Bilde av Johansen, Åse Mette
Bilde av Johansen, Åse Mette
Institutt for språk og kultur ase.mette.johansen@uit.no +4777645797 (+47) 95 72 66 16 Her finner du meg

Åse Mette Johansen


Førsteamanuensis i nordisk språkvitskap

Stillingsbeskrivelse

Eg er sosiolingvist og forskar på sambandet mellom språk, menneske og samfunn med utgangspunkt i Nord-Noreg og Sápmi. Eg underviser og rettleier om ulike språklege tema på alle nivå i utdanningane våre.

Aktuelt

Eg har nyleg gitt ut boka Samisk i norskfaget – fra plan til praksis saman med Hilde Sollid (2023, Fagbokforlaget). Boka skal inspirere lærarutdannarar, lærarstudentar og norsklærarar til å styrke og utvide arbeidet med samisk innhald i norskfaget i skolen.

Verv


 • Hilde Sollid, Åse Mette Johansen :
  Mellom inkludering og indigenisering: Om utvikling av norskdidaktisk forskning om samiske tema
  Fagbokforlaget 2024 ARKIV
 • Åse Mette Johansen, Elin Furu Markusson :
  'I know the world in two languages': Sámi multilingual citizenship in textbooks for the school subject Norwegian between 1997 and 2020
  Universitetsforlaget 2022 ARKIV / DOI
 • Åse Mette Johansen, Hilde Sollid :
  Samisk i norskfaget – fra plan til praksis
  Fagbokforlaget 2023 ARKIV / OMTALE
 • Pia Lane, Åse Mette Johansen :
  Breaking silence: A longitudinal study of language revitalisation
  2024
 • Åse Mette Johansen, Hilde Sollid :
  Samisk i kjernen av norskfaget – dekolonisering gjennom solidarisk lytting
  Natur och kultur 2024 ARKIV
 • Stian Hårstad, Åse Mette Johansen :
  «Æg e no pærre et stakkars finn»: Utforsking av skriftbasert karikering av samiske språkbrukeres norsk i aviser på 1900-tallet
  2024 OMTALE
 • Oliver Pettersen, Hilde Sollid, Åse Mette Johansen :
  Flerspråklighet som ressurs ved en innføringsklasse på ungdomstrinnet: En kvalitativ studie av flerspråklighet-som-ressurs i et elevperspektiv
  2024 FULLTEKST
 • Sara Fløtlien, Åse Mette Johansen :
  Bidialektisme i digital kommunikasjon: En studie av to språkbrukeres skrivepraksiser
  2024 FULLTEKST
 • Sofie Alstad Førlie, Kristine Bentzen, Åse Mette Johansen :
  Flerspråklighet i overgangen fra internasjonal grunnskole til norsk videregående skole: En kvalitativ undersøkelse av læreres oppfatning og håndtering av flerspråklighet i overganger i utdanningssystemet
  2024 FULLTEKST
 • Sigrid Forshaug, Trine Jeanette Sørensen, Hilde Sollid, Åse Mette Johansen :
  Overgangen fra innføringsklasse til ordinær klasse: En kvalitativ studie av en skoleleder, lærer og elev sine erfaringer med overgangen
  2024 FULLTEKST
 • Åse Mette Johansen, Hilde Sollid :
  Samisk i norskfaget – fra læreplan til praksis
  2023
 • Elin Furu Markusson, Åse Mette Johansen :
  Mellom inkludering og indigenisering: Framstilling av samiske språk og språkforhold i et norsklæreverk i perioden 1997–2020
  2023 PROSJEKT
 • Åse Mette Johansen, Hilde Sollid :
  Samisk i norskfaget – fagdidaktisk skisse
  2023 OMTALE
 • Åse Mette Johansen, Pia Lane :
  Å bryte tausheten: En longitudinell studie av språklig revitalisering
  2023
 • Åse Mette Johansen, Hilde Sollid :
  Samisk i norskfaget – fra læreplan til praksis
  2023
 • Åse Mette Johansen :
  Sámi language in Norway
  2023
 • Åse Mette Johansen :
  Samisk i norskfaget og medborgerskaps-tanken
  2023 OMTALE
 • Hilde Sollid, Åse Mette Johansen :
  Om norskfaget, forsoning og solidarisk lytting
  2023
 • Hilde Sollid, Åse Mette Johansen :
  Om samisk i norskfaget: Fra minorisende til solidarisk lyttende subjekt
  2023 OMTALE
 • Per-Henning Mathisen, Åse Mette Johansen, Hilde Sollid :
  «Nå må jeg begynne å gjøre noe, jeg må ta et grep!» Samiske elevers erfaringer med overgangen ut av det samiske språkforvaltningsområdet
  UiT Norges arktiske universitet 2023 FULLTEKST / OMTALE
 • Åse Mette Johansen, Hilde Sollid :
  Indigenous Sámi language learning in transition - a longitudinal study of biographical junctures
  2023
 • Åse Mette Johansen, Hilde Sollid :
  Om samisk i norskfaget og et garnnøste
  2023 OMTALE
 • Åse Mette Johansen :
  Uttrykket «vi vet hvor vi bor»
  14. juni 2023 DATA
 • Åse Mette Johansen :
  Flere folk i nord er lei av å høre «kor dem bor»: –Uttrykket begynner å miste sin sjarm
  13. juni 2023 DATA
 • Hilde Sollid, Åse Mette Johansen :
  Norskfaget og forsoning: Hvilken rolle kan skolen største fag ha?
  2023
 • Veronica Lund Furuheim, Åse Mette Johansen :
  Mo i Rana-dialekten: En korpusanalyse
  2023 FULLTEKST
 • Marit Irene Andreassen, Øystein Alexander Vangsnes, Åse Mette Johansen :
  Palatalitet hos ungdommer i Vest-Lofoten. En kombinert studie av tale- og skriftspråk
  2023 FULLTEKST
 • Katharina Andersen Bewalitz, Åse Mette Johansen, Hilde Sollid :
  «Å ta språklig mangfold nord». En studie av lærerens bruk av læremidler i undervisning om samiske tema i norskfaget
  UiT Norges arktiske universitet 2022 FULLTEKST / OMTALE
 • Sofie Pernille Nilsen Fossli, Åse Mette Johansen, Hilde Sollid :
  «Du jobber jo med språket og kulturen på en måte, men kanskje ikke så i dybden som man skulle ønske». En kvalitativ studie av elevers erfaringer med samisk tematikk i norskfaget
  UiT Norges arktiske universitet 2022 FULLTEKST / OMTALE
 • maria fenes, Øystein Alexander Vangsnes, Åse Mette Johansen :
  «Jeg tror nok det kommer til å dø ut men vi trenger liksom ikke å utrydde det». Ein studie av korleis auka nynorskeksponering kan verke inn på haldningar hos elevar med nynorsk som sidemål
  UiT Norges arktiske universitet 2022 FULLTEKST
 • Tonje Larsen, Øystein Alexander Vangsnes, Åse Mette Johansen :
  «No har vi ennjdele fått åss honnj!» En undersøkelse av ungdommers markering av palatalitet i skrift i Nord-Norge og Trøndelag
  UiT Norges arktiske universitet 2022 FULLTEKST
 • Julie Listad Sveinsen, Åse Mette Johansen, Hilde Sollid :
  “Jeg er tysk, og sånn er det, og jeg skal snakke uansett språk”. En kvalitativ studie av en tysk-norsk ungdom sin opplevelse av flerspråklighet i overgangen til ungdomsskolen
  UiT Norges arktiske universitet 2022 FULLTEKST
 • Knut Ørke, Kristine Bentzen, Åse Mette Johansen, Helene Ruud Jensberg, Anya Vinichenko :
  Dialektbruk i norskopplæringa
  02. november 2022 FULLTEKST / OMTALE
 • Åse Mette Johansen :
  Samisk språk og medborgerskap i norskbøker for ungdomstrinnet i perioden 1997–2020
  2022
 • Vibeke Elvan, Øystein Alexander Vangsnes, Åse Mette Johansen :
  «Hey bro, joiner du kino imorgen klokka 19?» En studie av ungdommers innslag av engelsk i digital skriving på Østlandet og i Nord-Norge
  UiT Norges arktiske universitet 2022 FULLTEKST
 • Marit Lockertsen, Åse Mette Johansen :
  «Tromsødialekta e jo som den godteposen – Godt og blandet!» En studie om hvilket forhold ulike aldersgrupper har til dialektendring i lys av bruken av nektingsadverbet
  UiT Norges arktiske universitet 2022 FULLTEKST
 • Åse Mette Johansen, Pia Lane :
  Breaking silence: A longitudinal study of language shift
  2022
 • Åse Mette Johansen :
  Språklig fornorskning og livslang flerspråklighet – taushet og tematisering
  2020
 • Eivind Nessa Torgersen, Åse Mette Johansen :
  Forord
  Målbryting 2020 DOI
 • Hilde Sollid, Åse Mette Johansen :
  Samisk i norskfaget i Kunnskapsløftet 2020
  2020 DATA / OMTALE
 • Torjer Andreas Olsen, Åse Mette Johansen :
  Urfolkstematikk og flerspråklighet i fagfornyelsen
  2020
 • Irene Karin Larsen, Hilde Sollid, Åse Mette Johansen :
  Videosamtale om arbeid med samisk litteratur i norskfaget i vgs.
  2020
 • Torvid Hegstad, Hella Veierud Busch, Åse Mette Johansen :
  Respons som katalysator for utvikling av akademisk tekstkyndighet
  UiT Norges arktiske universitet 2020 FULLTEKST
 • Marte Idrupsen, Karoline Dalheim Kornbakk, Åse Mette Johansen, Hella Veierud Busch :
  Arbeidsrettet norskopplæring – et helhetlig læringsrom
  UiT Norges arktiske universitet 2020 FULLTEKST
 • Elin Furu Markusson, Åse Mette Johansen :
  “Derfor har vi lite felles å bygge på når samer og norsktalende nordmenn skal forsøke å forstå hverandres språk”. En kritisk nærlesing av læreverk i norskfaget på ungdomsskoletrinnet
  UiT Norges arktiske universitet 2020 FULLTEKST
 • Kaja Nan Gjelde-Bennett, Deatra Walsh, Åse Mette Johansen :
  Indigenous Efflorescence and Tjåenieh in Southern Saepmie. Rethinking Language Revitalization Research in Conversation with a Saemie Illustrator
  UiT Norges arktiske universitet 2020 FULLTEKST
 • Åse Mette Johansen :
  Deltakelse i paneldiskusjon i forbindelse med premiere på forskningsfilmen "Hva språk har å si. En film om språk, arbeid og mangfold" av Florian Hiss (prosjektleder, UiT Norges arktiske universitet) og Anwar Saab (produsent, 1001 Films)
  2019
 • Åse Mette Johansen, Eivind Nessa Torgersen :
  Relansering av Målbryting
  2019
 • Åse Mette Johansen :
  Ung norsk i våres Norge: Språk, kjønn og sted i den sjøsamiske sentrumsperiferien
  2019
 • Victoria Stene Martinussen, Åse Mette Johansen :
  "Æ blir bare helt amazed over kor godt fungeranes hjernen hannes e liksom": En studie av 'bare' og 'liksom' blant ungdommer i Vardø og Tromsø
  UiT Norges arktiske universitet 2019 FULLTEKST

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  • Fleirspråklegheit
  • Prosessane med å skifte språk og å ta språk tilbake
  • Språkideologiar og identitet
  • Talemålsvariasjon og -endring
  • Ungdom og språk
  • Språk og medborgarskap
  • Språkleg mangfald i skole og utdanning

  Forskingsinteressene mine heng tett saman med at eg kjem frå den trespråklege bygda Olmmáivággi/Manndalen/Olmavankka i Nord-Troms. Eg er særleg opptatt av samlivet mellom nordsamisk, kvensk og norsk språk, og kva dette samlivet betyr for menneske til ulike tider og på ulike stader.

  Forskingsaktiviteten min følger fleire tematiske spor. Eg arbeider med forskjellige tilnærmingar til det språkideologiske skjæringspunktet mellom fornorsking og språkskifte på den eine sida og prosessane med å styrke og ta tilbake minoriserte språk på den andre. I tillegg studerer eg den sosiale betydninga til variasjon og endring i nordnorske talemål i språkkontaktmiljø. Skole- og utdanningskontekstar har etter kvart òg blitt viktige i arbeidet mitt. Hovuddelen av forskinga mi går per i dag føre seg i det NFR-finansierte prosjektet Multilingualism in Transitions / Fleirspråklegheit i overgangar i utdanningssystemet (2021–2025), leia av Hilde Sollid.

  Undervisning

  Eg underviser på grunn- og fordjupingsnivå i nordisk språkvitskap, eksempelvis emne om språkleg mangfald i tale og skrift, norsk som andrespråk, fleirspråklegheit og språkvitskapleg teori og metode. Eg rettleier for tida fleire masterprosjekt og i tillegg eit ph.d.-prosjekt ved Umeå universitet. Eg har òg undervisningserfaring som norsklærar i vidaregåande skole og som universitetslektor i norskdidaktikk.

  Våren 2023

  Hausten 2023