Gunn-Helene Turi.jpg
Foto: UiT
Gunn-Helene Turi.jpg
Institutt for teknologi og sikkerhet gunn-helene.turi@uit.no +4777660311 402 04 700 Tromsø TEK 3.040

Turi, Gunn Helene


Kontorsjef

Stillingsbeskrivelse

Kontorsjef er direkte underlagt instituttleder og inngår som en del av ledergruppa på instituttet. Kontorsjefen er stedfortreder for instituttleder i administrative saker.

Kontorsjef har sekretærfunksjonen for instituttstyret og gir tilrådning i de saker som legges frem for dette.

Til stillingen hører personalansvar og økonomi/budsjettansvar i egen enhet.

Kontorsjef har videre ansvar for:

  • at de administrative og forvaltningsmessige oppgavene utføres effektivt og i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter og regler, samt innenfor økonomiske rammer fastsatt av instituttleder.
  • gode kommunikasjons- og informasjonslinjer ved instituttet og mellom administrasjonen og fakultetsadministrasjonen.
  • at det utarbeides virksomhetsplan og årsrapport for instituttets samlede virksomhet.
    utvikling, drift og vedlikehold av kvalitetssystemet på instituttnivå
  • HMS-arbeidet på instituttet
  • Internasjonalisering