Johan Eilertsen Arntzen :
  Hvordan lager man gode vitenskapelige posters?
  2018
 • Johan Eilertsen Arntzen :
  The Skjåvika excavations: Progress of the pXRF pilot project and results from the magnetic susceptibility surface surveys
  2018
 • Hans Peter Blankholm, Johan Eilertsen Arntzen :
  Rapport over forskningsutgravning av Skjåvika, ID 215524, Båtsfjord kommune, Finnmark fylke - 2017
  UiT Norges arktiske universitet 2018
 • Johan Eilertsen Arntzen :
  Festing, offerritualer og makt i vikingtidens Nord-Norge: Storhaugen på Ness i Hamarøy
  2018
 • Ingar Figenschau, Johan Eilertsen Arntzen :
  Arkeologisk utgraving ved Kalvik fangeleir: Presentasjon av utgravingsrapporten
  2018
 • Johan Eilertsen Arntzen, Ingar Figenschau :
  Hverdagsliv i en krigsfangeleir fra andre verdenskrig: Hvordan påvirker arkeologi den store fortellingen?
  2018 OMTALE
 • Johan Eilertsen Arntzen :
  Materialanalyse av metallelementer på Skjoldehamndrakten
  UiT Norges arktiske universitet 2017 ARKIV
 • Johan Eilertsen Arntzen :
  Nordnorsk agrarbosetting: Veien videre?
  2017
 • Johan Eilertsen Arntzen :
  Storhaugen på Ness: Det rikeste vikingtidsfunnet i Nord-Norge?
  2017
 • Johan Eilertsen Arntzen :
  Hvordan lager man gode vitenskapelige posters?
  2017
 • Johan Eilertsen Arntzen, Ingar Figenschau, Stein Farstadvoll, Anton Murashkin :
  Mange funn i fangeleir
  04. oktober 2017
 • Johan Eilertsen Arntzen, Anton Murashkin :
  Første utgraving av krigsminne
  23. september 2017
 • Johan Eilertsen Arntzen, Geir Davidsen :
  Første arkeologiske utgraving av krigsfangeleir fra 2. Verdenskrig i Nordland
  05. oktober 2017 FULLTEKST
 • Johan Eilertsen Arntzen, Geir Davidsen :
  Kartlegger fangeleiren ned til centimeteren, før området asfalteres vekk
  07. oktober 2017 FULLTEKST
 • Johan Eilertsen Arntzen, Stein Farstadvoll :
  Arkeologisk utgraving av fangeleir
  05. oktober 2017 FULLTEKST
 • Johan Eilertsen Arntzen :
  Introduction - Farming: A defining element of the Nordic Bronze Age?
  2017
 • Johan Eilertsen Arntzen :
  Mektig, meningsfylt og magisk: Spor av ritualer og makt i stormannsgraven på Ness i Hamarøy
  2016

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Jeg har særlig forsket på den tidlige jordbruksbosettingen i Nord-Norge som strekker seg tilbake til yngre bronsealder, rundt 1200-1000 f. Kr. Jeg har gjennomført en rekke arkeologiske utgravninger som har tilført ny kunnskap om bosetting, jordbruk og erverv i slutten av bronsealder og eldre jernalder. Jeg er opptatt av å integrere naturvitenskapelige metoder i arkeologien og å øke samarbeidet på tvers av faggrenser. Arkeologiske dokumentasjonsmetoder, digital teknologi og GIS er også emner jeg interesserer meg spesielt for.

  Undervisning

  Jeg er emneansvarlig for følgende kurs:

  ARK-1021: Arkeologisk utgravning

  ARK-1015: Innføring i laborativ arkeologi og jordkjemisk analyse

  ARK-1017: 3D-arkeologi - Dokumentasjon, forskning og formidling

  ARK-2035: 3D-arkeologi II - Praksis i digital samlingsdokumentasjon

  ARK-2036: GIS for arkeologer

  ARK-3050: Arkeologisk utgravning II

  ARK-3051: Forvaltning av arkeologiske kulturminner - Praksis hos fylkeskommunen.