Profile picture of Jukka Leinonen
Foto: Kaisa Leinonen
Profile picture of Jukka Leinonen
Institutt for klinisk odontologi jukka.s.leinonen@uit.no +4777649103 Tromsø TANN 4.088

Jukka Leinonen


kariologi

Stillingsbeskrivelse

Jeg forsker bruk av saliv, spesielt karbonsyreanhydras isoenzym VI konsentrasjon, i karies risikovurdering. Jeg underviser kariologi.


Publikasjoner utenom Cristin

Å se mine artikkeler, besøk https://scholar.google.no/citations?hl=no&user=5Tg8VDIAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate


Forskningsinteresser

Bruk av salivar karbonsyreanhydras isoenzym VI konsentrasjon i karies risikovurdering.

Undervisning

kariologi og operativ tannpleie